Loading...
PhD Damjan Kavaš

PhD Damjan Kavaš
no.: 15636 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 530 08 56
E-mail kavasdat signier.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.02.01  Social sciences  Economics  Economy sciences 
Keywords
regional development, innovation policy, innovation management, SMEs support, industrial policy, human resources development
Points
378.86
A''
0
A'
97.78
A1/2
117.78
CI10
30
CImax
18
h10
2
A1
1.16
A3
1.25
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 16, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 28  27  6.75 
Scopus 31  31  6.2 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. A.   Ecomomics and Business - International Trade  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1995 
Master's degree    Economics  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1998 
Doctor's degree  Ph. D.   Economics  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 2014 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (120%, RD:20%)  Institute for Economic Research  Research group for economic development  11/1/1998  senior researcher  Researcher   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V6-2287  Evaluation of regional policy measures in Slovenia in the programming period 2014-2020   2022 - 2024  PhD Janez Nared  1,389 
2. V5-2353  Assessment of the feasibility of establishing a financial mechanism for access to financial resources and application proposals for the creation of a financial mechanism to promote the development of cooperatives and the social economy in Slovenia   2023 - 2024  PhD Matjaž Črnigoj  534 
3. V5-2123  Development of the applied model for social impact measurement in social enterpises   2021 - 2022  PhD Matjaž Črnigoj  1,171 
4. V6-1945  INTERSECTORAL COORDINATION OF PROBLEM BORDER AREAS DEVELOPMENT   2019 - 2021  PhD Janez Nared  3,173 
5. V4-1608  IMPACTS AND PERSPECTIVES OF CAP ON SLOVENIAN AGRICULTURE AND RURAL AREAS   2016 - 2019  PhD Luka Juvančič  6,600 
6. V6-1652  Model of joined physical and development planning at the regional level   2016 - 2018  PhD Janez Nared  3,121 
7. V5-1646  Strategic development and innovation partnerships as a tool to strengthen innovation capability of Slovenian economy   2016  PhD Maja Bučar  4,106 
8. V5-1020  Stanje oblikovanja, s poudarkom na industrijskem oblikovanju, kot dela kreativnih industrij in primeri dobre prakse v svetu kot podlaga za krepitev te dejavnosti v Sloveniji (Slovene)   2010 - 2012  PhD Mateja Drnovšek  942 
9. V5-0510  Izvajanje regionalne politike v spremenjenih pogojih upravljanja z razvojem zaradi uvedbe novih teritorialnih ravni (Slovene)   2008 - 2010  PhD Peter Stanovnik  2,261 
10. V5-0448  Učinkovitost ukrepov Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za spodbujanje inovacij in tehnološkega razvoja v slovenskih (Slovene)   2008 - 2010  PhD Maja Bučar  2,010 
11. J5-9320  ENHANCING QUALITY OF LIFE IN SLOVENIA IN GLOBALISED CONTEXT   2008  PhD Peter Stanovnik  1,306 
12. V5-0274  Merjenje in vrednotenje razvojne politike IER (Slovene)   2008  PhD Renata Slabe Erker  2,586 
13. V5-0306  Presoja instrumentov in mehanizmov regionalne politike (Slovene)   2007 - 2008  PhD Drago Perko  4,188 
14. V5-0298  Trajnostni razvoj varovanih območij - celostni pristop in aktivna vloga države; trajnostno gospodarjenje v varovanih območjih z vidika doseganja skladnejšega regionalnega razvoja (Slovene)   2007 - 2008  PhD Dušan Plut  3,680 
15. V5-0250  Dejavniki prenosa znanja iz akademske raziskovalne sfere v gospodarstvo ter vrednotenje intermediarnih institucij (Slovene)   2007 - 2008  PhD Franc Mali  1,291 
16. V5-0223  Tehnološko predvidevanje in slovenske razvojne prioritete (Slovene)   2006 - 2008  PhD Peter Stanovnik  2,260 
17. V5-0671  Analiza uresničevanja ciljev CRP za obdobje 1994-2006 (Slovene)   2004 - 2006  PhD Peter Stanovnik  3,030 
18. V5-0922  Investicijske prioritete v Sloveniji za obdobje 2007-2013 (Slovene)   2004 - 2006  PhD Damjan Kavaš  3,145 
19. V5-0963  Določitev primerjalnih prednosti območja Alpe-Jadran v širšem evropskem prostoru (Slovene)   2005  MSc Andrej Gulič  1,722 
20. V5-0842  Ekonomski vidik prostorskih vrednot v procesu usklajevanja razvojnih interesov in varstvenih zahtev (Slovene)   2003 - 2005  PhD Renata Slabe Erker  1,018 
21. V5-0813  Strokovna podpora pogajanjem za novo finančno perspektivo 2007-2013 (Slovene)   2003 - 2005  PhD Damjan Kavaš  1,993 
22. V5-0959  Razvoj orodij za oblikovanje in spremljanje politike regionalnega razvoja (Slovene)   2004 - 2005  PhD Damjan Kavaš  1,066 
23. V5-0815  Tehnološko predvidevanje (Slovene)   2003 - 2004  PhD Peter Stanovnik  765 
24. V5-0814  Mehanizmi in ukrepi za prenos znanja iz akademske in raziskovalne sfere v gospodarstvo v luči novih inovacijskih paradigem - stanje in trendi razvoja v Slov (Slovene)   2004  PhD Franc Mali  2,239 
25. V5-0611  Načrtovanje, ocenjevanje, spremljanje in vrednotenje državnih investicij ter razvojnih programov (Slovene)   2004  PhD Boris Majcen  1,198 
26. V5-0721  Prenova mestnih središč: metodologija za usmerjanje prenove in dolgoročni razvoj mestnih središč v slovenskih mestih (Slovene)   2004  PhD Breda Mihelič  2,136 
27. V5-0734  Reforma 'reforme' nacionalne regionalne strukturne politike (Slovene)   2002 - 2004  PhD Damjan Kavaš  273 
28. V5-0517  Analiza konkurenčnosti po dejavnostih glede na slovensko povprečje in v primerjavi z deželami EU (Slovene)   2001 - 2003  PhD Janez Bešter  1,126 
29. V5-0735  Vloga ponudbe stavbnih zemljišč pri pridobivanju neposrednih tujih naložb (Slovene)   2002 - 2003  PhD Damjan Kavaš  273 
30. V4-9116  Slovensko kmetijstvo in evropske integracije: (Slovene)   2000 - 2002  PhD Emil Erjavec  7,971 
31. L5-0649  Prilagajanje slovenskega gospodarstva konkurenčnosti na evropskem trgu z vidika predpristopne strategije Slovenije pri vključevanju v E (Slovene)   1998 - 2001  PhD Peter Stanovnik  2,578 
32. V5-0217  Priprava strokovnih podlag za strategijo regionalnega razvoja Slovenije (Slovene)   2000  PhD Boris Majcen  769 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P5-0096  Development strategy of Slovenia as a member of the European Union   2020 - 2024  PhD Boris Majcen  5,894 
2. I0-0014  Infrastrukturna dejavnost IER (Slovene)   2015 - 2020  MSc Klemen Koman  1,205 
3. P0-0502-0502  Zunanjeekonomski odnosi - evropske integracije (Slovene)   2001 - 2003  PhD Boris Majcen  3,744 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. INTERREG-L2P-2020PLUS  INTERREG SI-AT, Learn to Perform in Work Life 2020+ (L2P-2020PLUS)   9/1/2016 - 9/30/2019  Damjan Kavaš   
Views history
Favourite