Loading...
PhD Miran Veselič

PhD Miran Veselič
no.: 02214 source: ARIS

researcher – not employed in research organisation
E-mail miran.veselicat signi-rgo.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
1.06.07  Natural sciences and mathematics  Geology  Natural resources (mineral and energy raw materials, water) 
2.16.03  Engineering sciences and technologies  Mining and geotechnology  Geotechnology 
Keywords
Water resources, hydrogeology, mine water, environmental protection, water resources protection, geothermetics, earth resources, hydrology, water management, drilling technology, hidraulics of wells,
Points
142.48
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
76
CImax
33
h10
4
A1
0.38
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 10, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 92  79  8.78 
Scopus 12  122  102  8.5 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 MSc Brane Merhar  Master's degree  10/1/2000 - 3/31/2003  20117 
2 PhD Goran Vižintin  Doctoral degree  11/1/1996 - 6/30/2002  15886 
3 PhD Barbara Čenčur Curk  Doctoral degree  11/1/1994 - 10/31/1999  15249 
4 Irena Trebušak  Master's degree  5/1/1993 - 8/31/1996  14106 
5 MSc Joerg Prestor  Uniform doctoral studies  7/1/1989 - 4/30/1995  11018 
6 Jasna Jurjovec  Master's degree  7/1/1989 - 6/30/1992  11017 
7 Marko Kočevar  Master's degree  11/1/1987 - 10/15/1991  00963 
8 Marjeta Car  Professional training  5/1/1987 - 4/30/1988  07695 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  Eng. Geol.   Geology  SI 1972 
Master's degree    Hydrogeology  FR 1975 
Doctor's degree    Water sciences  FR 1978 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. L1-3403  Impact of urban environment on soil quality and processes in unsaturated zone   2002  PhD Željko Vukelič  3,790 
2. J1-3417  Transport processes in the unsaturated zone of karst aquifers   2002  PhD Barbara Čenčur Curk  4,457 
3. L2-2407  Odkopavanje pod vodnimi akumulacijami na pretežno peščeni krovnini (Slovene)   2000 - 2002  PhD Miran Veselič  3,042 
4. L2-1310  Modeliranje spiranja nitratov v podtalnico v slovenskih razmerah (Slovene)   2000 - 2001  PhD Matjaž Mikoš  3,772 
5. J2-1433  Mehanizmi nastajanja, prenosa in kopičenja plinov v premogovnih slojih (Slovene)   1999 - 2001  PhD Jožef Pezdič  6,746 
6. J1-0462  Prenos snovi v kraških tleh in v kraško-razpoklinskih kamninah (Slovene)   1999 - 2001  PhD Miran Veselič  1,591 
7. T1-0462  Prenos snovi v kraških tleh in v kraško-razpoklinskih kamninah (Slovene)   1998 - 2001  PhD Miran Veselič  583 
8. V1-0231  Izhodišča za izdelavo analize onesnaženosti z nitrati in predlog ukrepov na podlagi direktive 91/676/EEC (Slovene)   2000  PhD Miran Veselič  3,365 
9. L1-0567  Razvoj metode za monitoring zablatenosti brežin vodnih akumulacij in njihovega vpliva na podzemne vodne vire (Slovene)   1999  PhD Miran Veselič  575 
10. T1-0567  Razvoj metode za monitoring zablatenosti brežin vodnih akumulacij in njihovega vpliva na podzemne vodne vire (Slovene)   1998 - 1999  PhD Miran Veselič  575 
11. V2-9138  Ukrepi približevanja zahtevam okoljske zakonodaje Evropske Unije (Slovene)   1998  PhD Viktor Grilc  4,280 
12. V2-8575  Razvoj sistema za obvladovanje ogroženosti podtalnice zaradi točkovnih in razpršilnih industrijskih in urbanih ter kmetijskih izvorov o (Slovene)   1996 - 1998  PhD Miran Veselič  3,829 
13. J1-7172  študij prenosa snovi v razpoklinskih in kraško-razpoklinskih kamninah (Slovene)   1995 - 1998  PhD Miran Veselič  2,312 
Views history
Favourite