Učitavanje...
dr Dejan A. Milenković

dr Dejan A. Milenković
br.: 11794 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P003  Prirodno-matematičke nauke  Hemija 
P370  Prirodno-matematičke nauke  Hemija makromolekula 
P390  Prirodno-matematičke nauke  Organska hemija 
P400  Prirodno-matematičke nauke  Fizička hemija 
P410  Prirodno-matematičke nauke  Teorijska hemija, kvantna hemija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.04.00  Prirodno-matematičke nauke  Hemija   
1.04.01  Prirodno-matematičke nauke  Hemija  Fizička hemija 
1.04.02  Prirodno-matematičke nauke  Hemija  Strukturna hemija 
1.04.04  Prirodno-matematičke nauke  Hemija  Organska hemija 
Ključne reči
Molekulsko modeliranje; Termodinamika i kinetika hemijskih reakcija; Molekulski doking; Molekulska dinamika
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor hemijskih nauka  Organska hemija  RS Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet 2014 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Institut za informacione tehnologije Kragujevac  Sektor za prirodno-matematičke nauke  1.1.2020  Viši naučni saradnik  Viši naučni saradnik 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
Retrospektiva pregleda
Omiljeno