Loading...
PhD Nataša Petrovič

PhD Nataša Petrovič
no.: 10263 source: ARRS

researcher – not employed in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.06.05  Biotechnical sciences  Biotechnology  Plant biotechnology 
1.03.04  Natural sciences and mathematics  Biology  Plant physiology 
Keywords
plant physiology, biotechnology, pathology, tissue culture, molecular biology, viruses, electron microscopy, serological methods, biotests
Points
0
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
172
CImax
24
h10
9
A1
0
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 29, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 17  335  276  16.24 
Scopus 19  394  319  16.79 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. M1-0152  Varstvo pred nenadzorovanim sprožanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje (Slovene)   6/1/2006 - 5/31/2008  PhD Jana Žel  9,172 
2. J4-6459  Analysis of grapewine yellows and induced resistance to the disease using DNA microarrays   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Kristina Gruden  3,543 
3. J1-6040  Biological diversity among two grapevine viruses and their role in plant   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Maja Ravnikar  2,530 
4. L4-6050  Development of quantitative real-time PCR for virus determination after purification procedure using monolithic cromatographic supports (CIM®)   2/1/2004 - 1/30/2007  PhD Aleš Štrancar  3,537 
5. V4-0872  Povzročitelji novih in manj znanih bolezni vinske trte (Slovene)   10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Gregor Urek  3,796 
6. V4-0458  Uvajanje hitrejših metod za odkrivanje virusov v certifikaciji vinske trte (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Zora Korošec-Koruza  1,768 
7. L4-3209  Concentration and purification of plant viruses on monolithic supports (CIM®)   7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Aleš Štrancar  2,723 
8. Z4-3290  The effect of various techniques of planting material production and cultivation practices on the pathogenesis of apple proliferation phytoplasma in infected apple trees (Malus domestica Borkh.)   7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Mario Lešnik  1,662 
9. V4-0279  Karantenske fitoplazme sadnega drevja:diagnostika in inventarizacija v državi (Slovene)   11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Maja Ravnikar  1,504 
10. L4-0827  Tkivne kulture za proizvodnjo sekundarnih metabolitov (Slovene)   7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Jana Žel  3,023 
11. J4-7421  Obrambni proteini v rastlinskih celicah (Slovene)   1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Borut Štrukelj  4,492 
12. V4-9128  Uporaba rastlinske biotehnologije za varstvo rastlin (razvoj identifikacijskih metod za rastlinske patogene in ovrednotenje transgenih (Slovene)   10/1/1997 - 9/30/2000  PhD Maja Ravnikar  6,269 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0165  Plant Physiolgy and Biotechnolgy   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Maja Ravnikar  3,741 
2. P0-0505-0105  Rastlinska fiziologija in biotehnologija (Slovene)   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Maja Ravnikar  2,824 
We were not given permission by the researcher to publish data.
Views history
Favourite