Loading...
Organisations source: ARRS

Institute for Economic Research

Research activity

Code Science Field Subfield
5.02.01  Social sciences  Economics  Economy sciences 
5.02.02  Social sciences  Economics  Business sciences 
5.04.03  Social sciences  Administrative and organisational sciences  Management 
5.06.02  Social sciences  Political science  International relations 

Code Science Field
S180  Social sciences  Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy 
S181  Social sciences  Financial science 
S184  Social sciences  Economic planning 
S185  Social sciences  Commercial and industrial economics 
S188  Social sciences  Economics of development 

Code Description
Consultancy 
Research 
Education 
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
9,976.25
A''
3,014.75
A'
6,748.67
A1/2
7,145.95
CI10
2,449
CImax
265
h10
24
A1
37.85
A3
22.97
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 2, 2023; A3 for period 2017-2021
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 181  2,159  2,009  11.1 
Scopus 197  2,726  2,542  12.9 
Research groups (4)
no. Code Name of group Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. 0502-001  Research group for international economics  PhD Boris Majcen   1,113 
2. 0502-002  Research group for economic development  PhD Nika Murovec   568 
3. 0502-003  Research group for strategic management  PhD Janez Bešter   281 
4. 0502-004  Research group for social development    1,081 
Researchers (22)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1. 33234  PhD Tjaša Bartolj  Social sciences  Researcher  72 
2. 54736  Enia Bearzotti  Social sciences  Junior researcher 
3. 13617  PhD Janez Bešter  Social sciences  Researcher  143 
4. 27501  PhD Matjaž Črnigoj  Social sciences  Researcher  153 
5. 38168  PhD Miha Dominko  Social sciences  Researcher  73 
6. 51523  PhD Barbara Kalar  Social sciences  Researcher  31 
7. 15636  PhD Damjan Kavaš  Social sciences  Researcher  266 
8. 18431  MSc Klemen Koman  Social sciences  Researcher  103 
9. 13199  MSc Matej Koren  Social sciences  Researcher  168 
10. 19042  PhD Nataša Kump  Social sciences  Researcher  144 
11. 20613  Natalija Lindič    Junior expert or technical associate 
12. 09110  PhD Boris Majcen  Social sciences  Researcher  474 
13. 33613  Katja Mlinar Gerbec    Junior expert or technical associate 
14. 23544  PhD Nika Murovec  Social sciences  Researcher  96 
15. 30812  PhD Marko Ogorevc  Social sciences  Researcher  101 
16. 15337  PhD Valentina Prevolnik Rupel  Social sciences  Researcher  380 
17. 33182  PhD Kaja Primc  Social sciences  Researcher  74 
18. 15323  PhD Renata Slabe Erker  Social sciences  Researcher  284 
19. 28931  PhD Andrej Srakar  Social sciences  Researcher  417 
20. 21498  MSc Sonja Uršič  Social sciences  Researcher  101 
21. 24563  PhD Miroslav Verbič  Social sciences  Researcher  452 
22. 51926  Darja Zabavnik  Social sciences  Junior researcher 
Research projects (122) Legend
no. Code Title Period Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. V6-2287  Evaluation of regional policy measures in Slovenia in the programming period 2014-2020  10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Janez Nared   1,310 
2. J5-4574    10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Matej Černe   2,588 
3. J5-4576    10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Renata Slabe Erker   3,496 
4. J5-4581    10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Urša Golob Podnar   1,357 
5. V5-2291  Analysis of causes for prolonging waiting times at the primary, secondary and tertiary levels of health care over the last 10 years  10/1/2022 - 9/30/2023  PhD Tit Albreht   961 
6. V5-2244  Proposal of the clinical and cost-effectiveness evaluative model in telehealth solutions  10/1/2022 - 9/30/2023  PhD Valentina Prevolnik Rupel   449 
