Učitavanje...
dr Milica M. Nikolić

dr Milica M. Nikolić
br.: 11803 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta obradovicmat signkg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
T210  Tehnološke nauke  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering 
T111  Tehnološke nauke  Uobličavanje, obrada slika 
T125  Tehnološke nauke  Automatizacija, robotika, kontrolni inženjering 
T121  Tehnološke nauke  Obrada signala 
B110  Biomedicinske nauke  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
4.06.02  Biotehničke nauke  Biotehnologija  Bioinženjering 
2.00.00  Tehničke nauke     
2.05.00  Tehničke nauke  Mehanika   
2.05.03  Tehničke nauke  Mehanika  Numeričko modelovanje 
1.07.03  Prirodno-matematičke nauke  Računarski intenzivne metode i aplikacije  Simulacije 
Ključne reči
Bioinženjering; Mehanika; Matematičko modeliranje; Numeričko modeliranje, Kompjuterske simulacije
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (pre bolonjskog sistema)  Diplomirani mašinski inženjer  Primenjena mehanika i automatsko upravljanje  RS Univerzitet u Kragujevcu, Mašinski fakultet u Kragujevcu 2010 
Doktorat  Doktor nauka mašinsko inženjerstvo  Primenjena informatika i računarsko inženjerstvo  RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka 2017 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:%)  Univerzitet u Kragujevcu, Institut za informacione tehnologije Kragujevac  Sektor za tehničko-tehnološke nauke  2.9.2019  Naučni saradnik  Naučni saradnik 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. III-41007  Primena biomedicinskog inženjeringa u pretkliničkoj i kliničkoj praksi   2011 - 2019  Nenad Filipović  407 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno