Učitavanje...
Organizacije izvor: E-CRIS

Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P000  Prirodno-matematičke nauke   

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.00.00  Prirodno-matematičke nauke     

Kod Opis
Savetovanje 
Istraživanje 
Obrazovanje 
Istraživačke grupe (7)
br. Šifra Naziv grupe Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. 0074-001  Institut za matematiku i informatiku   
2. 0074-002  Institut za biologiju i ekologiju  dr Milan S. Stanković  
3. 0074-003  Institut za fiziku  Vladimir Cvjetković  
4. 0074-004  Institut za hemiju   
5. 0074-005  Katedra za opšteobrazovne predmete   
6. 0074-006  Stručnotehnički saradnici   
7. 0074-007  Istraživači   
Istraživači (183)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1. 12145  dr Rastko D. Ajtić  Zoologija  Istraživač  45 
2. 07293  Suzana Aleksić  Matematika  Istraživač  62 
3. 12473  Tina P. Andrejević  Hemija  Mladi istraživač 
4. 19793  Filip Andrić    Istraživač 
5. 19794  Nikola Andrijević    Istraživač 
6. 12479  Marija M. Antić  Hemija  Istraživač 
7. 07398  Momir Arsenijević  Matematička i opšta teorijska fizika, klasična mehanika, kvantna mehanika, relativitet, gravitacija, statistička fizika  Istraživač  12 
8. 10258  Branko J. Arsić  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  30 
9. 11914  Stefan Z. Blagojević  Citologija, onkologija, kancerologija  Mladi istraživač 
10. 07474  Jovana Bogojeski  Hemija  Istraživač  81 
11. 07401  Biljana Bojović  Fiziologija vaskularnih biljaka  Istraživač  108 
12. 07296  Dejan Bojović  Matematika  Istraživač  52 
13. 07292  Bojana Borovićanin  Matematika  Istraživač  65 
14. 12241  Jovica Branković  Hemija  Mladi istraživač 
15. 07403  Snežana Branković  Sistematska botanika, taksonomija, morfologija, fitogeografija, hemotaksonomija, fiziologija nevaskularnih biljaka  Istraživač  74 
16. 11088  Jovana P. Bugarinović  Hemija  Mladi istraživač 
17. 11498  dr Marina Ćendić  Neorganska hemija  Istraživač 
18. 19797  Željko Cimbaljević    Istraživač 
19. 07494  Andrija Ćirić  Analitička hemija  Istraživač  37 
20. 11949  Glorija Ž. Ćirković  Anatomija životinja, morfologija životinja  Mladi istraživač 
21. 12447  Katarina G. Ćirković  Mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija  Mladi istraživač 
22. 11554  Dušan S. Ćoćić  Hemija  Mladi istraživač 
23. 07497  Vladimir Cvjetković  Fizika  Istraživač  84 
24. 12481  Marko D. Dabić  Matematika  Istraživač 
25. 07417  Ivan Damljanović  Organska hemija  Istraživač  21 
26. 07418  Nebojša Danilović  Fizika  Istraživač 
27. 11090  Hristina S. Delibašić Marković  Atomska i molekulska fizika  Mladi istraživač 
28. 07421  Gorica Đelić  Sistematska botanika, taksonomija, morfologija, fitogeografija, hemotaksonomija, fiziologija nevaskularnih biljaka  Istraživač  113 
29. 19798  Marina Dimitrijević    Istraživač 
30. 07288  Slađana Dimitrijević  Matematika  Istraživač  185 
31. 07419  Vera Divac  Organska hemija  Istraživač  29 
32. 19799  Danko Đorđević    Istraživač 
33. 12146  Jelena R. Đorđević  Matematika  Istraživač 
34. 10267  Nevena B. Đorđević  Ekologija  Istraživač  10 
35. 07422  Radosav Đorđević  Matematička logika, teorija skupova, kombinatorika  Istraživač  87 
36. 11271  Slađana Đorđević  Hemija  Mladi istraživač 
37. 07420  Miroljub Dugić  Matematička i opšta teorijska fizika, klasična mehanika, kvantna mehanika, relativitet, gravitacija, statistička fizika  Istraživač  16 
