Loading...
PhD Alenka Šelih

PhD Alenka Šelih
no.: 00413 source: ARIS

researcher – retired
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.07.00  Social sciences  Criminology and social work   
Keywords
criminology, criminal law, juvenile delinquency
Points
335.69
A''
0
A'
0
A1/2
40
CI10
23
CImax
22
h10
1
A1
0.93
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 24, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS
Scopus 23  23  5.75 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Marko Bošnjak  Doctoral degree  11/1/1996 - 5/31/2002  16390 
2 PhD Dragan Petrovec  Doctoral degree  9/1/1993 - 11/15/1995  14313 
3 MSc Nataša Oven  Master's degree  7/1/1992 - 6/30/1995  13028 
4 PhD Matjaž Jager  Doctoral degree  12/1/1990 - 1/14/1997  11843 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
      SI University of Ljubljana, Faculty of law 1957 
Doctor's degree      SI University of Ljubljana, Faculty of law 1963 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J6-2192  PRAVNA IN POLITIčNA ZGODOVINA žENSK NA SLOVENSKEM (Slovene)   2009 - 2012  PhD Marta Verginella  3,335 
2. J5-0269  Nadzorovanje in kaznovanje v informacijski družbi: kibernetska kriminaliteta in nadzorstveni učinki informacijske tehnologije (Slovene)   2009 - 2011  PhD Renata Salecl  1,986 
3. V2-0550  Dejavniki varnosti cestnega prometa v Sloveniji (Slovene)   2009  PhD Dragan Petrovec  1,767 
4. V5-0254  Poravnavanje v kazenskem postopku (Slovene)   2008  PhD Katja Filipčič  3,309 
5. V5-0257  Zagotavljanje navzočnosti strank in drugih udeležencev v sodnih postopkih (Slovene)   2007  PhD Marko Bošnjak  2,036 
6. V5-0253  Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava (Slovene)   2006 - 2007  PhD Alenka Šelih  2,168 
7. J5-6599  Crime and Punishment: Criminological Aspects in Literature   2004 - 2007  PhD Alenka Šelih  1,693 
8. M5-0052  Varnost in sodelovanje v srednji in jugovzhodni Evropi pri odzivanju na organizirano kriminaliteto (Slovene)   2004 - 2006  PhD Zoran Kanduč  1,639 
9. V5-0933  Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava (Slovene)   2004 - 2005  PhD Alenka Šelih  4,259 
10. V5-0676  Uvajanje socialnih treningov in dela v korist lokalne skupnosti kot vrste vzgojnih ukrepov za mladoletnike (Slovene)   2002 - 2005  PhD Alenka Šelih  1,336 
11. Z5-5270  Harmonisation of Penal Sanctions in Europe - The Slovenian Perspective   2003 - 2004  PhD Alenka Šelih  824 
12. V5-0640  Primerjalnopravna analiza posebnih organizacijskih oblik v vzgoji in izobraževanju za otroke z motnjo v duševnem razvoju (Slovene)   2004  PhD Barbara Novak  1,303 
13. L5-1247  Korupcija in ukrepi kriminalitetne politike (Slovene)   1999 - 2001  PhD Alenka Šelih  1,449 
14. J5-0071  The incentive structure of bribery and criminal policy   1998 - 2001  PhD Alenka Šelih  864 
15. L5-7830  Uveljavljanje novih institutov kazenskega materialnega in procesualnega prava v pravosodni praksi (Slovene)   1998    1,954 
16. J5-7114  Elementi teoretične kriminologije (Slovene)   1998  PhD Alenka Šelih  770 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P5-0221  Družbeno nadzorstvo, kazenskopravni sistem, nasilje in preprečevanje viktimizacij v kontekstu visoko tehnološke družbe (Slovene)   2009 - 2012  PhD Renata Salecl  7,874 
2. P5-0221  Crime in postmodern society - new challenges and responses   2004 - 2008  PhD Renata Salecl  5,746 
3. P0-0501-0504  Kriminologija (Slovene)   2001 - 2003  PhD Alenka Šelih  6,780 
Views history
Favourite