Loading...
PhD Peter Raspor

PhD Peter Raspor
no.: 04001 source: ARIS

researcher – not employed in research organisation
E-mail peter.rasporat signguest.arnes.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
3.01.00  Medical sciences  Microbiology and immunology   
4.06.00  Biotechnical sciences  Biotechnology   
Keywords
yeasts, chromium, bioaccumulation, toxicity, heavy metals, bioprocess, bioreactor, wine yeasts, wine fermentation, killer yeasts, culture collection, taxonomy, karyotyping, chromatografy, electrophoresis, biotechnology, industrial microbiology, food microbiology
Points
1,037.25
A''
89.31
A'
193.58
A1/2
269.99
CI10
2,949
CImax
216
h10
29
A1
3.14
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 11, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 175  3,900  3,376  19.29 
Scopus 193  4,739  4,101  21.25 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Luka Kranjc  Bologna doctoral studies  11/1/2011 - 11/3/2016  34331 
2 PhD Janez Kosel  Bologna doctoral studies  10/1/2009 - 3/31/2014  31913 
3 PhD Martina Avbelj  Uniform doctoral studies  10/1/2007 - 1/21/2013  28299 
4 PhD Jure Zupan  Uniform doctoral studies  11/1/2005 - 3/12/2010  26541 
5 PhD Damjana Miklič Milek  Doctoral degree  1/1/2002 - 8/31/2006  22452 
6 MSc Sergej Jerman  Master's degree  1/1/2002 - 5/1/2004  22661 
7 PhD Špelca Jenko  Doctoral degree  11/1/2000 - 10/31/2004  21462 
8 PhD Katja Povhe Jemec  Doctoral degree  10/1/1997 - 9/30/2003  18126 
9 PhD Mihaela Skrt  Doctoral degree  11/1/1996 - 2/29/2000  15466 
10 MSc Andreja Rijavec Bregar  Master's degree  12/1/1995 - 5/31/1998  15945 
11 PhD Tatjana Zagorc  Doctoral degree  11/1/1995 - 4/30/2001  15874 
12 PhD Hrvoje Petković  Doctoral degree  12/1/1994 - 11/30/1996  13542 
13 PhD Primož Plahuta  Master's degree  9/1/1994 - 2/28/1996  15098 
14 PhD Janja Trček  Doctoral degree  6/1/1994 - 9/30/1999  14279 
15 PhD Boris Kovač  Master's degree  10/1/1989 - 9/30/1992  11222 
16 PhD Miomir Knežević  Doctoral degree  7/1/1988 - 8/31/1994  10038 
17 PhD Andrej Holobar  Uniform doctoral studies  10/1/1986 - 8/31/1994  08340 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Food Science and Technology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1982 
Master's degree    Chem.engineering  HR University of Zagreb, Faculty of Food Technology and Biotechnology 1985 
Doctor's degree  Ph. D.   Biotechnology  HR University of Zagreb, Faculty of Food Technology and Biotechnology 1987 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. L4-5532  Development of bacteriophage characterization platform to support their use as an antibacterial agents   2013  PhD Matjaž Peterka  4,727 
2. L1-4067  Microbial adhesion management on material surfaces   2011 - 2013  PhD Klemen Bohinc  6,864 
3. J4-4149  Study of hom(e)ologous recombination in the evolution of polyketide synthases   2011 - 2013  PhD Štefan Fujs  4,418 
4. V4-1110  Ensuring Food safety: problems of Camylobacter contamination of poultry and poultry meat in Slovenia   2011 - 2012  PhD Matjaž Ocepek  6,234 
5. V4-1079  Fitofenoli za izboljšanje varnosti in obstojnosti živil (Slovene)   2011 - 2012  PhD Sonja Smole - Možina  6,190 
6. V4-1085  Virusna in mikrobiološka kontaminacija školjk ter prisotnost morskih biotoksinov v školjkah (Slovene)   2011 - 2012  PhD Andrej Kirbiš  4,295 
7. J4-2154  Moduliranje medceličnega komuniciranja mikroorganizmov zaradi dejavnikov okolja (Slovene)   2009 - 2012  PhD Peter Raspor  5,082 
8. J4-0838  Influence of interactions between yeasts on wine fermentation and maturation   2008 - 2011  PhD Peter Raspor  5,067 
9. J1-2054  Molekularni mehanizmi sinergističnih in antagonističnih toksičnih učinkov heterocikličnih aminov v kombinaciji z bioaktivnimi prehranskimi onesnažili in naravnimi sestavinmi (Slovene)   2009  PhD Metka Filipič  6,330 
10. J4-2195  Preučevanje biosinteze eritromicina s proteomskimi orodji (Slovene)   2009  PhD Polona Jamnik  3,184 
11. L4-2188  Primerjalna genomika za ciljne izboljšave industrijskih sevov (Slovene)   2009  PhD Hrvoje Petković  3,854 
12. J4-9331  Regulation of the FK506 (tacrolimus) biosynthetic process   2007 - 2009  PhD Hrvoje Petković  3,360 
13. M3-0234  Razvoj multifunkcionalnega biosenzorja in metod merjenja na principu Površinske plazmonske resonance za hitro detekcijo nevarnih snovi v vodi in hrani (Slovene)   2008 - 2009  PhD Jan Mavri  4,998 
14. L2-7080  Optimization of methacrylate monolithic supports for macromolecule separation   2006 - 2008  PhD Aleš Podgornik  5,024 
15. V4-0315  Razvoj biomarkerjev in multifunkcionalnega biosenzorja za sledenje virov kontaminacije v živilstvu (Slovene)   2007 - 2008  PhD Sonja Smole - Možina  3,377 
16. L4-7117  Industrial heterologous enzymes: bioprocess development and optimization   2006 - 2008  PhD Hrvoje Petković  4,748 
17. J4-7062  Proteomics as a tool for monitoring biosynthesis processes   2006 - 2008  PhD Janko Kos  6,002 
18. J4-6249  Impact of chromium and iron species interaction on yeast cell performance   2004 - 2007  PhD Peter Raspor  5,188 
19. V1-0879  Razvoj metod za določanje in spremljanje gensko spremenjenih organizmov (GSO) v krmi in nekaterih potvorb v kmetijskih pridelkih oz. živilih (Slovene)   2004 - 2006  PhD Jana Žel  5,343 
20. V4-0756  Prehranska funkcionalnost kvasne biomase, obogatene z železom (Slovene)   2002 - 2006  PhD Peter Raspor  4,655 
21. V4-0591  Vpliv izbranih fitofarmacevtskih sredstev za združbo kvasovk grozdne jagode (Slovene)   2002 - 2005  PhD Peter Raspor  4,095 
22. M4-0007  Uravnotežena in varna prehrana bojevnika - PREBOJ (Slovene)   2004  PhD Janez Hribar  9,606 
23. V4-0466  Razvoj in ovrednotenje metode PCR za odkrivanje patogenih bakterij v živilih (Slovene)   2002 - 2004  PhD Sonja Smole - Možina  5,256 
24. V4-0469  Razvoj preskusnih metod za izvajanje uradne kontrole prisotnosti gensko spremenjenih organizmov (Slovene)   2001 - 2004  PhD Jana Žel  5,668 
25. V4-0402  Bioprocesi priprave funcionalnih dodatkov živil (Slovene)   2001 - 2003  PhD Martin Batič  4,095 
26. J4-7454  Bioakumulacija ionov kovin v mikroorganizmih (Slovene)   1996 - 2001  PhD Peter Raspor  6,549 
27. L4-8849  Analiza razprostranjenosti avtohtonih vinskih kvasovk v Sloveniji in njihova karakterizacija (Slovene)   1998 - 1999  PhD Peter Raspor  3,949 
28. L4-8851  Effect of different cultivation mode and conditions on nucleotide accumulation (RNA) in yeast cell   1997 - 1999  PhD Martin Batič  2,240 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0092  Animal health, environment and food safety   2015  PhD Matjaž Ocepek  10,986 
2. P4-0092  Animal health, environment and food safety   2014  PhD Matjaž Ocepek  10,614 
3. P4-0116  Microbiology and biotechnology of food and environment   2009 - 2013  PhD Ines Mandić-Mulec  6,019 
4. P4-0116  Microbiology and biotechnology of food and environment   2004 - 2008  PhD Peter Raspor  6,493 
5. P0-0561-0481  Mikrobna biotehnologija in mikrobiologija (Slovene)   2002 - 2003  PhD Peter Raspor  4,404 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. TRAFOON  Traditional Food Network to improve the transfer of knowledge for innovation   1/1/2014 - 12/31/2016  Peter Raspor   
2. FP7-KBBE-FOODSEG-98810  Safe Food for Europe – Coordination of research activities and Dissemination of research results of EC funded research on food safety   5/1/2011 - 4/30/2014  Peter Raspor   
3. FP7-KBBE-TRANSFOP-97383  Transparency of Food Pricing   1/1/2011 - 12/31/2013  Peter Raspor   
4. FP7-KBBE-90437  Design and development of REAlistic food Models with well-characterised micro- and macro-structure and composition   5/1/2009 - 10/31/2013  Peter Raspor   
5. SEE-ERA.NET PLUS-Vitis WBC_3  Conservation and standardisation of traditional technologies of fermented milk products based on autochtonous lactic acid bacteria   1/1/2010 - 12/31/2012  Peter Raspor   
6. EU US ATLANTIS Progr-TO BE SAFE  Tuning and Upgrading the Food Safety Education Curricula for Bsc   1/1/2010 - 12/31/2012  Peter Raspor   
7. FP6-FOOD-BIOTRACE IP-84236  Improved bio-traceability of unintended microorganisms and their substances in food and feed chains   1/1/2007 - 12/31/2011  Peter Raspor   
8. FP7-KBBE-88416  Integrated Monitoring and Control of Foodborne Viruses in European Food Supply Chains   4/1/2008 - 9/30/2011  Peter Raspor   
9. FP6-FOOD-PATHOGENCOMBAT-75941  Control and prevention of emerging and future pathogens at cellular and molecular level throughout the food chain   4/1/2005 - 9/30/2010     
Views history
Favourite