Loading...
PhD Peter Raspor

PhD Peter Raspor
no.: 04001 source: ARIS

researcher – not employed in research organisation
E-mail peter.rasporat signguest.arnes.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
3.01.00  Medical sciences  Microbiology and immunology   
4.06.00  Biotechnical sciences  Biotechnology   
Keywords
yeasts, chromium, bioaccumulation, toxicity, heavy metals, bioprocess, bioreactor, wine yeasts, wine fermentation, killer yeasts, culture collection, taxonomy, karyotyping, chromatografy, electrophoresis, biotechnology, industrial microbiology, food microbiology
Points
1,192.63
A''
89.31
A'
204.49
A1/2
299.07
CI10
2,993
CImax
217
h10
28
A1
3.58
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 7, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 174  3,755  3,252  18.69 
Scopus 192  4,547  3,934  20.49 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Luka Kranjc  Bologna doctoral studies  11/1/2011 - 11/3/2016  34331 
2 PhD Janez Kosel  Bologna doctoral studies  10/1/2009 - 3/31/2014  31913 
3 PhD Martina Avbelj  Uniform doctoral studies  10/1/2007 - 1/21/2013  28299 
4 PhD Jure Zupan  Uniform doctoral studies  11/1/2005 - 3/12/2010  26541 
5 PhD Damjana Miklič Milek  Doctoral degree  1/1/2002 - 8/31/2006  22452 
6 MSc Sergej Jerman  Master's degree  1/1/2002 - 5/1/2004  22661 
7 PhD Špelca Jenko  Doctoral degree  11/1/2000 - 10/31/2004  21462 
8 PhD Katja Povhe Jemec  Doctoral degree  10/1/1997 - 9/30/2003  18126 
9 PhD Mihaela Skrt  Doctoral degree  11/1/1996 - 2/29/2000  15466 
10 MSc Andreja Rijavec Bregar  Master's degree  12/1/1995 - 5/31/1998  15945 
11 PhD Tatjana Zagorc  Doctoral degree  11/1/1995 - 4/30/2001  15874 
12 PhD Hrvoje Petković  Doctoral degree  12/1/1994 - 11/30/1996  13542 
13 PhD Primož Plahuta  Master's degree  9/1/1994 - 2/28/1996  15098 
14 PhD Janja Trček  Doctoral degree  6/1/1994 - 9/30/1999  14279 
15 PhD Boris Kovač  Master's degree  10/1/1989 - 9/30/1992  11222 
16 PhD Miomir Knežević  Doctoral degree  7/1/1988 - 8/31/1994  10038 
17 PhD Andrej Holobar  Uniform doctoral studies  10/1/1986 - 8/31/1994  08340 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Food Science and Technology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1982 
Master's degree    Chem.engineering  HR University of Zagreb, Faculty of Food Technology and Biotechnology 1985 
Doctor's degree  Ph. D.   Biotechnology  HR University of Zagreb, Faculty of Food Technology and Biotechnology 1987 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. L4-5532  Development of bacteriophage characterization platform to support their use as an antibacterial agents   2013  PhD Matjaž Peterka  4,625 
2. L1-4067  Microbial adhesion management on material surfaces   2011 - 2013  PhD Klemen Bohinc  6,673 
3. J4-4149  Study of hom(e)ologous recombination in the evolution of polyketide synthases   2011 - 2013  PhD Štefan Fujs  4,330 
4. V4-1110  Ensuring Food safety: problems of Camylobacter contamination of poultry and poultry meat in Slovenia   2011 - 2012  PhD Matjaž Ocepek  6,065 
5. V4-1079  Fitofenoli za izboljšanje varnosti in obstojnosti živil (Slovene)   2011 - 2012  PhD Sonja Smole - Možina  6,058 
6. V4-1085  Virusna in mikrobiološka kontaminacija školjk ter prisotnost morskih biotoksinov v školjkah (Slovene)   2011 - 2012  PhD Andrej Kirbiš  4,225 
7. J4-2154  Moduliranje medceličnega komuniciranja mikroorganizmov zaradi dejavnikov okolja (Slovene)   2009 - 2012  PhD Peter Raspor  4,944 
8. J4-0838  Influence of interactions between yeasts on wine fermentation and maturation   2008 - 2011  PhD Peter Raspor  5,001 
9. J1-2054  Molekularni mehanizmi sinergističnih in antagonističnih toksičnih učinkov heterocikličnih aminov v kombinaciji z bioaktivnimi prehranskimi onesnažili in naravnimi sestavinmi (Slovene)   2009  PhD Metka Filipič  6,234 
10. J4-2195  Preučevanje biosinteze eritromicina s proteomskimi orodji (Slovene)   2009  PhD Polona Jamnik  3,122 
11. L4-2188  Primerjalna genomika za ciljne izboljšave industrijskih sevov (Slovene)   2009  PhD Hrvoje Petković  3,741 
12. J4-9331  Regulation of the FK506 (tacrolimus) biosynthetic process   2007 - 2009  PhD Hrvoje Petković  3,277 
13. M3-0234  Razvoj multifunkcionalnega biosenzorja in metod merjenja na principu Površinske plazmonske resonance za hitro detekcijo nevarnih snovi v vodi in hrani (Slovene)   2008 - 2009  PhD Jan Mavri  4,921 
14. L2-7080  Optimization of methacrylate monolithic supports for macromolecule separation   2006 - 2008  PhD Aleš Podgornik  4,951 
15. V4-0315  Razvoj biomarkerjev in multifunkcionalnega biosenzorja za sledenje virov kontaminacije v živilstvu (Slovene)   2007 - 2008  PhD Sonja Smole - Možina  3,295 
16. L4-7117  Industrial heterologous enzymes: bioprocess development and optimization   2006 - 2008  PhD Hrvoje Petković  4,648 
17. J4-7062  Proteomics as a tool for monitoring biosynthesis processes   2006 - 2008  PhD Janko Kos  5,922 
18. J4-6249  Impact of chromium and iron species interaction on yeast cell performance   2004 - 2007  PhD Peter Raspor  5,107 
19. V1-0879  Razvoj metod za določanje in spremljanje gensko spremenjenih organizmov (GSO) v krmi in nekaterih potvorb v kmetijskih pridelkih oz. živilih (Slovene)   2004 - 2006  PhD Jana Žel  5,239 
20. V4-0756  Prehranska funkcionalnost kvasne biomase, obogatene z železom (Slovene)   2002 - 2006  PhD Peter Raspor  4,598 
21. V4-0591  Vpliv izbranih fitofarmacevtskih sredstev za združbo kvasovk grozdne jagode (Slovene)   2002 - 2005  PhD Peter Raspor  4,055 
22. M4-0007  Uravnotežena in varna prehrana bojevnika - PREBOJ (Slovene)   2004  PhD Janez Hribar  9,488 
23. V4-0466  Razvoj in ovrednotenje metode PCR za odkrivanje patogenih bakterij v živilih (Slovene)   2002 - 2004  PhD Sonja Smole - Možina  5,147 
24. V4-0469  Razvoj preskusnih metod za izvajanje uradne kontrole prisotnosti gensko spremenjenih organizmov (Slovene)   2001 - 2004  PhD Jana Žel  5,576 
25. V4-0402  Bioprocesi priprave funcionalnih dodatkov živil (Slovene)   2001 - 2003  PhD Martin Batič  4,050 
26. J4-7454  Bioakumulacija ionov kovin v mikroorganizmih (Slovene)   1996 - 2001  PhD Peter Raspor  6,445 
27. L4-8849  Analiza razprostranjenosti avtohtonih vinskih kvasovk v Sloveniji in njihova karakterizacija (Slovene)   1998 - 1999  PhD Peter Raspor  3,898 
28. L4-8851  Effect of different cultivation mode and conditions on nucleotide accumulation (RNA) in yeast cell   1997 - 1999  PhD Martin Batič  2,220 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0092  Animal health, environment and food safety   2015  PhD Matjaž Ocepek  10,766 
2. P4-0092  Animal health, environment and food safety   2014  PhD Matjaž Ocepek  10,429 
3. P4-0116  Microbiology and biotechnology of food and environment   2009 - 2013  PhD Ines Mandić-Mulec  5,817 
4. P4-0116  Microbiology and biotechnology of food and environment   2004 - 2008  PhD Peter Raspor  6,319 
5. P0-0561-0481  Mikrobna biotehnologija in mikrobiologija (Slovene)   2002 - 2003  PhD Peter Raspor  4,302 
International projects
Views history
Favourite