Loading...
PhD Kristina Gruden

PhD Kristina Gruden
no.: 12688 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.06.05  Biotechnical sciences  Biotechnology  Plant biotechnology 
Keywords
plant molecular biology, virus PVY, proteases, proteinase inhibitors, resistance, colorado potato beetle, dinsect digestive system
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
1,560.94
A''
495.52
A'
933.51
A1/2
1,037.2
CI10
3,022
CImax
209
h10
29
A1
5.64
A3
5.17
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 8, 2023; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: YES)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 143  3,765  3,166  22.14 
Scopus 160  4,305  3,622  22.64 
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 Valentina Levak  Bologna doctoral studies  10/1/2020 - 9/30/2024  54678 
2 PhD Špela Tomaž  Bologna doctoral studies  10/1/2017 - 9/30/2022  50566 
3 PhD Maja Križnik  Bologna doctoral studies  11/1/2014 - 4/11/2019  37409 
4 PhD Tjaša Lukan  Bologna doctoral studies  10/1/2013 - 4/18/2018  36323 
5 PhD Marko Chersicola  Bologna doctoral studies  12/1/2012 - 7/18/2017  35385 
6 PhD Živa Ramšak  Bologna doctoral studies  12/1/2011 - 11/26/2015  34502 
7 PhD Tjaša Stare  Bologna doctoral studies  10/1/2009 - 3/18/2016  32092 
8 PhD Marko Petek  Uniform doctoral studies  10/1/2007 - 6/18/2012  29617 
9 PhD Ana Rotter  Uniform doctoral studies  11/1/2005 - 5/30/2011  27503 
10 PhD Katarina Cankar  Uniform doctoral studies  1/1/2003 - 6/30/2006  23607 
11 PhD Nina Slapar  Doctoral degree  11/1/2000 - 4/30/2005  21551 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group
Full time employment (100%, RD:100%)  National Institute of Biology  Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo (Slovene) 
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. J4-3097  Resolving molecular mechanisms underlying reduced fish cell population growth upon chemical exposure   12/1/2021 - 11/30/2024  PhD Anže Županič  1,323 
2. N4-0199  Setting methodologies for studies of potato immunity at single cell level   12/1/2021 - 11/30/2024  PhD Kristina Gruden  1,097 
3. J4-3089  Exploring potato microbiota potential for modulating its immunity and growth   10/1/2021 - 9/30/2024  PhD Kristina Gruden  2,101 
4. J1-3022  Systemic determination of legumain physiological roles   10/1/2021 - 9/30/2024  PhD Marko Fonović  2,110 
5. J2-3060  Systems biology informed deep learning for interpreting regulatory principles of plant growth and defence   10/1/2021 - 9/30/2024  PhD Jan Zrimec  1,212 
6. J4-2544  CRISPR/CAS9-mediated targeted mutagenesis for resistance of grapevine and potato against phytoplasmas   11/1/2020 - 10/31/2023  PhD Marina Dermastia  3,496 
7. J1-2465  Advanced 3D cell models: Bridging the gap between in vitro and in vivo experimental systems (hep3DGenTox)   9/1/2020 - 8/31/2023  PhD Bojana Žegura  2,961 
8. J1-2467  Unravelling dynamics of potato virus Y-plant cell interaction network   9/1/2020 - 8/31/2023  PhD Anna Coll Rius  3,729 
9. J4-1777  Unraveling mechanisms of effectiveness and specificity in potato immune signaling through innovative data acquisition and modeling   7/1/2019 - 6/30/2023  PhD Kristina Gruden  2,581 
10. J4-1772  Protein complexes from the fungal genus Pleurotus, new bio-pesticides for controlling Colorado potato beetle and western corn rootworm   7/1/2019 - 6/30/2022  PhD Kristina Sepčić  4,581 
11. L4-9325  Development of new, environment-friendly approaches for plant and human virus inactivation in waters   7/1/2018 - 6/30/2022  PhD Maja Ravnikar  6,190 
12. J4-9302  Investigations of cell-cell communications in multi cellular groups composed of different Bacillus isolates   7/1/2018 - 6/30/2021  PhD Ines Mandić-Mulec  3,871 
13. J4-8228  The role of social and genetic kin discrimination on B. subtilis interactions   5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Polonca Štefanič  3,112 
14. J1-8142  Vibrational communication networks: from insects to plants   5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Meta Virant Doberlet  3,027 