7. Z5-3218  Towards a green recovery: Modelling the effect of COVID-19 response policies on the economy and greenhouse gas emissions  10/1/2021 - 9/30/2023  PhD Miha Dominko   73 
8. V5-2126  Preparation of the methodology and evaluation of the effectiveness of measures under the Smart Specialization Strategy  9/1/2021 - 8/31/2023  PhD Anže Burger   2,154 
9. V5-2120  The establishment and development of model infrastructure for the economic evaluation of the effects of climate and energy measures on the economy and society  9/1/2021 - 8/31/2023  PhD Boris Majcen   1,656 
10. V5-1932  Monitoring and evaluation of impact of Strategic research and innovation partnerships  11/1/2019 - 10/31/2022  PhD Maja Bučar   3,368 
11. V5-2123  Development of the applied model for social impact measurement in social enterpises  9/1/2021 - 8/31/2022  PhD Matjaž Črnigoj   868 
12. J5-9332  How to speed up growth of Slovenian enterprises: Structural dinamisation, granularity, internationalisation and innovation  7/1/2018 - 6/30/2021  PhD Jože Damijan   5,037 
13. V5-1933  Entrepreneurial path to a low-carbon circular economy: an analysis of the situation and proposals for incentives, financing and monitoring of progress  11/1/2019 - 4/30/2021  PhD Kaja Primc   851 
14. V6-1945  INTERSECTORAL COORDINATION OF PROBLEM BORDER AREAS DEVELOPMENT  11/1/2019 - 4/30/2021  PhD Janez Nared   3,067 
15. V4-1814  Analytical support for higher efficiency and targeting of agri-environmental policy towards environment and nature in Slovenia  11/1/2018 - 10/31/2020  PhD Andrej Udovč   5,533 
16. J5-8235  Exploring and understanding welfare state determinants of care provision for older people in the community in Slovenia and Austria  6/1/2017 - 5/31/2020  PhD Valentina Hlebec   3,709 
17. V2-1734  Evaluation of greenhouse gasses mitigation measures in industry  4/1/2018 - 3/31/2020  PhD Matevž Pušnik   2,494 
18. V5-1644  Development of the modelling platform for the estimation of the effects of particular measures and structural reforms  10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Boris Majcen   1,409 
19. V4-1608  IMPACTS AND PERSPECTIVES OF CAP ON SLOVENIAN AGRICULTURE AND RURAL AREAS  10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Luka Juvančič   6,297 
20. V5-1646  Strategic development and innovation partnerships as a tool to strengthen innovation capability of Slovenian economy  10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Maja Bučar   3,913 
21. J5-7292  In search of sustainable and responsible consumption (SRC)  1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Vesna Žabkar   5,623 
22. V6-1652  Model of joined physical and development planning at the regional level  10/1/2016 - 3/31/2018  PhD Janez Nared   3,017 
23. J5-7447  Public spending and fiscal multipliers under various economic policy mixes: A quarterly macroeconometric approach  1/1/2016 - 12/31/2017  PhD Miroslav Verbič   3,390 
24. J5-6815  Determinants and effects of Slovenian firms' positioning in global value chains  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Jože Damijan   5,326 
25. J5-4223  DEVELOPMENT OF DYNAMIC MICROSIMULATION MODEL  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Boris Majcen   2,564 
26. V5-1001  Izgradnja simulacijskega modela za davek od dohodkov pravnih oseb (Slovene)  10/1/2010 - 3/31/2013  PhD Miroslav Verbič   1,571 
27. V5-1052  Migracije v Sloveniji kot razvojni dejavnik države in njenih regij (Slovene)  10/1/2010 - 3/31/2013  PhD Milena Bevc   969 
28. V4-1063  Parametri trajnostnega razvoja kmetijstva (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Renata Slabe Erker   2,742 
29. V5-1031  Učinkovita državna podpora za športno aktivnost državljanov (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Simona Kustec   917 