38. 10262  Maja B. Đukić  Neorganska hemija  Istraživač 
39. 07423  Nevena Đukić  Biohemija, metabolizam  Istraživač  77 
40. 10992  dr Jelena D. Đurđević Nikolić  Hemija  Istraživač  20 
41. 10271  Simona R. Đuretanović  Ekologija  Istraživač  13 
42. 12441  Ljubica P. Đurović  Matematika  Istraživač 
43. 12416  Ignjat P. Filipović  Hemija  Mladi istraživač 
44. 12462  Anđela A. Franich    Istraživač 
45. 07495  Boris Furtula  Hemija  Istraživač  81 
46. 10833  dr Biljana Đ. Glišić  Hemija  Istraživač  44 
47. 07412  Radmila Glišić  Citologija, onkologija, kancerologija  Istraživač  52 
48. 11557  dr Anica V. Glođović  Filologija  Istraživač  13 
49. 10841  dr Filip J. Grbović  Ekologija  Istraživač  18 
50. 10266  Milica M. Grbović  Matematika  Istraživač 
51. 07415  Darko Grujičić  Genetika, citogenetika  Istraživač  64 
52. 10232  dr Darko V. Hinić  Psihologija  Istraživač  24 
53. 10836  dr Miloš R. Ivanović  Informatika, teorija sistema  Istraživač  125 
54. 11948  dr Dragana Z. Jakovljević  Botanika  Istraživač  24 
55. 12476  dr Ivan Ž. Jakovljević  Hemija  Istraživač 
56. 11922  Marija M. Jakovljević  Ekologija  Mladi istraživač 
57. 12472  dr Sanja D. Janićević  Fizika  Istraživač 
58. 07413  Verica V. Jevtić  Hemija  Istraživač  100 
59. 12495  dr Nenad Joksimović  Organska hemija  Istraživač 
60. 07431  Ljubinka Joksović  Organska hemija  Istraživač  48 
61. 07430  Milan Joksović  Organska hemija  Istraživač  30 
62. 11909  Jovana V. Jovankić  Citologija, onkologija, kancerologija  Mladi istraživač 
63. 19800  Branka Jovanović    Istraživač 
64. 11910  Milena M. Jovanović  Citologija, onkologija, kancerologija  Istraživač 
65. 11925  Milica M. Kanjevac  Botanika  Mladi istraživač 
66. 07289  Ana Kaplarević-Mališić  Informatika, teorija sistema  Istraživač  68 
67. 11551  Marijana P. Kasalović  Hemija  Mladi istraživač 
68. 11524  Nataša M. Kojadinović  Ekologija životinja  Istraživač  11 
69. 08758  Marijana M. Kosanić  Mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija  Istraživač  44 
70. 07433  Milan S. Kovačević  Elektromagnetizam, optika, akustika  Istraživač  42 
71. 07435  Dragana Krstić  Fizika  Istraživač  51 
72. 19803  Lazar Krstić    Istraživač 
73. 11517  Ljubica M. Kuzmanović  Fizika  Istraživač 
74. 19804  Maja Laković    Istraživač 
75. 07436  Mirjana Lazić  Matematika  Istraživač  51 
76. 12474  dr Aleksandra S. Maksimović  Pedagogija i didaktika  Istraživač  16 
77. 12412  Tijana V. Maksimović  Hemija  Mladi istraživač 
78. 12478  Jovana S. Marjanović  Organska hemija  Mladi istraživač 
79. 11947  Aleksandra M. Marković  Genetika, citogenetika  Istraživač 
80. 11516  Stefan M. Marković  Biohemija, metabolizam  Mladi istraživač 
81. 10838  dr Violeta R. Marković  Hemija  Istraživač  24 
82. 10840  dr Vladimir M. Marković  Fizika  Istraživač  26 
83. 11544  dr Miloš M. Matić  Fiziologija životinja  Istraživač  32 
84. 07441  Zoran Matović  Neorganska hemija  Istraživač  35 
85. 11588  Milica G. Međedović  Hemija  Mladi istraživač 
86. 11484  Nevena R. Mihailović  Hemija  Istraživač 
87. 10990  dr Vladimir B. Mihailović  Biohemija biljaka  Istraživač  54 
88. 12612  Kristina Z. Mihajlović  Hemija  Stručni ili tehnički saradnik 
89. 11479  Nezrina A. Mihović  Biohemija biljaka  Mladi istraživač  39 
90. 19805  Ljubica Mijajilović    Istraživač 
91. 11527  Aleksandar Z. Milenković  Matematika  Istraživač  22 
