Loading...
PhD Dragan Petrovec

PhD Dragan Petrovec
no.: 14313 source: ARIS

researcher – not employed in research organisation
Phone number (01) 425 74 42
E-mail dragan.petrovecat signpf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.07.00  Social sciences  Criminology and social work   
Keywords
Crime policy, panishment, philosophy of panishment, penology, criminal law
Points
188.24
A''
0
A'
160
A1/2
160
CI10
18
CImax
13
h10
2
A1
0.72
A3
0.07
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 3, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 27  23  7.67 
Scopus 18  18  4.5 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Mitja Muršič  Uniform doctoral studies  1/1/2003 - 6/30/2007  23489 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
      SI University of Ljubljana, Faculty of law 1975 
Master's degree      SI University of Ljubljana, Faculty of law 1991 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Faculty of law 1997 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J5-1795  Psychological mechanisms in criminal justice: Deconstructing objectivity   2020  PhD Mojca Mihelj Plesničar  3,585 
2. V5-1738  Perspectives of increased safety on slovenian roads   2018 - 2019  PhD Dragan Petrovec  977 
3. V5-1508  Criminal liability of school workers as a stipulation of safe school enviroment   2015 - 2017  PhD Matjaž Ambrož  2,620 
4. V2-0550  Dejavniki varnosti cestnega prometa v Sloveniji (Slovene)   2008 - 2010  PhD Dragan Petrovec  1,755 
5. V5-0256  Dokazni standardi v kazenskem postopku (Slovene)   2008  PhD Blaž Kovačič  1,259 
6. V5-0255  Evropski nalog za prijetje in predajo - primerjalno-pravni in nacionalni vidiki (Slovene)   2008  PhD Katja Šugman Stubbs  1,930 
7. V5-0254  Poravnavanje v kazenskem postopku (Slovene)   2007  PhD Katja Filipčič  3,289 
8. J5-6599  Crime and Punishment: Criminological Aspects in Literature   2004 - 2007  PhD Alenka Šelih  1,683 
9. V5-0676  Uvajanje socialnih treningov in dela v korist lokalne skupnosti kot vrste vzgojnih ukrepov za mladoletnike (Slovene)   2004 - 2005  PhD Alenka Šelih  1,328 
10. J5-7779  Cultural Aspects of Violence   1999 - 2001  PhD Renata Salecl  1,702 
11. J5-1371  Violence in the Media; Legal, Criminological and Criminogenic Aspects   1999 - 2001  PhD Dragan Petrovec  706 
12. L5-7881  Ilegalne droge v Sloveniji: obseg in narava njihove uporabe ter načrtovanje ustreznega institucionalnega odziva nanje (Slovene)   1998  PhD Bojan Dekleva  1,394 
13. L5-7830  Uveljavljanje novih institutov kazenskega materialnega in procesualnega prava v pravosodni praksi (Slovene)   1998    1,944 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
Views history
Favourite