30. V5-1008  Raziskava možnosti za vzpostavitev Tehnološko-razvojnega centra 'Japonski hub' v Sloveniji za tehnološki področji napredne energetske tehnologije in tehnologije vodenja procesov (Slovene)  10/1/2010 - 6/30/2012  PhD Peter Stanovnik   1,826 
31. V5-1020  Stanje oblikovanja, s poudarkom na industrijskem oblikovanju, kot dela kreativnih industrij in primeri dobre prakse v svetu kot podlaga za krepitev te dejavnosti v Sloveniji (Slovene)  10/1/2010 - 3/31/2012  PhD Mateja Drnovšek   909 
32. V2-0501  Slovenija - nizkoogljična družba (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2011  PhD Stanko Hočevar   5,427 
33. V5-0443  Beg možganov med raziskovalci v Sloveniji s posebnim ozirom na absolvente 'programa mladih raziskovalcev' in 'programa mladih raziskova (Slovene)  10/1/2008 - 3/31/2011  PhD Milena Bevc   3,274 
34. J5-0340  RESEARCH AND DEVELOPMENT, EDUCATION AND ECONOMIC GROWTH: A DYNAMIC GENERAL EQUILIBRIUM APPROACH WITH ENDOGENOUS GROWTH  2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Boris Majcen   1,049 
35. V5-0401  Nadaljnji razvoj in vzdrževanje mikrosimulacijskega modela (Slovene)  9/1/2008 - 10/31/2010  PhD Boris Majcen   1,420 
36. V5-0400  Dinamični stohastični model splošnega ravnovesja za analizo ekonomske politike v EMU (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Igor Masten   921 
37. V5-0510  Izvajanje regionalne politike v spremenjenih pogojih upravljanja z razvojem zaradi uvedbe novih teritorialnih ravni (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Peter Stanovnik   2,216 
38. V5-0453  Merjenje razvojno-raziskovalnega potenciala na področju IKT v Sloveniji (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Jaroslav Berce   393 
39. V5-0447  Spremljanje inovativnosti slovenskih podjetij (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Janez Bešter   375 
40. V5-0459  Zniževanje administrativnih stroškov predpisov za večjo konkurenčnost gospodarstva (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Maja Klun   2,238 
41. V5-0462  Revščina in materialna deprivacija starejšega prebivalstva (Slovene)  9/1/2008 - 2/28/2010  PhD Nada Stropnik   2,037 
42. V5-0448  Učinkovitost ukrepov Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za spodbujanje inovacij in tehnološkega razvoja v slovenskih (Slovene)  9/1/2008 - 2/28/2010  PhD Maja Bučar   1,900 
43. V5-0414  Uvajanje eko-tehnologij v slovenskih podjetjih (Slovene)  9/1/2008 - 2/28/2010  PhD Renata Slabe Erker   1,288 
44. J5-9320  ENHANCING QUALITY OF LIFE IN SLOVENIA IN GLOBALISED CONTEXT  1/1/2007 - 12/31/2008  PhD Peter Stanovnik   1,275 
45. M5-0192  Slovenska vojska kot dejavnik pospeševanja gospodarskega razvoja v Sloveniji (Slovene)  8/1/2006 - 11/30/2008  PhD Janez Bešter   490 
46. V5-0291  Intervencije na trgu dela (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Nada Stropnik   1,613 
47. V5-0274  Merjenje in vrednotenje razvojne politike IER (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Renata Slabe Erker   2,533 
48. V5-0262  Ovrednotenje administrativnih ovir za povečanje konkurenčnosti podjetij (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Maja Klun   1,983 
49. V5-0286  Položaj seniorjev - ekonomske in socialne posledice staranja prebivalstva (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Jože Damijan   3,413 
50. V5-0306  Presoja instrumentov in mehanizmov regionalne politike (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Drago Perko   4,116 
51. V5-0205  Razvoj, nadgradnja in vzdrževanje mikrosimulacijskega modela (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Janez Bešter   2,020 