15. J4-7636  Spatiotemporal analysis of hypersensitive response to Potato virus Y in potato   3/1/2016 - 2/28/2019  PhD Kristina Gruden  2,763 
16. J7-7303  Analysis of heterogeneous information networks for knowledge discovery in life-sciences   1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Nada Lavrač  2,616 
17. J7-7248  Insights into the protein interactions involved in the Potato virus Y - potato relation   1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Maja Ravnikar  4,008 
18. J1-7151  Molecular bases of interactions among the grapevine and phytoplasmal causing agents of the grapevine yellows diseases   1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Marina Dermastia  4,212 
19. N4-0026  Priprava molekularnih postopkov za sistemsko analizo imunskega odgovora krompirja (Slovene)   11/1/2014 - 10/31/2017  PhD Kristina Gruden  1,423 
20. J2-5478  Development and applications of new semantic data mining methods in life sciences   8/1/2013 - 7/31/2016  PhD Nada Lavrač  3,000 
21. L4-5525  Epidemiology and Biodiversity Studies of Plant Pathogens   8/1/2013 - 7/31/2016  PhD Maja Ravnikar  5,444 
22. J4-5529  Nitroxoline and its derivatives as new antitumour drugs   8/1/2013 - 7/31/2016  PhD Janko Kos  5,552 
23. V4-1103  Grapevine yellows: methods for their early detection and control   10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Marina Dermastia  6,062 
24. V4-1102  Solving problems of quarantine diseases for protection of stone fruit (Prunus spp.) production   10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Irena Mavrič Pleško  4,816 
25. J1-4247  Dual nature of stem cells in cancer and their application in therapy   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Tamara Lah Turnšek  4,964 
26. J1-4268  FUNCTIONAL GENOMICS OF POTATO – PVY INTERACTION   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Jana Žel  4,002 
27. J4-4300  Genes behind aroma compounds in wine   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Lorena Butinar  3,561 
28. J4-4165  Growth and defense trade-offs in multitrophic interaction between potato and its two major pests   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Kristina Gruden  4,543 
29. J4-4123  Inhibitors of cysteine carboxypeptidases as regulators of autoimmune and neurodegenerative processes   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Janko Kos  5,990 
30. L4-3642  Developing simple, rapid and on-site methods for plant pathogens detection   5/1/2010 - 4/30/2013  PhD Jon Gutierrez Aguirre  2,692 
31. J4-2022  Funkcionalna analiza proteinov za odpornost proti suši ali žuželkam (Slovene)   5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Jana Žel  3,650 
32. J3-2356  Izrazanje in funkcionalna analiza nekodirajocih RNA pri parkinsonovi bolezni (Slovene)   5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Boris Rogelj  4,143 
33. J1-2054  Molekularni mehanizmi sinergističnih in antagonističnih toksičnih učinkov heterocikličnih aminov v kombinaciji z bioaktivnimi prehranskimi onesnažili in naravnimi sestavinmi (Slovene)   5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Metka Filipič  6,082 
34. J4-2228  Pristopi sistemske biologije za analizo interakcije med rastlino in patogenom (Slovene)   5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Kristina Gruden  2,951 
35. J2-2353  Semantično odkrivanje zakonitosti v okolju spletnih servisov (SemantičniSoKD) (Slovene)   5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Nada Lavrač  3,154 
36. L1-2278  Biološka raznovrstnost virusa PVY in njen vpliv na obrambni odgovor rastlin krompirja (Slovene)   1/1/2009 - 4/30/2012  PhD Maja Ravnikar  4,529 
37. J4-0813  Molecular basis of grapevine yellows and induced resistance to the disease   2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Kristina Gruden  3,202 
38. L4-1046  NOVEL BIOTECH DRUG SUBSTANCES BY USING PHAGE DISPLAY TECHNOLOGY   2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Borut Štrukelj  3,754 
39. V4-0523  Karakterizacija novih bakterijskih in fitoplazemskih bolezni, ki ogrožajo sadno drevje; razvoj metod za detekcijo povzročiteljev in is (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Maja Ravnikar  5,558 
40. J4-9476  Evaluation of common bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes for selected genes conferring drought resistance   1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Vladimir Meglič  3,511 
41. V4-0313  Diagnostika povzročiteljev bolezni vinske trte (Slovene)   1/1/2006 - 9/30/2009  PhD Irena Mavrič Pleško  5,088 
42. M1-0145  Razvoj metod za določanje virusov v pitnih vodah v primeru terorističnega napada in naravnih nesrečah (Slovene)   6/1/2006 - 11/30/2008  PhD Kristina Gruden  4,908 
43. V4-0314  Harmonizacija tehnologij za celovito sledljivost gensko spremenjenih organizmov v produkciji kmetijskih pridelkov in živil ter njihov soobstoj s konvencionalno in ekološko pridelavo (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Vladimir Meglič  8,288 
44. J4-7062  Proteomics as a tool for monitoring biosynthesis processes   9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Janko Kos  5,793 
45. M1-0152  Varstvo pred nenadzorovanim sprožanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje (Slovene)   6/1/2006 - 5/31/2008  PhD Jana Žel  9,130 
46. M4-0124  Prehranski dodatki za optimalno prehrano v ekstremnih razmerah (Slovene)   6/1/2006 - 11/30/2007  PhD Samo Kreft  3,897 
47. J4-6459  Analysis of grapewine yellows and induced resistance to the disease using DNA microarrays   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Kristina Gruden  3,533 
48. J1-6040  Biological diversity among two grapevine viruses and their role in plant   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Maja Ravnikar  2,529 
49. L4-6050  Development of quantitative real-time PCR for virus determination after purification procedure using monolithic cromatographic supports (CIM®)   2/1/2004 - 1/30/2007  PhD Aleš Štrancar  3,525 
50. J4-6355  Molecular basis of tolerance to abiotic stress in Phaseolus sp.   2/1/2004 - 1/30/2007  PhD Vladimir Meglič  4,983 
51. V1-0879  Razvoj metod za določanje in spremljanje gensko spremenjenih organizmov (GSO) v krmi in nekaterih potvorb v kmetijskih pridelkih oz. živilih (Slovene)   10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Jana Žel  5,100 
52. V4-0994  Strategija soobstoja gensko spremenjenih poljščin s konvencionalnim in ekološkim kmetovanjem in podlage za vzpostavitev registra genskih virov (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2005  PhD Jana Žel  1,847 
53. V4-0469  Razvoj preskusnih metod za izvajanje uradne kontrole prisotnosti gensko spremenjenih organizmov (Slovene)   11/1/2001 - 10/31/2004  PhD Jana Žel  5,442 
54. Z4-3339  Application of high throughput techniques for analysis of gene expression in plant-pathogen and plant-herbivore interactions   7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Kristina Gruden  3,393 
55. Z4-3290  The effect of various techniques of planting material production and cultivation practices on the pathogenesis of apple proliferation phytoplasma in infected apple trees (Malus domestica Borkh.)   7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Mario Lešnik  1,650 
56. J4-7421  Obrambni proteini v rastlinskih celicah (Slovene)   1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Borut Štrukelj  4,491 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0165  Biotechnology and Plant Systems Biology   1/1/2022 - 12/31/2027  PhD Kristina Gruden  3,759 
2. P4-0165  Biotechnology and Plant Systems Biology   1/1/2015 - 12/31/2021  PhD Kristina Gruden  4,910 
3. I0-0004    1/1/2015 - 12/31/2021  PhD Maruša Pompe Novak  2,447 
4. P4-0165  Biotehnologija in sistemska biologija rastlin (Slovene)   1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Maja Ravnikar  5,454 
5. P4-0165  Plant Physiolgy and Biotechnolgy   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Maja Ravnikar  3,733 
We were not given permission by the researcher to publish data.
Views history
Favourite