92. 12446  Sara Milojević  Fiziologija  Mladi istraživač 
93. 19807  Aleksandra S. Milosavljević  Matematika  Istraživač 
94. 12493  Marko M. Milošević  Elektromagnetizam, optika, akustika  Istraživač 
95. 07446  Olivera Milošević-Đorđević  Genetika, citogenetika  Istraživač  61 
96. 11230  dr Milena G. Milutinović  Fiziologija  Istraživač  16 
97. 12448  Đorđe D. Minić  Biohemija, metabolizam  Istraživač 
98. 07448  Ana Mitrovski-Bogdanović  Entomologija, parazitologija biljaka  Istraživač  23 
99. 10989  dr Milan P. Mladenović  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija  Istraživač  60 
100. 07452  Emilija Nešović  Geometrija, algebarska topologija  Istraživač  34 
101. 11912  Aleksandra G. Nikezić  Citologija, onkologija, kancerologija  Mladi istraživač 
102. 11092  Danijela D. Nikodijević  Citologija, onkologija, kancerologija  Istraživač 
103. 11923  Marijana D. Nikolić  Ekologija  Mladi istraživač 
104. 10256  dr Ana D. Obradović  Opšte biomedicinske nauke  Istraživač  12 
105. 07454  Branka Ognjanović  Fiziologija životinja  Istraživač  99 
106. 07455  Aleksandar Ostojić  Hidrobiologija, biologija mora, ekologija voda, limnologija  Istraživač  94 
107. 12417  Dragutin Z. Ostojić  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Mladi istraživač 
108. 19809  Bojana Pantović    Istraživač 
109. 07294  Mirjana V. Pantović  Matematika  Istraživač  77 
110. 11532  Milica G. Paunović  Fiziologija životinja  Istraživač 
111. 11052  Marko S. Pešić  Hemija  Mladi istraživač 
112. 07465  Snežana B. Pešić  Ekologija životinja  Istraživač  68 
113. 11555  Jelena M. Petronijević  Hemija  Mladi istraživač 
114. 07458  Ana Petrović  Ekologija  Istraživač  46 
115. 11585  Angelina Z. Petrović  Hemija  Mladi istraživač 
116. 07460  Biljana V. Petrović  Neorganska hemija  Istraživač  93 
117. 12475  Đorđe S. Petrović  Neorganska hemija  Istraživač 
118. 12414  Milena M. Petrović  Organska hemija  Mladi istraživač 
119. 11962  Nevena N. Petrović  Ekologija  Istraživač 
120. 07462  Violeta Petrović  Atomska i molekulska fizika  Istraživač  25 
121. 11558  dr Vladimir P. Petrović  Hemija  Istraživač/ekspert  19 
122. 22586  dr Aleksandar S. Peulić  Elektronika i elektrotehnologija  Istraživač  48 
123. 11481  Bogdan A. Pirković  Matematika  Istraživač 
124. 11913  Nevena S. Planojević  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Mladi istraživač 
125. 11911  Filip J. Popović  Ekologija  Mladi istraživač  10 
126. 19810  Katarina Postolović    Istraživač 
127. 11213  Dragana Z. Predojević  Ekologija  Istraživač 
128. 12463  Danica N. Prodanović  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač 
129. 10265  Milena D. Radenković  Hidrobiologija, biologija mora, ekologija voda, limnologija  Istraživač  10 
130. 07467  Slavko Radenković  Organska hemija  Istraživač  66 
131. 11515  Snežana R. Radisavljević  Hemija  Mladi istraživač 
132. 10257  Ivana D. Radojević  Ekologija  Istraživač  59 
133. 12413  Marko D. Radovanović  Hemija  Istraživač 
134. 11960  Marina Z. Radović Jakovljević  Genetika, citogenetika  Istraživač 
135. 07468  Mirko Radulović  Matematička i opšta teorijska fizika, klasična mehanika, kvantna mehanika, relativitet, gravitacija, statistička fizika  Istraživač  11 
136. 07469  Snežana Rajković  Neorganska hemija  Istraživač  67 
137. 10263  dr Marija S. Ristić  Hemija  Istraživač  10 
138. 07475  Svetislav Savović  Atomska i molekulska fizika  Istraživač  15 