52. V5-0298  Trajnostni razvoj varovanih območij - celostni pristop in aktivna vloga države; trajnostno gospodarjenje v varovanih območjih z vidika doseganja skladnejšega regionalnega razvoja (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Dušan Plut   3,551 
53. V5-0307  Umestitev Luke Koper v trajnostni okvir razvoja obalne regije (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Branko Kontić   1,778 
54. L5-7351  Slovenian GEM-E3 module for the analysis of economic consequences of GHG emissions abatement  9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Peter Stanovnik   934 
55. V5-0302  Povezovanje kriterijev in ukrepov za doseganje trajnostnega prostorskega razvoja mest in drugih naselij v širšem mestnem območju (Slovene)  10/1/2006 - 6/30/2008  PhD Dejan Rebernik   2,778 
56. V5-0250  Dejavniki prenosa znanja iz akademske raziskovalne sfere v gospodarstvo ter vrednotenje intermediarnih institucij (Slovene)  10/1/2006 - 3/31/2008  PhD Franc Mali   1,261 
57. V5-0224  Sistem financiranja terciarnega izobraževanja, njegova pravičnost in ekonomska učinkovitost (Slovene)  10/1/2006 - 3/31/2008  PhD Milena Bevc   2,722 
58. V5-0223  Tehnološko predvidevanje in slovenske razvojne prioritete (Slovene)  10/1/2006 - 3/31/2008  PhD Peter Stanovnik   2,232 
59. Z5-7185  MEASURING THE SUSTAINABLE COMPETITIVENESS AND DEVELOPMENT OF TOOLS FOR MONITORING SELECTED POLICIES   9/1/2005 - 8/31/2007  PhD Boris Majcen   606 
60. J5-6483  Theory of optimum currency areas and economic effects of inclusion in emu  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Boris Majcen   2,794 
61. V4-0102  Politika večnamenskega kmetijstva v Sloveniji in njeno vrednotenje (Slovene)  9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Luka Juvančič   2,338 
62. V5-0924  Vpliv lastništva in načina upravljanja na konkurenčnost in rezultate poslovanja slovenskih podjetij ter predlogi institucionalnih sprememb (Slovene)  9/1/2004 - 10/31/2006  PhD Jože Damijan   8,024 
63. V5-0542  Izračunljiv model splošnega ravnotežja za slovensko gospodarstvo (Slovene)  11/1/2001 - 10/31/2006  PhD Boris Majcen   3,024 
64. V5-0926  Spremljanje konkurenčnosti po dejavnosti in primerjava z EU (Slovene)  1/1/2005 - 9/30/2006  PhD Janez Bešter   364 
65. V5-0671  Analiza uresničevanja ciljev CRP za obdobje 1994-2006 (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2006  PhD Peter Stanovnik   2,991 
66. V5-0918  Ocenjevanje proizvodne vrzeli ter uporaba ocene za ugotavljanje strukturne/ciklične javnofinančne pozicije, napovedovanje inflacije in ugotavljanje obratov v gospodarskem ciklu (Slovene)  9/1/2004 - 8/31/2006  PhD Boris Majcen   3,903 
67. V5-0915  Uporaba razširjenega modela OLG za simuliranje vplivov davčne strukture na konkurenčnost slovenskega gospodarstva (Slovene)  9/1/2004 - 6/30/2006  PhD Boris Majcen   3,806 
68. V5-0913  Možnosti in mehanizmi za vodenje makroekonomskih politik v razmerah vključitve Slovenije v Evropsko monetarno unijo (Slovene)  9/1/2004 - 4/30/2006  MSc Vladimir Lavrač   449 
69. V5-0946  Potencialni odliv človeških virov iz slovenske RRD v tujino in v druge dejavnosti v Sloveniji ter primerjava s stanjem sredi 90. let (Slovene)  9/1/2004 - 4/30/2006  PhD Milena Bevc   883 
70. V5-0633  Dejavniki in indikatorji razvoja na znanju temelječe (slovenske) družbe (Slovene)  10/1/2002 - 3/31/2006  PhD Milena Bevc   2,441 
71. V5-0922  Investicijske prioritete v Sloveniji za obdobje 2007-2013 (Slovene)  9/1/2004 - 1/30/2006  PhD Damjan Kavaš   3,096 
72. V5-0963  Določitev primerjalnih prednosti območja Alpe-Jadran v širšem evropskem prostoru (Slovene)  9/1/2004 - 10/31/2005  MSc Andrej Gulič   1,675 
73. V5-0842  Ekonomski vidik prostorskih vrednot v procesu usklajevanja razvojnih interesov in varstvenih zahtev (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Renata Slabe Erker   971 
