Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Prikaz ocen ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami v digitalni obliki (Slovene)

Research activity

Code Science Field Subfield
2.17.00  Engineering sciences and technologies  Geodesy   
Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (6)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  10075  MSc Dušan Fajfar  Mathematics  Researcher  1998  88 
2.  18658  Matjaž Habič  Computer science and informatics  Researcher  1998  20 
3.  18661  Katarina Horvat  Computer science and informatics  Researcher  1998 
4.  11342  MSc Edvard Mivšek  Geodesy  Researcher  1998  97 
5.  15459  MSc Martin Puhar  Computer science and informatics  Researcher  1998  64 
6.  11116  MSc Aleš Šuntar  Computer science and informatics  Head  1998  39 
Organisations (1)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  1504  IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o. (Slovene)  Brezovica pri Ljubljani  5336236000  296 
Views history
Favourite