Loading...
Projects / Programmes source: ARRS

Napovedni pomen katepsinov in stefinov pri napredovalnem karcinomu glave in vratu zdravljenem s konkomitantno radiokemoterapijo (Slovene)

Research activity

Code Science Field Subfield
3.04.00  Medical sciences  Oncology   
Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (10)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  00702  PhD Marjan Budihna  Medical sciences  Researcher  2002 - 2005  125 
2.  16048  PhD Igor Fajdiga  Medical sciences  Researcher  2002 - 2005  113 
3.  09762  PhD Hotimir Lešničar  Medical sciences  Researcher  2002 - 2005  125 
4.  20052  PhD Irena Oblak  Medical sciences  Researcher  2002 - 2005  281 
5.  14576  PhD Primož Strojan  Medical sciences  Researcher  2002 - 2005  789 
6.  02130  PhD Alojz Šmid  Medical sciences  Principal Researcher  2002 - 2005  214 
7.  05316  PhD Erika Šoba-Podobnik  Medical sciences  Researcher  2002 - 2005  52 
8.  11747  PhD Branko Zakotnik  Medical sciences  Researcher  2002 - 2005  417 
9.  02132  PhD Miha Žargi  Medical sciences  Researcher  2002 - 2005  392 
10.  20478  Tatjana Železnik    Technician  2002 - 2005 
Organisations (2)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0302  Institute of Oncology Ljubljana  Ljubljana  5055733000  14,547 
2.  0312  University Medical Centre Ljubljana  Ljubljana  5057272000  74,072 
Views history
Favourite