74. V5-0811  Spremljanje nacionalne konkurenčnosti (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Mateja Drnovšek   1,742 
75. V5-0813  Strokovna podpora pogajanjem za novo finančno perspektivo 2007-2013 (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Damjan Kavaš   1,951 
76. V5-0959  Razvoj orodij za oblikovanje in spremljanje politike regionalnega razvoja (Slovene)  9/1/2004 - 8/31/2005  PhD Damjan Kavaš   1,044 
77. V5-0953  Stališča prebivalstva kot odraz novih trendov v starševstvu in podlaga za preoblikovanje družinske politike v Sloveniji (Slovene)  9/1/2004 - 8/31/2005  PhD Nada Stropnik   463 
78. L5-5158  Sistematisation and evaluation of the eco-industries market in Slovenia  7/1/2003 - 6/30/2005  PhD Peter Stanovnik   786 
79. V5-0815  Tehnološko predvidevanje (Slovene)  10/1/2003 - 1/30/2005  PhD Peter Stanovnik   747 
80. V5-0586  Analiza in predlog reform socialnega in davčnega sistema v Sloveniji na podlagi mikrosimulacijskega modela (Slovene)  11/1/2001 - 10/31/2004  PhD Tine Stanovnik   1,532 
81. V5-0515  Spremljanje nacionalne konkurenčnosti (Slovene)  11/1/2001 - 10/31/2004  PhD Marko Jaklič   3,253 
82. V5-0526  Tehnološki razvoj v Sloveniji (Slovene)  11/1/2001 - 10/31/2004  PhD Peter Stanovnik   1,187 
83. V2-0802  Analiza eksternih stroškov prometa (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2004  PhD Marjan Lep   5,446 
84. V5-0814  Mehanizmi in ukrepi za prenos znanja iz akademske in raziskovalne sfere v gospodarstvo v luči novih inovacijskih paradigem - stanje in trendi razvoja v Slov (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2004  PhD Franc Mali   2,197 
85. V5-0808  Priprava metodologije za dolgoročne projekcije ekonomskega razvoja Slovenije (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2004  PhD Boris Majcen   949 
86. V5-0610  Ekonomske posledice spreminjanja demografske strukture slovenskega prebivalstva (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Boris Majcen   3,812 
87. V5-0611  Načrtovanje, ocenjevanje, spremljanje in vrednotenje državnih investicij ter razvojnih programov (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Boris Majcen   1,178 
88. V5-0721  Prenova mestnih središč: metodologija za usmerjanje prenove in dolgoročni razvoj mestnih središč v slovenskih mestih (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Breda Mihelič   2,116 
89. V5-0601  Prevzemi in koncentracije (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Janez Bešter   490 
90. L5-3086  Dependance Analysis of the Components of Sustainable Development in the Process of Slovenia's EU Accession  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Peter Stanovnik   1,164 
91. Z5-3056  Takeovers (mergers&acquisitions)  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Janez Bešter   143 
92. V5-0734  Reforma 'reforme' nacionalne regionalne strukturne politike (Slovene)  10/1/2002 - 1/30/2004  PhD Damjan Kavaš   266 
93. V5-0518  Povečevanje produktivnosti slovenskih podjetij (Slovene)  1/1/2002 - 10/31/2003  PhD Janez Zupanec   550 
94. V5-0517  Analiza konkurenčnosti po dejavnostih glede na slovensko povprečje in v primerjavi z deželami EU (Slovene)  11/1/2001 - 10/31/2003  PhD Janez Bešter   1,081 
95. V5-0729  Biotska raznolikost kot vir ekonomskega razvoja (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2003  PhD Renata Slabe Erker   284 
96. V5-0730  Ocenjevanje okoljske trajnosti za učvrstitev konkurenčnosti - grožnje in priložnost (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2003  PhD Renata Slabe Erker   284 
97. V5-0735  Vloga ponudbe stavbnih zemljišč pri pridobivanju neposrednih tujih naložb (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2003  PhD Damjan Kavaš   266 
98. V5-0602  Analitične podlage za spremljanje učinkov razvojne politike po skupinah in podskupinah predelovalne dejavnosti (Slovene)  10/1/2002 - 3/31/2003  PhD Janez Bešter   143 
