Loading...
Organisations source: ARRS

Fisheries Research Institute of Slovenia

Research activity

Code Science Field Subfield
1.03.00  Natural sciences and mathematics  Biology   
1.03.03  Natural sciences and mathematics  Biology  Ecosystems 
1.08.00  Natural sciences and mathematics  Control and care of the environment   
4.03.03  Biotechnical sciences  Plant production  Water, rural space, environment 
4.00.00  Biotechnical sciences     

Code Science Field
B402  Biomedical sciences  Aquaculture, pisciculture 
B260  Biomedical sciences  Hydrobiology, marine biology, aquatic ecology, limnology 
B280  Biomedical sciences  Animal ecology 

Code Description
Consultancy 
Research 
Education 
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
84.92
A''
0
A'
47.16
A1/2
79.08
CI10
55
CImax
16
h10
5
A1
0.31
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 8, 2023; A3 for period 2017-2021
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 12  77  68  5.67 
Scopus 84  75  8.33 
Research groups (1)
no. Code Name of group Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. 0414-001  Strokovno raziskovalna služba (Slovene)  PhD Samo Podgornik   362 
Researchers (17)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1. 17584  Edvard Avdič-Mravlje    Junior expert or technical associate 
2. 06452  Marko Bertok  Natural sciences and mathematics  Researcher  83 
3. 37851  Barbara Bric  Natural sciences and mathematics  Researcher 
4. 31478  Maša Čarf  Natural sciences and mathematics  Researcher  20 
5. 30550  Aljaž Jenič  Natural sciences and mathematics  Researcher  55 
6. 57580  Tjaša Kodela  Natural sciences and mathematics  Researcher 
7. 51171  Tina Leskošek    Junior expert or technical associate  23 
8. 15808  Bojan Marčeta  Natural sciences and mathematics  Researcher  72 
9. 30549  Tomaž Modic    Junior expert or technical associate 
10. 35215  Nastja Pajk  Natural sciences and mathematics  Researcher 
11. 23416  PhD Kaja Pliberšek  Natural sciences and mathematics  Researcher  30 
12. 15318  PhD Samo Podgornik  Natural sciences and mathematics  Researcher  114 
13. 30551  Danilo Puklavec    Junior expert or technical associate 
14. 30548  Lucija Ramšak  Natural sciences and mathematics  Researcher 
15. 37854  Bernard Semrajc    Junior expert or technical associate 
16. 30391  Tone Tavčar    Junior expert or technical associate 
17. 12788  PhD Daša Zabric  Natural sciences and mathematics  Researcher  61 
Research projects (12) Legend
no. Code Title Period Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. V4-2027  Elaboration of brown trout management strategy in Slovenia  11/1/2020 - 10/31/2022  PhD Aleš Snoj   401 
2. V1-1436  ELABORATION OF EXPERTISE FOR HUCHEN HABITAT AND POPULATION CONSERVATION IN THE MIDLLE SAVA RIVER  7/1/2014 - 6/30/2016  PhD Simona Sušnik Bajec   760 
3. V1-1427  Water status element at defining the ecologicaly acceptable flow  7/1/2014 - 6/30/2016  PhD Gorazd Urbanič   2,208 
4. V1-1121  Development and application of software for the determination of brown trout (Salmo trutta) habitat suitability and determination of measures for brown trout habitat improvement  10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Franc Steinman   1,267 
5. V4-1071  Raziskovanje bioloških in ekoloških značilnosti ter sezonske dinamike nekaterih gospodarsko pomembnih vrst rib v Portoroškem ribolovnem rezervatu. (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2013  PhD Irena Fonda   813 
6. V4-1076  Epidemiološka raziskava virusnih okužb pri sladkovodnih ribah v Sloveniji (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Vlasta Jenčič   1,679 
7. V4-0538  Genetska analiza ogroženosti avtohtone potočne postrvi (Salmo trutta) v Sloveniji in identifikacija njenih genetsko čistih virov (Slovene)  1/1/2008 - 8/31/2010  PhD Aleš Snoj   588 
8. V1-0868  Vpliv ribogojnic na rečni ekosistem (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Daša Zabric   449 
9. V4-0992  Vpliv gojenja rib v toplovodnih ribogojnicah in gramoznicah na vodni ekosistem (Slovene)  9/1/2004 - 8/31/2006  PhD Daša Zabric   380 
10. L4-3121  Development of molecular tools for conservation of identity and genetic diversity of marble trout  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Aleš Snoj   2,257 
11. V4-0276  Predlog modela organizacije proizvajalcev iz področja ribištva (Slovene)  11/1/1999 - 10/31/2000  PhD Aleš Snoj   729 
12. T1-7731  Ihtiofavna in astakofavna Kolpe, mrtvic reke Mure in Notranjske Reke (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/1998  PhD Jože Ocvirk   794 
Mentors for junior researchers (1)
no. Code Name and surname Research area Status
1. 06574  PhD Jože Ocvirk  Biotechnical sciences  Researcher 
Views history
Favourite