Učitavanje...
dr Vladimir Lj. Dunić

dr Vladimir Lj. Dunić
br.: 11152 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
T190  Tehnološke nauke  Elektroinženjering 
T120  Tehnološke nauke  Sistemski inženjering, računarska tehnologija 
T210  Tehnološke nauke  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering 
T150  Tehnološke nauke  Tehnologija materijala 

Kod Nauka Oblast Podoblast
2.05.00  Tehničke nauke  Mehanika   
2.05.03  Tehničke nauke  Mehanika  Numeričko modelovanje 
2.05.04  Tehničke nauke  Mehanika  Mehanika konstrukcija 
2.04.00  Tehničke nauke  Materijali   
2.00.00  Tehničke nauke     
Ključne reči
Metod konačnih elemenata; Legure sa svojstvom pamćenja oblika; Mehanika materijala; Betonske konstrukcije; Termo-mehanički spregnuti problemi
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor nauka  Mašinsko inženjerstvo  RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka 2015 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka  Katedra za primenjenu mehaniku i automatsko upravljanje  1.1.2011  Vanredni profesor  Vanredni profesor 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. III-41007  Primena biomedicinskog inženjeringa u pretkliničkoj i kliničkoj praksi   2011 - 2019  Nenad Filipović  414 
2. TR-32036  Razvoj softvera za rešavanje spregnutih multifizičkih problema   2011 - 2019  Miroslav Živković  119 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno