Učitavanje...
Projekti izvor: E-CRIS

Metode modeliranja na više skala sa primenama u biomedicini

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B110  Biomedicinske nauke  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 
B115  Biomedicinske nauke  Biomehanika, kibernetika 
P002  Prirodno-matematičke nauke  Fizika 
P170  Prirodno-matematičke nauke  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola 
P175  Prirodno-matematičke nauke  Informatika, teorija sistema 
Ključne reči
Numeričke metode, modeli na više skala, nelinerane vibracije, nanotehnologija,Eksperimentalne metode
Istraživači (12)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Uloga Period Br. publikacijaBr. publikacija
1.  11795  dr Jelena R. Đorović  Hemija  Istraživač  2013 - 2019  18 
2.  11817  dr Tijana R. Đukić  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija  Istraživač  2012 - 2019 
3.  11159  dr Velibor M. Isailović  Opšte biomedicinske nauke  Istraživač  2011 - 2019 
4.  12749  Živana M. Jovanović Pešić  Proizvodna tehnologija  Istraživač  2019 
5.  04138  Miloš Kojić  Matematička i opšta teorijska fizika, klasična mehanika, kvantna mehanika, relativitet, gravitacija, statistička fizika  Rukovodilac projekta  2011 - 2019  99 
6.  10121  dr Danko Z. Milašinović  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  2012 - 2019  12 
7.  11794  dr Dejan A. Milenković  Hemija  Istraživač  2011 - 2019  15 
8.  11805  dr Miljan Milošević  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija  Istraživač  2011 - 2019 
9.  11800  dr Igor B. Saveljić  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  2011 - 2019 
10.  10832  dr Boban S. Stojanović  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  2011 - 2019  104 
11.  12769  Smiljana Tomašević  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija  Istraživač  2017 - 2019 
12.  11808  dr Radun M. Vulović  Biomehanika, kibernetika  Istraživač  2011 - 2019 
Organizacije (8)
br. Šifra Istraživačka organizacija Mesto Matični broj Br. publikacijaBr. publikacija
1.  0015  Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet  Beograd  07001991 
2.  0038  Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka  Novi Sad  08067104 
3.  0071  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka  Kragujevac  07151314 
4.  0073  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka  Kragujevac  07345496 
5.  0074  Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet  Kragujevac  07232721 
6.  0172  Državni univerzitet u Novom Pazaru  Novi Pazar  17663640 
7.  0217  Univerzitet Metropolitan  Beograd - Stari grad  17799614 
8.  0247  Istraživačko razvojni centar za bioinženjering BIOIRC d.o.o. (IRC)  Kragujevac  20395044 
Sažetak
U projektu se planira razvoj metoda modeliranja fizičkih događaja i procesa koje povezuju više dužinskih i vremenskih skala, od nano do makrodužina i femto sekundi do vremenskih jedinica merenim danima. Metode modeliranja na nižim skalama su diskretnog karaktera i obuhvatiće molekularnu dinamiku sa atomima i klasterima atoma kao delićima i metode diskretnih delića mezoskale, kao što su metode disipativnih i glatkih delića i ćelijskih automata. Na višim skalama, i u odgovarajućim uslovima na nižim skalama, biće korišćene metode diskretizacije kontinuuma kao što su metoda konačnih elemenata i bezmrežne metode. Ovde će posebno biti izučavane i primenjivane metode mehanike nelinearnih oscilacija. Poseban izazov i zadatak Projekta su razvoj metoda povezivanja modela sa više skala, pre svega diskretnih i modela kontinuuma, ali i metode ukrupnjivanja diskretnih čestica najnižih skala. Ovakvo povezivanje treba da omogući integralni uvid u povezanost i uslovljenost biohemijskih i biomehaničkih događaja na nivou proteina, ćelija i mikrosredina sa ponašanjem bioloških organa i sistema. Značajan zadatak je i rešavanja velikih sistema na paralelnim procesorima i klasterima, a takođe i problemi obrade velikog broja podataka (data mining metode). Numeričke metode će pratiti eksperimentalni rad u laboratorijama u Srbiji i inostranstvu kao što su University of Texas Medical Center at Houston i Tufts University u Bostonu, gde se predviđa razvoj novih eksperimentalnih metoda i procedura.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno