Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Razvoj metod za določanje in spremljanje gensko spremenjenih organizmov (GSO) v krmi in nekaterih potvorb v kmetijskih pridelkih oz. živilih (Slovene)

Research activity

Code Science Field Subfield
1.00.00  Natural sciences and mathematics     
Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (12)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  23607  PhD Katarina Cankar  Biotechnology  Junior researcher  2003 - 2006 
2.  19994  MSc Tina Demšar  Biotechnology  Researcher  2005 - 2006 
3.  23611  PhD Tanja Dreo  Biotechnology  Researcher  2003 - 2004 
4.  12688  PhD Kristina Gruden  Biotechnology  Researcher  2003 - 2006 
5.  18467  PhD Maruša Pompe Novak  Biotechnology  Researcher  2003 - 2004 
6.  04001  PhD Peter Raspor  Microbiology and immunology  Researcher  2004 - 2006 
7.  05229  PhD Maja Ravnikar  Biotechnology  Researcher  2003 - 2005 
8.  08110  PhD Ksenija Šinigoj Gačnik  Veterinarian medicine  Researcher  2004 - 2006 
9.  24821  Dejan Štebih  Biochemistry and molecular biology  Researcher  2005 - 2006 
10.  06006  PhD Anton Vengušt  Veterinarian medicine  Researcher  2004 - 2006 
11.  08506  PhD Jelka Zabavnik Piano  Veterinarian medicine  Researcher  2004 - 2006 
12.  03765  PhD Jana Žel  Biotechnology  Head  2003 - 2006 
Organisations (3)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0105  National Institute of Biology  Ljubljana  5055784 
2.  0406  University of Ljubljana, Veterinary Faculty  Ljubljana  1627139 
3.  0481  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Ljubljana  1626914  11 
Views history
Favourite