Učitavanje...
Danijela Lj. Stojković

Danijela Lj. Stojković
br.: 11169 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta danijela.stojkovicat signkg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P003  Prirodno-matematičke nauke  Hemija 
P360  Prirodno-matematičke nauke  Neorganska hemija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.04.00  Prirodno-matematičke nauke  Hemija   
Ključne reči
Hemija; Neorganska hemija; Bioneorganska hemija; Koordinaciona hemija
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (pre bolonjskog sistema)  Diplomirani hemičar  Zaštita životne sredine  RS Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet 2011 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:%)  Univerzitet u Kragujevcu, Institut za informacione tehnologije Kragujevac  Sektor za prirodno-matematičke nauke  1.1.2020  Istraživač saradnik  Istraživač-saradnik 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. ON-172016  Sinteza, modelovanje, fizičko-hemijske i biološke osobine organskih jedinjenja i odgovarajućih kompleksa metala   2012 - 2019  Srećko R. Trifunović  256 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno