Loading...
PhD Branko Zakotnik

PhD Branko Zakotnik
no.: 11747 source: ARIS

researcher – retired
Phone number (01) 587 91 03
E-mail bzakotnikat signonko-i.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
3.04.00  Medical sciences  Oncology   
Keywords
Head and neck cancer, radiotherapy, chemotherapy
Points
287.27
A''
2.55
A'
17.38
A1/2
44.19
CI10
998
CImax
192
h10
17
A1
0.81
A3
0.24
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 17, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 76  1,393  1,316  17.32 
Scopus 68  1,643  1,561  22.96 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Luka Čavka  Bologna doctoral studies  11/1/2015 - 7/1/2021  38250 
2 PhD Cvetka Grašič Kuhar  Doctoral degree  11/1/1995 - 6/30/2006  15875 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  Medical doctor  Medicine  SI University of Ljubljana, Faculty of Medicine 1979 
Specialization  Medical Doctor  Internal medicine  SI 1988 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Faculty of Medicine 1999 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J3-2537  New method for estimating life-years gained in population-based cancer screening programmes (S-LYG)   2020 - 2024  PhD Vesna Zadnik  3,080 
2. V3-1907  Development of indicators and methodology for monitoring the late effects of cancer treatment in childhood at national level   2019 - 2021  PhD Vesna Zadnik  2,215 
3. V3-1720  Analysis and estimation of requirements of human resources for cancer treatment in Slovenia   2018 - 2020  PhD Branko Zakotnik  4,509 
4. V3-1713  Comprehensive analysis of management of urological cancer patients with an assessment of possible delays in referrals, realization of diagnostics procedures and first treatment   2018 - 2020  PhD Vesna Zadnik  3,989 
5. V3-1906  Pilot study on individualized integrated rehabilitation of breast cancer patients 2019-2022   2019  PhD Nikola Bešić  3,915 
6. V3-1048  Izdelava strokovnih podlag za zbiranje in spremljanje izbranih kazalnikov učinkovitosti Državnega programa obvladovanja raka (Slovene)   2010 - 2012  PhD Maja Primic-Žakelj  5,293 
7. J3-0485  Antiangiogenic siRNA for the treatment of advanced malignant melanoma   2008 - 2011  PhD Maja Čemažar  2,591 
8. L3-0449  New approaches in the treatment of lung cancer II.   2008 - 2011  PhD Matjaž Zwitter  1,961 
9. J3-5296  Model of artificial neural networks (ANN) - help for clinicians in selecting adjuvant treatment in breast cancer patients   2003 - 2005  PhD Branko Zakotnik  1,060 
10. J3-4308  Napovedni pomen katepsinov in stefinov pri napredovalnem karcinomu glave in vratu zdravljenem s konkomitantno radiokemoterapijo (Slovene)   2002 - 2005  PhD Alojz Šmid  2,056 
11. J3-4291  Napovedni pomen proteinov uPA sistema za odgovor na sistemsko zdravljenje in za lokalno ponovitev bolezni pri bolnicah z rakom dojk (Slovene)   2002 - 2005  PhD Tanja Čufer  4,478 
12. J3-2165  Napovedni pomen proteinov uPA sistema in katepsinov za prezivetje in odgovor na sistemsko zdravljenje bolnic z rakom dojk (Slovene)   2002  PhD Tanja Čufer  4,542 
13. J3-2450  Biološke značilnosti raka glave in vratu in uspeh zdravljenja (Slovene)   2000 - 2002  PhD Alojz Šmid  1,758 
14. J3-2411  Histološki in imunohistokemični napovedi dejavniki pri karcinomu dojke v stadiju I (Slovene)   2000 - 2002  PhD Matej Bračko  2,371 
15. J3-7953  Konvencionalne in moderne kvantitativne metode pri oceni progresije sarkomov mehkih tkiv (Slovene)   1999 - 2001  PhD Rastko Golouh  2,434 
16. J3-1220  Napovedna vrednost oksigeniranosti tumorjev pri izbranih bolnikih z malignomom glave in vratu (Slovene)   1999 - 2001  PhD Hotimir Lešničar  2,538 
17. J3-8743  Biological characteristics of head and neck cancer and the results of treatment   1997 - 1999  PhD Alojz Šmid  1,107 
18. J3-8746  Prognostic value of uPA, PAI 1 and PAI 2 in solid tumors   1997 - 1999  PhD Tanja Čufer  3,991 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
Views history
Favourite