Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Izboljšanje rodovitnosti tal v spreminjajočih se podnebnih razmerah in gospodarjenje z dušikom ter ogljikom s prezimno ozelenitvijo nji (Slovene)

Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.00  Biotechnical sciences  Plant production   
Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (7)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  28296  Brigita Bračko  Plant production  Researcher  2008  13 
2.  17008  PhD Anastazija Gselman  Plant production  Researcher  2008 - 2011  151 
3.  12672  PhD Stane Klemenčič  Plant production  Researcher  2009 - 2011  69 
4.  05087  PhD Branko Kramberger  Plant production  Head  2008 - 2011  520 
5.  17004  PhD Janja Kristl  Plant production  Researcher  2008  175 
6.  15681  PhD Bogomir Muršec  Plant production  Researcher  2008  333 
7.  19322  MSc Miran Podvršnik  Plant production  Researcher  2008 - 2011  96 
Organisations (2)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0148  Institute of Agriculture  Maribor  5129877000  1,035 
2.  0482  University of Maribor, Faculty of Agriculture and Life Sciences  Hoče  5089638004  9,913 
Views history
Favourite