99. V4-9116  Slovensko kmetijstvo in evropske integracije: (Slovene)  1/1/1998 - 9/30/2002  PhD Emil Erjavec   7,777 
100. L5-1553  Optimisation of Child Tax Reliefs and Child Benefits from Families’ Viewpoint  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Nada Stropnik   463 
101. L5-0896  Economic efficiency and equity in education in Slovenia and the required informational bases for their quantification  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Milena Bevc   356 
102. L2-0881  Kvantitativne osnove za vodenje prometne politike (Slovene)  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Marjan Simončič   131 
103. L5-0656  Population, family and welfare: attitudes towards and measures  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Nada Stropnik   860 
104. L5-0649  Prilagajanje slovenskega gospodarstva konkurenčnosti na evropskem trgu z vidika predpristopne strategije Slovenije pri vključevanju v E (Slovene)  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Peter Stanovnik   2,534 
105. J5-7786  Ekonomske posledice članstva Slovenije v EU (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Tine Stanovnik   3,279 
106. V5-0383  Sistem indikatorjev nacionalne konkurenčnosti (Slovene)  11/1/2000 - 4/30/2001  PhD Peter Stanovnik   494 
107. V5-0376  Izračunljiv model spolšnega ravnovesja za Slovenijo (Slovene)  11/1/2000 - 3/31/2001  PhD Boris Majcen   2,450 
108. V5-0380  Sistem indikatorjev za spremljanje socialnega razvoja (Slovene)  11/1/2000 - 2/28/2001  PhD Tine Stanovnik   697 
109. V5-9142  Konsistentnost in učinkovitost socialnih transferjev v Sloveniji (Slovene)  12/1/1997 - 1/30/2001  PhD Tine Stanovnik   1,243 
110. V5-0258  Analiza pravičnosti državnega financiranja izobraževanja v Sloveniji in možnosti za njeno povečanje (Slovene)  6/1/1999 - 12/31/2000  PhD Milena Bevc   722 
111. V5-0221  Trg dela in migracije v Sloveniji v luči vključitve v EU (Slovene)  9/1/1999 - 6/30/2000  PhD Ivan Svetlik   2,006 
112. V4-0277  Ekonomske posledice prevzema veterinarsko-sanitarnih pravil EU (Slovene)  11/1/1999 - 4/30/2000  PhD Janez Bešter   409 
113. V5-0217  Priprava strokovnih podlag za strategijo regionalnega razvoja Slovenije (Slovene)  9/1/1999 - 4/30/2000  PhD Boris Majcen   755 
114. V5-0216  Tehnološki razvoj kot ravzojni dejavnik v pogojih notranjega trga EU (Slovene)  9/1/1999 - 4/30/2000  PhD Peter Stanovnik   602 
115. V5-0220  Znanje in izobraževanje v Sloveniji v luči priključitve v EU (Slovene)  9/1/1999 - 4/30/2000  PhD Milena Bevc   806 
116. J4-8603  Developing analytical tools for the coherent economic analysis of agricultural markets in slovenia  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Jernej Turk   2,719 
117. V5-6929  Razvoj analitičnih orodij za mikroekonomsko analizo in simulacije ekonomske politike (Slovene)  11/1/1995 - 12/31/1999  PhD Franc Kuzmin   297 
118. L5-7831  Medgeneracijski transferji dohodkov v Sloveniji (Slovene)  1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Tine Stanovnik   1,110 
119. V5-6918  Slovenija in Evropska unija (Slovene)  10/1/1995 - 12/31/1998  PhD Peter Stanovnik   1,309 
120. V2-9138  Ukrepi približevanja zahtevam okoljske zakonodaje Evropske Unije (Slovene)  11/1/1997 - 10/31/1998  PhD Viktor Grilc   4,256 
121. L5-7829  Razvoj podatkovne osnove za kvartalni model slovenskega gospodarstva (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/1998  PhD Franc Kuzmin   259 
122. L5-7875  Vključevanje Slovenije v Evropsko unijo (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/1998  PhD Milan Lapornik   540 
ARRS research and infrastructure programmes (11) Legend
no. Code Title Period Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. I0-0014  Infrastructural program of IER  1/1/2022 - 12/31/2027  MSc Klemen Koman   331 
