Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Uporaba rastlinske biotehnologije za varstvo rastlin (razvoj identifikacijskih metod za rastlinske patogene in ovrednotenje transgenih (Slovene)

Research activity

Code Science Field Subfield
4.06.05  Biotechnical sciences  Biotechnology  Plant biotechnology 
Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (21)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  08320  PhD Gorazd Avguštin  Animal production  Researcher  2000  362 
2.  08276  PhD Marjana Camloh  Biotechnology  Researcher  1997 - 2000  155 
3.  19994  MSc Tina Demšar  Biotechnology  Researcher  2000  187 
4.  05098  PhD Peter Dovč  Biotechnology  Researcher  2000  935 
5.  11344  Maša Eržen-Vodenik  Biology  Researcher  1998 - 2000  27 
6.  14942  Mateja Grum  Biotechnology  Researcher  2000  10 
7.  04333  PhD Maja Kovač  Biotechnology  Researcher  1997 - 2000  204 
8.  15460  PhD Samo Kreft  Pharmacy  Researcher  2000  779 
9.  12555  PhD Jošt Kuret  Microbiology and immunology  Researcher  2000  27 
10.  08404  PhD Romana Marinšek Logar  Animal production  Researcher  2000  510 
11.  15489  PhD Irena Mavrič Pleško  Plant production  Researcher  2000  380 
12.  07059  Marija Pepelnjak-Galič  Plant production  Researcher  2000  22 
13.  10263  PhD Nataša Petrovič  Biotechnology  Researcher  2000  161 
14.  08755  PhD Mateja Poljšak-Prijatelj  Microbiology and immunology  Researcher  2000  234 
15.  05229  PhD Maja Ravnikar  Biotechnology  Head  2000  1,370 
16.  11906  PhD Aleš Snoj  Animal production  Researcher  2000  219 
17.  15878  PhD Darja Stanič  Biotechnology  Researcher  2000  58 
18.  07849  PhD Borut Štrukelj  Biochemistry and molecular biology  Researcher  2000  1,127 
19.  09635  PhD Andrej Umek  Pharmacy  Researcher  2000  171 
20.  17864  PhD Maša Zorec  Animal production  Researcher  2000  72 
21.  03765  PhD Jana Žel  Biotechnology  Researcher  1999 - 2000  619 
Organisations (3)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0105  National Institute of Biology  Ljubljana  5055784  13,292 
2.  0381  University of Ljubljana, Faculty of Medicine  Ljubljana  1627066  48,429 
3.  0787  University of Ljubljana, Faculty of Pharmacy  Ljubljana  1626973  17,246 
Views history
Favourite