139. 07480  Saša Simić  Fizika  Istraživač  24 
140. 07478  Snežana Simić  Ekologija  Istraživač  69 
141. 07476  Višnja Simić  Matematika  Istraživač  62 
142. 07477  Vladica Simić  Ekologija  Istraživač  98 
143. 07479  Zoran Simić  Hemija  Istraživač  35 
144. 11497  dr Ana D. Simović  Fizika  Istraživač 
145. 11926  Predrag M. Simović    Mladi istraživač 
146. 11264  Nikola Z. Srećković  Biohemija, metabolizam  Mladi istraživač  15 
147. 07286  Marija Stanić  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  131 
148. 07482  Snežana M. Stanić  Genetika, citogenetika  Istraživač  32 
149. 07483  Zorka D. Stanić  Hemija  Istraživač  18 
150. 10837  dr Milan S. Stanković  Botanika  Istraživač  96 
151. 26235  Filip Stašević    Istraživač 
152. 10666  dr Olgica D. Stefanović  Mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija  Istraživač  45 
153. 11520  Jelena M. Stepanović  Analitička hemija  Istraživač 
154. 12242  Jelena D. Stevanić  Matematika  Mladi istraživač 
155. 11495  dr Dragana D. Stevanović  Hemija  Istraživač 
156. 07484  Jasna Stevanović  Fizika  Istraživač  11 
157. 07485  Nenad Stevanović  Fizika  Istraživač  46 
158. 12415  Nevena Lj. Stevanović  Hemija  Istraživač 
159. 10832  dr Boban S. Stojanović  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  104 
160. 11526  Nenad Stojanović  Matematika  Istraživač  39 
161. 07290  Tatjana Stojanović  Informatika, teorija sistema  Istraživač  34 
162. 11561  Marina R. Svičević  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  22 
163. 12480  dr Marinko Ž. Timotijević  Matematika  Istraživač  18 
164. 12144  Marija S. Todorović  Ekologija  Istraživač 
165. 11924  Jovana V. Todosijević  Citologija, onkologija, kancerologija  Mladi istraživač 
166. 11477  Nevena M. Tomašević  Biohemija biljaka  Istraživač  38 
167. 10993  dr Tatjana V. Tomović  Matematika  Istraživač  21 
168. 07491  Marina Topuzović  Sistematska botanika, taksonomija, morfologija, fitogeografija, hemotaksonomija, fiziologija nevaskularnih biljaka  Istraživač  103 
169. 10835  dr Tanja B. Trakić  Ekologija  Istraživač  19 
170. 19811  Jovana Trbojević Jocić    Istraživač 
171. 11525  Teodora N. Trifunović  Matematika  Mladi istraživač 
172. 11950  Jovana M. Tubić Vukajlović  Genetika, citogenetika  Istraživač 
173. 12477  Jelica Z. Vasiljević  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija  Istraživač 
174. 11552  Tijana Z. Veličković  Ekologija  Istraživač  11 
175. 12494  Nemanja N. Vučićević  Matematika  Mladi istraživač 
176. 10839  dr Filip N. Vukajlović  Zoologija  Istraživač  18 
177. 11056  Milena D. Vukić  Hemija  Istraživač 
178. 11556  mr Ljiljana M. Vukićević Đorđević  Lingvistika  Istraživač 
179. 10831  dr Nenad L. Vuković  Hemija  Istraživač  68 
180. 11482  Nenad M. Zlatić  Ekologija  Istraživač  13 
181. 19812  Andreja Živić    Istraživač 
182. 07426  Ivan Živić  Matematička i opšta teorijska fizika, klasična mehanika, kvantna mehanika, relativitet, gravitacija, statistička fizika  Istraživač  13 
183. 12411  Milena P. Živković  Klinička fizika, radiologija, tomografija, medicinska instrumentacija  Mladi istraživač 
Istraživački projekti (46)
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. III-43001  Agrobiodiverzitet i korišćenje zemljišta u Srbiji: integrisana procena biodiverziteta ključnih grupa artropoda i biljnih patogena  1.1.2011 - 31.12.2019  Željko Tomanović   218 
2. ON-174015  Aproksimacija integralnih i diferencijalnih operatora i primene  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Gradimir V. Milovanović   189 
3. ON-176001  Astrofizička spektroskopija vangalaktičkih objekata  1.1.2011 - 31.12.2019   
4. III-44002  Astroinformatika: primena IT u astronomiji i srodnim disciplinama  1.1.2011 - 31.12.2019   
5. III-47001  Bioarheologija drevne Evrope: ljudi, životinje i biljke u praistoriji Srbije  1.1.2011 - 31.12.2019  Sofija Stefanović   110 
6. III-43002  Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistemima  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Miroslav Vesković   117 
7. ON-172015  Dinamika nelinearnih fizičkohemijskih i biohemijskih sistema sa modeliranjem i predviđanjem njihovih ponašanja pod neravnotežnim uslovima  1.1.2011 - 31.12.2019  Ljiljana Kolar-Anić   57 
8. ON-171021  Eksperimentalna i teorijska istraživanja u radijacionoj fizici i radioekologiji  1.1.2011 - 31.12.2019  Dragoslav Nikezić   96 
9. ON-173025  Evolucija u heterogenim sredinama: mehanizmi adaptacija, biomonitoring i konzervacija biodiverziteta  1.1.2011 - 31.12.2019    293 
10. ON-171015  Fazni prelazi i karakterizacija neorganskih i organskih sistema  1.1.2011 - 31.12.2019  Sunčica Elezović-Hadžić   10 
11. ON-171020  Fizika sudara i fotoprocesa u atomskim, (bio)molekulskim i nanodimenzionim sistemima  1.1.2011 - 31.12.2019   
12. ON-171011  Fotonske komponente i sistemi  1.1.2011 - 31.12.2019  Dejan M. Gvozdić   27 
13. ON-174007  Funkcionalna analiza, stohastička analiza i primene  1.1.2011 - 31.12.2019  Dragan S. Đorđević   65 
14. ON-174012  Geometrija, obrazovanje i vizuelizacija sa primenama  1.1.2011 - 31.12.2019  Zoran P. Rakić   30 
15. TR-33022  Integrisani sistemi za uklanjanje štetnih sastojaka dima i razvoj tehnologija za realizaciju termoelektrana i energana bez aerozagađenja  1.1.2011 - 31.12.2019  Slobodan N. Vukosavić   74 
16. III-44010  Inteligentni sistemi za razvoj softverskih proizvoda i podršku poslovanja zasnovani na modelima  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Ivan S. Luković   210 
17. ON-172011  Ispitivanje mehanizma reakcija kompleksa jona prelaznih metala sa biološki značajnim molekulima  1.1.2011 - 31.12.2019  Zorica M. Bugarčić   134 
18. TR-31092  Izučavanje genetičke osnove poboljšanja prinosa i kvaliteta strnih žita u različitim ekološkim uslovima  1.1.2011 - 31.12.2019    130 
19. ON-173032  Karakterizacija i primena metabolita gljiva i utvrđivanje potencijala novih biofungicida  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Jelena B. Vukojević   250 
20. ON-172061  Kombinatorne biblioteke heterogenih katalizatora, prirodnih proizvoda, modifikovanih prirodnih proizvoda i njihovih analoga: put ka novim biološki aktivnim agensima  1.1.2011 - 31.12.2019  Niko S. Radulović   182 
21. ON-174010  Matematički modeli i metode optimizacije velikih sistema  1.1.2011 - 31.12.2019    18 
22. ON-174024  Metode funkcionalne i harmonijske analize i PDJ sa singularitetima  1.1.2011 - 31.12.2019  Stevan Pilipović   69 
23. ON-174028  Metode modeliranja na više skala sa primenama u biomedicini  1.1.2011 - 31.12.2019  Miloš Kojić   258 
24. ON-174002  Metode numeričke i nelinearne analize sa primenama  1.1.2011 - 31.12.2019  Miodrag M. Spalević   31 
25. ON-173041  Molekularno fiziološki biomonitoring aerobnih organizama zasnovan na određivanju biohemijskih biomarkera oksidacionog stresa  1.1.2011 - 31.12.2019  Zorica S. Saičić   58 