2. P5-0096  Development strategy of Slovenia as a member of the European Union  1/1/2020 - 12/31/2025  PhD Boris Majcen   5,305 
3. I0-E008    1/1/2022 - 12/31/2022  PhD Boris Majcen   474 
4. I0-0014    1/1/2015 - 12/31/2021  MSc Klemen Koman   1,115 
5. P5-0096  New development strategy of Slovenia as a member of the EU  1/1/2015 - 12/31/2019  PhD Boris Majcen   5,453 
6. I0-0014  Infrastrukturna dejavnost IER (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  MSc Klemen Koman   607 
7. P5-0096  New development strategy of Slovenia as a member of the EU  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Boris Majcen   5,439 
8. P5-0096  New development strategy of Slovenia as a member of the EU  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Boris Majcen   4,759 
9. P0-0501-0502  Objectives and methodology  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Peter Stanovnik   1,307 
10. P0-0503-0502  Socialni razvoj (Slovene)  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Tine Stanovnik   1,457 
11. P0-0502-0502  Zunanjeekonomski odnosi - evropske integracije (Slovene)  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Boris Majcen   3,300 
International projects (26) source: SICRIS
no. Code Title Period Responsible person
1. LIFE-CLIMATEPATH2050  LIFE Climate Path 2050 - Slovenian Path Towards the Mid-Century Climate Target  6/15/2017 - 6/14/2021  PhD Jože Verbič  
2. H2020-IMPACT HTA-213045  Improved Methods and Actionable Tools for Enhancing Health Technology Assessment  1/1/2018 - 12/31/2020   
3. FP7-HEALTH-106654  Advancing and strengthening the methodological tools and practices relating to the application and implementation of Health Technology Assessment (HTA)  1/1/2013 - 12/31/2015   
4. FP7-HEALTH-MEDTECHTA-105665  Methods for Health Technology Assessment of Medical Devices: a European Perspective  1/1/2013 - 12/31/2015   
5. FP7-SSH-GRINCOH-103026  Growth-Innovation-Competitiveness: Fostering Cohesion in Central and Eastern Europe  3/1/2012 - 2/28/2015   
6. FP7-SSH-102503  Social IMpact Policy Analysis of Technological Innovation Challenges  3/1/2012 - 2/28/2015   
7. FP7-SSH-92995  The Impact of Service Sector Innovation and Internationalisation on Growth and Productivity  3/1/2010 - 2/28/2013   
8. FP7-HEALTH-90930  Assessing Needs of Care In European Nations  1/1/2009 - 10/31/2012   
9. FP7-SSH-88898  Intangible Capital and Innovations: Drivers of Growth and Location in the EU  3/1/2008 - 2/28/2011   
10. FP6-CITIZENS-MICRO-DYN-84830  The competitiveness of firms, regions and industries in the knowledge-based economy: What room for job-rich growth in Europe?  10/1/2006 - 1/31/2011   
11. FP7-INFRASTRUCTURES-89479  Longitudinal Enhancement and Access imProvement of the SHARE infrastructure  1/1/2009 - 12/31/2010   
12. FP6-CITIZENS-EURODITE-75918  Regional Trajectories to the Knowledge Economy: A Dynamic Model  9/1/2005 - 8/31/2010   
13. FP7-INFRASTRUCTURES-87494  Upgrading the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – preparatory phase  1/1/2008 - 12/31/2009   
14. FP6-AEROSPACE-CASAM-79952  Civil Aircraft Security Againt MANPADS  6/1/2006 - 6/30/2009   
15. FP6-CITIZENS-U-KNOW-78648  Understanding the Relationship between Knowledge and Competitiveness in the Enlarging European Union  3/1/2006 - 2/28/2009   
16. FP6-CITIZENS-DYNREG-78663  Dynamic regions in a knowledge-driven global economy: lessons and policy implications for the EU  1/1/2006 - 12/31/2008  PhD Jože Damijan  
17. FP6-POLICIES-AIM-74963  Adequacy of old-age income maintenance in the EU  5/1/2005 - 10/31/2008   
18. FP6-INFRASTRUCTURES-I-CUE-74850  Improving the Capacity and Usability of EUROMOD  5/1/2005 - 4/30/2008   
