Učitavanje...
Projekti izvor: E-CRIS

Primena biomedicinskog inženjeringa u pretkliničkoj i kliničkoj praksi

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B110  Biomedicinske nauke  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 
B115  Biomedicinske nauke  Biomehanika, kibernetika 
P170  Prirodno-matematičke nauke  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola 
T115  Tehnološke nauke  Medicinska tehnologija 
T121  Tehnološke nauke  Obrada signala 
Ključne reči
kompjutersko modeliranje, kardiovaskularni sistemi, implantati, dilatatori, tkivno inženjerstvo
Istraživači (22)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Uloga Period Br. publikacijaBr. publikacija
1.  11222  Bojana R. Anđelković-Ćirković  Veštačka inteligencija  Istraživač  2011 - 2019 
2.  11087  dr Miloš S. Arsenijević  Respiratorni sistem  Istraživač  2011 - 2019 
3.  11806  dr Saša M. Ćuković  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač  2012 - 2019 
4.  11542  dr Danijela M. Cvetković  Citologija, onkologija, kancerologija  Istraživač  2011 - 2019  11 
5.  11157  dr Marko J. Đapan  Medicina rada, industrijska medicina  Istraživač  2011 - 2019  20 
6.  11152  dr Vladimir Lj. Dunić  Elektroinženjering  Istraživač  2011 - 2019 
7.  07034  Nenad Filipović  Informatika, teorija sistema  Rukovodilac projekta  2011 - 2019  136 
8.  10836  dr Miloš R. Ivanović  Informatika, teorija sistema  Istraživač  2011 - 2019  125 
9.  12749  Živana M. Jovanović Pešić  Proizvodna tehnologija  Istraživač  2019 
10.  12760  Milica L. Kaplarević  Rukovođenje preduzećima  Istraživač  2019 
11.  12764  Strahinja P. Milenković  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  2019 
12.  12765  Bogdan Ž. Milićević  Veštačka inteligencija  Istraživač  2018 - 2019 
13.  11809  Aleksandar D. Milovanović  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija  Istraživač  2018 - 2019 
14.  11155  dr Vladimir M. Milovanović  Elektronika i elektrotehnologija  Istraživač  2016 - 2019  10 
15.  11803  dr Milica M. Nikolić  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač  2011 - 2019 
16.  22586  dr Aleksandar S. Peulić  Elektronika i elektrotehnologija  Istraživač  2011 - 2019  48 
17.  11474  Vladimir D. Simić  Opšte biomedicinske nauke  Istraživač  2017 - 2019 
18.  10832  dr Boban S. Stojanović  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  2011 - 2019  104 
19.  11067  Vladislava V. Stojić  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija  Istraživač  2015 - 2019 
20.  12778  dr Arso M. Vukićević  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  2011 - 2019  16 
21.  12772  dr Aleksandra Vulović  Biomehanika, kibernetika  Istraživač  2017 - 2019 
22.  11041  dr Nebojša D. Zdravković  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija  Istraživač  2011 - 2019 
Organizacije (16)
br. Šifra Istraživačka organizacija Mesto Matični broj Br. publikacijaBr. publikacija
1.  0001  Univerzitet u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet  Beograd - Karaburma  17569961 
2.  0015  Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet  Beograd  07001991 
3.  0018  Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet  Beograd  07048157 
4.  0026  Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja  Beograd - Banovo brdo  07009283 
5.  0034  Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet  Novi Sad  08608369 
6.  0038  Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka  Novi Sad  08067104 
7.  0039  Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet  Novi Sad  08113599 
8.  0067  Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet  Kragujevac  07151322 
9.  0070  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka  Čačak  07181779 
10.  0071  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka  Kragujevac  07151314 
11.  0073  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka  Kragujevac  07345496 
12.  0074  Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet  Kragujevac  07232721 
13.  0099  Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet  Niš  07215282 
14.  0104  Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet  Niš  07174713 
15.  0127  Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi"  Pinosava  07019971 
16.  0217  Univerzitet Metropolitan  Beograd - Stari grad  17799614 
Sažetak
Biomedicinski inženjering je interdisciplinarna oblast koja obuhvata nekoliko primarnih disciplina inženjerstva, informatike, biologije, hemije i medicine. Cilj ovog integralnog projekta je da primena biomedicinskog inženjeringa u predkliničkoj i kliničkoj praksi. Projekat je podeljen na pet podprojekata čije su teme: kardiovaskularni sistemi, biomehanika, proizvodnja implantata, razvoj medicinskih uređaja za proces dilatacije i tkivni inženjering. Cilj prvog podprojekta je razvoj laboratorije za kompjutersko modeliranje formiranja i razvoja aterosklerotičnog plaka kod realnih pacijenata kao i ispitivanje kardiovaskularnih stentova i implanata na specifično dizajniranoj opremi. Drugi podprojekat se odnosi na biomehanička ispitivanja oboljenja kičmenog stuba, deformiteta skeletalnog sistema, sportsku biomehaniku i stomatološka biomehanička ispitivanja implantata u vilici. Treći podprojekat se odnosi na specifični dizajn i proizvodnju implanata za kliničke potrebe. Cilj četvrtog podprojekta je da se na bazi prethodno postignutih rezultata i patentiranih rešenja naprednih sistema za dilataciju u medicini sprovede niz istraživačko-razvojnih aktivnosti za uvođenje sistema hidraulične dilatacije u medicinsku praksu. Oštećenja hrskavice i kosti (osteoartritis) su vrlo česta i u Srbiji i u razvijenom svetu. Detaljnija istraživanja puteva mehanotransdukcije u hondrocitima bi mogla doprineti efikasnijem tretmanu oštećenja hrskavice putem tkivnog inženjeringa što je i tema petog podprojekta.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno