Učitavanje...
dr Miljan Milošević

dr Miljan Milošević
br.: 11805 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B110  Biomedicinske nauke  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 
P170  Prirodno-matematičke nauke  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola 
T210  Tehnološke nauke  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.07.00  Prirodno-matematičke nauke  Računarski intenzivne metode i aplikacije   
2.05.00  Tehničke nauke  Mehanika   
2.05.03  Tehničke nauke  Mehanika  Numeričko modelovanje 
2.07.00  Tehničke nauke  Računarstvo i informatika   
4.06.02  Biotehničke nauke  Biotehnologija  Bioinženjering 
Ključne reči
Primenjena mehanika; Biomedicinski inženjering; Računarstvo i informatika
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (pre bolonjskog sistema)  Diplomirani mašinski inženjer  Informatika u inženjerstvu  RS Univerzitet u Kragujevcu, Mašinski fakultet 2008 
Doktorat  Doktor nauka mašinsko inženjerstvo  Primenjena mehanika i informatika  RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka 2012 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Stalni radni odnos (70%, RD:70%)  Univerzitet u Kragujevcu, Institut za informacione tehnologije Kragujevac  Sektor za tehničko-tehnološke nauke  1.1.2020  Naučni saradnik  Naučni saradnik 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. ON-174028  Metode modeliranja na više skala sa primenama u biomedicini   2011 - 2019  Miloš Kojić  257 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno