Loading...
PhD Nataša Atanasova

PhD Nataša Atanasova
no.: 19443 source: ARIS

researcher – active in research organisation
E-mail natasa.atanasovaat signfgg.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
2.20.00  Engineering sciences and technologies  Hydrology   
1.08.00  Natural sciences and mathematics  Control and care of the environment   
Keywords
Water supply, sowerage, drinking water treatment, waste water treatment, ecological engineering
Points
402.72
A''
87.62
A'
293.25
A1/2
293.25
CI10
564
CImax
70
h10
13
A1
1.53
A3
2.28
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on October 2, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 33  597  514  15.58 
Scopus 36  692  600  16.67 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc. CE  Civil Engineering  SI 1998 
Master's degree      SI University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering 2002 
Doctor's degree  Ph. D.   Civil Engineering  SI University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering 2005 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (120%, RD:30%)  University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering  Institute of Sanitary Engineering  10/1/2017  Assistant professor  Associate professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J2-4427  Algne tehnologije za zelene produkte - ALGreen (Slovene)   2022 - 2023  PhD Tjaša Griessler Bulc  7,103 
2. L7-4422  "UPTAKE": PONOVNA UPORABA VODE IN BLATA IZ ČISTILNIH NAPRAV V KMETIJSTVU: PRIVZEM IN PORAZDELITEV PRIORITETNIH ONESNAŽIL V MODELNI RASTLINI PARADIŽNIKA (Slovene)   2022 - 2023  PhD Ester Heath  6,372 
3. L7-4495  Zelene stene za trajnostne stavbe in mesta prihodnosti (Slovene)   2022 - 2023  PhD Ciril Arkar  2,648 
4. J1-3033  Innovative isotopic techniques for identification of sources and biogeochemical cycling of mercury in contaminated sites - IsoCont   2021 - 2023  PhD Milena Horvat  7,847 
5. L1-9191  ILLICIT DRUGS, ALCOHOL AND TOBACCO: WASTEWATER BASED EPIDEMIOLOGY, TREATMENT EFFICIENCY AND VULNERABILITY ASSESSMENT OF WATER CATCHMENTS   2018 - 2022  PhD Tina Kosjek  3,718 
6. J2-8162  Closing material flows by wastewater treatment with green technologies   2018 - 2020  PhD Tjaša Griessler Bulc  4,873 
7. J2-0734  Advanced machine learning methods for automated modelling of dynamic systems   2008 - 2009  PhD Sašo Džeroski  2,749 
8. V5-0308  Gospodarske javne službe s področja vodooskrbe in odvajanja in čiščenja odpadnih voda in trg (Slovene)   2006 - 2008  PhD Nataša Atanasova  761 
9. L2-6468  Modeliranje in optimiranje življenjskega cikla vodooskrbnih omrežij   2004 - 2007  PhD Boris Kompare  3,389 
10. V2-0125  Semantično okolje GRID za ekološko modeliranje (Slovene)   2005 - 2006  PhD Ljupčo Todorovski  2,375 
11. L2-0684  Fizikalno-organizacijski model vodnega sistema (odnosa človek-okolje) (Slovene)   1999 - 2001  PhD Franc Steinman  3,821 
12. J2-8715  The improvement and calibration of mathematical models simulating processes in the aquatic environment and in the air   1999  PhD Rudolf Rajar  4,405 
13. L2-7585  Modeli transporta in disperzije polutantov v površinskih in talnih vodah (Slovene)   1998  PhD Rudolf Rajar  3,917 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. COST-CA17133 C-CITY  Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city   1/1/2018 - 12/31/2021  Nataša Atanasova   
2. H2020-EdiCitNet-216082  Edible Cities Network Integrating Edible City Solutions for social resilient and sustainably productive cities   1/1/2017 - 12/31/2020  Nataša Atanasova   
Views history
Favourite