26. ON-175056  Molekulske, biohemijske i imunološke analize u dijagnostici tumora  1.1.2011 - 31.12.2019  Vladimir Jurišić   69 
27. ON-172034  Nove elektrohemijske i hemijske metode u sintezi organskih jedinjenja od interesa za medicinu i hemiju materijala  1.1.2011 - 31.12.2019  Ivan Damljanović   56 
28. ON-174008  Novi prilozi tehnikama kriptologije, procesiranja slika i algebarske topologije za informacionu bezbednost  1.1.2011 - 31.12.2019  Miodrag J. Mihaljević  
29. ON-171028  Novi pristup problemima zasnivanja kvantne mehanike sa aspekta primene u kvantnim tehnologijama i interpretacijama signala različitog porekla  1.1.2011 - 31.12.2019    26 
30. ON-173038  Ontogenetska karakterizacija filogenije bioraznovrsnosti  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Slobodan E. Makarov   335 
31. III-41010  Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci  1.1.2011 - 31.12.2019  Snežana Marković   529 
32. III-41007  Primena biomedicinskog inženjeringa u pretkliničkoj i kliničkoj praksi  1.1.2011 - 31.12.2019  Nenad Filipović   407 
33. ON-174013  Razvoj metoda izračunavanja i procesiranja informacija: teorija i primene  1.1.2011 - 31.12.2019  Miroslav Ćirić   79 
34. III-44006  Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici, zaštititi nacionalne baštine i obrazovanju  1.1.2011 - 31.12.2019  Zoran Ognjanović   182 
35. TR-37013  Razvoj sistema za podršku optimalnom održavanju visokih brana u Srbiji  1.1.2011 - 31.12.2019    21 
36. TR-35021  Razvoj triboloških mikro/nano dvokomponentnih i hibridnih samopodmazujućih kompozita  1.1.2011 - 31.12.2019  Miroslav Babić   100 
37. ON-174026  Reprezentacije logičkih struktura i formalnih jezika i njihove primene u računarstvu  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Silvia Gilezan   73 
38. TR-31009  Savremeni koncepti gazdovanja populacijama divljači u cilju veće ekonomske valorizacije  1.1.2011 - 31.12.2019  Zoran M. Popović   107 
39. III-43004  Simultana bioremedijacija i soilifikacija degradiranih prostora, za očuvanje prirodnih resursa biološki aktivnih supstanci i razvoj i proizvodnju biomaterijala i dijetetskih proizvoda  1.1.2011 - 31.12.2019  Miroslav Vrvić   238 
40. ON-172016  Sinteza, modelovanje, fizičko-hemijske i biološke osobine organskih jedinjenja i odgovarajućih kompleksa metala  1.1.2011 - 31.12.2019  Srećko R. Trifunović   253 
41. ON-172036  Sinteza novih kompleksa metala i ispitivanje njihovih reakcija sa peptidima  1.1.2011 - 31.12.2019  Miloš I. Đuran   99 
42. ON-171027  Superprovodnost, magnetizam i fluktuacione pojave  1.1.2011 - 31.12.2019  Zoran Radović   25 
43. ON-174033  Teorija grafova i matematičko programiranje sa primenama u hemiji i računarstvu  1.1.2011 - 31.12.2019  Tatjana Davidović   73 
44. ON-174034  Topologija, geometrija i globalna analiza na mnogostrukostima i diskretnim strukturama  1.1.2011 - 31.12.2019  Siniša T. Vrećica   30 
45. TR-31011  Uticaj kvaliteta komponenata u ishrani ciprinida na kvalitet mesa, gubitke i ekonomičnost proizvodnje  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Miroslav Ćirković   253 
46. III-43011  Zajednička istraživanja merenja i uticaja jonizujućeg i UV zračenja u oblasti medicine i zaštite životne sredine  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Goran S. Ristić   26 
Opis
Broj i datum akta o akreditaciji: 021-01-17/17, od 25.10.2011. god.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno