Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Ekonomski vidik prostorskih vrednot v procesu usklajevanja razvojnih interesov in varstvenih zahtev (Slovene)

Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (3)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  15636  PhD Damjan Kavaš  Economics  Researcher  2003 - 2005  273 
2.  15323  PhD Renata Slabe Erker  Economics  Head  2003 - 2005  299 
3.  24563  PhD Miroslav Verbič  Economics  Researcher  2003 - 2005  480 
Organisations (1)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0502  Institute for Economic Research  Ljubljana  5051690000  2,490 
Views history
Favourite