Loading...
MSc Martin Puhar

MSc Martin Puhar
no.: 15459 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 200 76 12
E-mail martin.puharat signigea.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
2.07.05  Engineering sciences and technologies  Computer science and informatics  Information systems - software 
1.06.10  Natural sciences and mathematics  Geology  Information systems 
Keywords
Project manager, environment space register, systemy analysis, informatization of working process, business koncept
Points
20.26
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
0
CImax
0
h10
0
A1
0.05
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on September 27, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS
Scopus 0.17 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc. Geodesy  Geodesy  SI University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic engineering 1993 
Master's degree  M. Sc.     SI University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science 2008 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:80%)  IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o. (Slovene)  Group for Research and Development of Inf. Systems - GIS  6/24/1991  Project leader  Independent Researcher 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J2-4424  Celostni pristop za ohranjanje stenskih poslikav kulturne dediščine (Slovene)   2022 - 2023  PhD Andreja Pondelak  2,267 
2. J1-4412  Uporaba neinvazivne georadarske metode in daljinskega zaznavanja pri določevanju ranljivosti podzemne vode zaradi antropogenih vplivov (Slovene)   2022 - 2023  PhD Marjana Zajc  3,418 
3. L7-2633  Implementing digital-twins of ecosystems of agricultural lands   2020 - 2023  PhD Domen Mongus  2,248 
4. L2-3650  Processing of massive geometric LIDAR data   2010 - 2013  PhD Borut Žalik  2,437 
5. V5-1091  Evidentiranje pravnih režimov v Sloveniji (Slovene)   2010 - 2011  PhD Miha Juhart  1,860 
6. V5-1087  Vrednost gospodarske infrastrukture in problematika zagotavljanja sredstev za njeno ohranitev (Slovene)   2010 - 2011  PhD Albin Rakar  1,444 
7. V5-0505  Načrt vzpostavitve sistema za zaščito javne gospodarske infrastrukture (Slovene)   2008 - 2009  PhD Albin Rakar  1,443 
8. V2-0126  Analiza standardov, priprava strateških usmeritev in izdelava prototipnega porazdeljenega prostorskega informacijskega sistema (Slovene)   2005  PhD Borut Žalik  1,291 
9. V2-0852  Analiza možnosti uporabe podatkov o gospodarski javni infrastrukturi pri prostorskem načrtovanju (Slovene)   2004  PhD Dušan Petrovič  2,132 
10. V2-8585  Prikaz ocen ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami v digitalni obliki (Slovene)   1998  MSc Aleš Šuntar  268 
Views history
Favourite