19. FP5-HUMAN POTENTIAL-COMPPRESS-72509  Competitive pressure and its social consequences in eu member states and in associated countries  11/1/2002 - 4/30/2006   
20. FP5-HUMAN POTENTIAL-DIALOG-67441  Population policy acceptance study - the viewpoint of citizens and policy actors regarding the management of population related change  12/1/2002 - 12/31/2005   
21. FP5-HUMAN POTENTIAL-EZONEPLUS-57326  The eastward enlargement of the euro-zone  7/1/2001 - 10/31/2004   
22. FP5-HUMAN POTENTIAL-PRODUCTIVITY GAP-57392  Eu integration and the prospects for catch-up development in ceecs - the determinants of the productivity gap  9/1/2001 - 8/31/2004   
23. FP5-HUMAN POTENTIAL-ERA-60464  Recognising central and eastern european centres of rtd: perspectives for the european research area (ERA)  2/1/2002 - 1/31/2004   
24. FP5-HUMAN POTENTIAL-KNOGG-58231  Knowledge, growth and globalisation - science and technology policy as a growth factor in smaller economies  10/1/2001 - 9/30/2003   
25. FP4-INCO-47296  Modernisation of traditional industries in countries in transition on the basis of the knowledge from the restructuring of old industrial areas in Austria and Germany - Case of Slovenia, Hungary and Poland  4/1/1999 - 9/30/2001   
26. IC PECO/COPERNICUS-26228  Participation in COST Project A2 "Migration-Europe's integration and the labour force brain-drain"  1/1/1994 - 12/31/1995   
Mentors for junior researchers (12)
no. Code Name and surname Research area Status
1. 00721  PhD Lovrenc Pfajfar  Social sciences  Researcher 
2. 00783  PhD Marjan Simončič  Social sciences  Researcher 
3. 01482  PhD Lojze Sočan  Social sciences  Researcher 
4. 02393  PhD Peter Stanovnik  Social sciences  Researcher 
5. 03216  PhD Franc Kuzmin  Social sciences  Researcher 
6. 03568  PhD Milan Lapornik  Social sciences  Researcher 
7. 03927  PhD Tine Stanovnik  Social sciences  Researcher 
8. 08668  PhD Ivo Banič  Social sciences  Researcher 
9. 09110  PhD Boris Majcen  Social sciences  Researcher 
10. 15323  PhD Renata Slabe Erker  Social sciences  Researcher 
11. 24563  PhD Miroslav Verbič  Social sciences  Researcher 
12. 33234  PhD Tjaša Bartolj  Social sciences  Researcher 
Description
The Institute for Economic Research (IER) is an autonomous research organisation with a long tradition in the field of macroeconomic and microeconomic analysis. In the beginning, significant results were achieved in applying econometric methods and input-output methodology in macroeconomic analyses. Also, strategic studies at the regional and microeconomic levels were carried out. The growing awareness of the importance of entrepreneurship in the late eighties gave rise to new research topics, such as strategic planning, financial restructuring of enterprises and feasibility studies. The results of the IER research are published as books, reports, working papers and journal articles, and are also disseminated through the media and advising to the ministries. The Institute has developed a wide range of international research and teaching activities and contacts. Contract research and consulting was established with the World Bank, EU and UNIDO. Some of the Institute's research staff have worked as consultants for the World Bank, FAO and OECD. IER is an institutional member of the European Association of Development Research and Training Institutes (EADI) and WAITRO (World Association of Industrial and Technological Research Organisations). Recently IER has joined the European research networks of different institutes exploring the transition of post-communist societies. The main research fields are the following: - INTERNATIONAL ECONOMICS - DEVELOPMENT STUDIES - WELFARE ECONOMICS AND HUMAN RESOURCES - REGIONAL DEVELOPMENT AND REGIONAL POLICY - SECTORAL STUDIES - MANAGEMENT CONSULTING AND BUSINESS RESEARCH
Views history
Favourite