Loading...
PhD Branko Kramberger

PhD Branko Kramberger
no.: 05087 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
Keywords
Carop husbandray, forase production, grassland management
Points
156.33
A''
0
A'
57.88
A1/2
57.88
CI10
303
CImax
85
h10
8
A1
0.5
A3
0.58
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 12, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 24  373  335  13.96 
Scopus 23  417  375  16.3 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1983 
Master's degree    Agriculture  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1988 
Doctor's degree  Ph. D.   Agriculture  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1992 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (120%, RD:20%)  University of Maribor, Faculty of Agriculture and Life Sciences  Research group for plant production and processing  1/15/1985  Associate professor  Researcher  Full professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1815  Reducing of draught stress and increasing of soil fertility by introducing conservation (conservation) soil tillage into sustainable agriculture   2018 - 2021  PhD Denis Stajnko  8,390 
2. V4-1610  Technological solutions for high – quality hay production   2016 - 2019  PhD Viktor Jejčič  6,508 
3. V4-1414  Technological solutions for better utilization of alfalfa in ruminant nutrition   2014 - 2017  PhD Jože Verbič  5,114 
4. V4-1137  Alternative field crops under different production systems, crop rotations as a basic principal for adaptation to climate changes and qualitative feed - food supply   2011 - 2014  PhD Franc Bavec  4,095 
5. V4-1128  Preservation of grassland's biotic diversity using preservation seed mixtures system   2011 - 2013  PhD Vladimir Meglič  4,198 
6. V4-1073  Analiza avtohtonega materiala izbranih vrst metuljnic kot pomoč pri ohranjanju biodiverzitete in žlahtnjenju v spreminjajočih se podnebnih razmerah (Slovene)   2010 - 2013  PhD Vladimir Meglič  2,920 
7. V4-1019  Vseživljenjsko e-izobraževanje na področju ekološkega kmetijstva (Slovene)   2010 - 2012  PhD Franc Bavec  5,901 
8. V4-0485  Izboljšanje rodovitnosti tal v spreminjajočih se podnebnih razmerah in gospodarjenje z dušikom ter ogljikom s prezimno ozelenitvijo nji (Slovene)   2008 - 2011  PhD Branko Kramberger  1,160 
9. V4-0341  Raba travinja za ohranjanje pestrosti, ekološko kmetovanje in zagotavljanje trajnih in kakovostnih pridelkov krme (Slovene)   2006 - 2009  PhD Branko Kramberger  1,773 
10. L4-6470  Nitrogen accumulation, incorporation time and residual effects of catch crops   2004 - 2007  PhD Branko Kramberger  752 
11. V4-0103  Potencial in maksimiranje simbiotske vezave dušika pri metuljnicah za kratkotrajno prezimno ozelenitev tal (Slovene)   2004 - 2006  PhD Branko Kramberger  607 
12. V4-0590  Analiza prireje volovskega mesa na kmetijah demografsko ogroženih območij severovzhodne Slovenije (Slovene)   2001 - 2005  PhD Marko Volk  2,525 
13. V4-0744  Sodobnim trendom in klimatskim spremembam prilagojene tehnologije pridelovanja lucerne (Slovene)   2003 - 2005  PhD Stane Klemenčič  1,369 
14. V4-0421  Večnamenska vloga podorin v kmetijski pridelavi (Slovene)   2000 - 2003  PhD Branko Kramberger  1,200 
15. L4-1688  Grassland management, biodiversity and plant persistence   1999 - 2001  PhD Branko Kramberger  1,470 
16. V4-6589  Optimalizacija tehnike pridelave in ugotavljanje kakovosti krmn.rastlin (Slovene)   1998  PhD Branko Kramberger  603 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P1-0164  Research for improvement of safe food and health   2019 - 2024  PhD Dejan Škorjanc  10,939 
2. P1-0164  Research for improvement of safe food and health   2014 - 2018  PhD Dejan Škorjanc  10,323 
3. P1-0164  Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja (Slovene)   2012 - 2013  PhD Dejan Škorjanc  9,111 
4. P0-0502-0482  Rastlinska pridelava (Slovene)   2001 - 2003  PhD Jernej Turk  4,214 
Views history
Favourite