Loading...
PhD Anton Brancelj

PhD Anton Brancelj
no.: 05221 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
1.03.03  Natural sciences and mathematics  Biology  Ecosystems 
1.03.01  Natural sciences and mathematics  Biology  Zoology and zoophysiology 
Keywords
ecology, limnology, taxonomy of lower crabs, Copepoda, Cladocera
Points
426.97
A''
28.33
A'
79.65
A1/2
248.01
CI10
1,136
CImax
87
h10
18
A1
1.38
A3
0.24
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 8, 2023; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: YES)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 98  1,716  1,350  13.78 
Scopus 106  2,000  1,582  14.92 
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Maja Opalički Slabe  Bologna doctoral studies  10/1/2013 - 6/26/2019  36322 
2 PhD Barbara Debeljak  Bologna doctoral studies  12/1/2012 - 6/29/2018  34959 
3 PhD Allen Wei Liu  Bologna doctoral studies  11/1/2011 - 10/13/2014  34500 
4 PhD Uroš Žibrat  Uniform doctoral studies  10/1/2008 - 11/6/2012  30639 
5 PhD Tadej Mezek  Uniform doctoral studies  11/1/2005 - 4/30/2009  27505 
6 PhD Simon Lukančič  Uniform doctoral studies  11/1/2003 - 4/30/2008  24504 
7 PhD Nataša Mori  Doctoral degree  1/1/2002 - 6/30/2007  22615 
8 PhD Gregor Muri  Doctoral degree  10/15/1997 - 10/31/2002  18546 
9 PhD Tatjana Simčič  Doctoral degree  10/1/1994 - 4/14/2000  15129 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Biology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1981 
Master's degree    Biology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1986 
Doctor's degree  Ph. D.   Biology/ecology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1991 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  National Institute of Biology  Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov (Slovene)  5/5/1983  head of laboratory   
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. L2-6778  Comparative study of ecosystem management and services in contrasting Slovenian freshwater systems   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD David Kocman  6,776 
2. V1-1089  Neobiota Slovenije: Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Jernej Jogan  10,421 
3. L1-2169  Invazivnost tujerodnih vrst potočnih rakov ter njihov vpliv na avtohtone vrste v Sloveniji (Slovene)   5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Anton Brancelj  2,595 
4. J1-9388  Effects of environmental changes on organisms and processes in Lake Bohinj   1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Tatjana Simčič  1,322 
5. J7-9725  Relation between biodiversity and hydrogeological conditions in loading zone of porous aquifer from the river   1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Anton Brancelj  1,895 
6. M3-0213  Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s poudarkom na ekološki sanaciji pehotnega strelišča na vojaškem poligonu Poček (Slovene)   8/1/2007 - 7/31/2009  PhD Boštjan Pokorny  9,886 
7. M1-0157  Določitev vpliva vojaškega poligona Krivolak na okolje z namenom njegove ekološke sanacije (Slovene)   6/1/2006 - 11/30/2007  PhD Boštjan Pokorny  16,449 
8. L1-6710  Alps as a potential regional water resource for Slovenia   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Janko Urbanc  5,079 
9. J1-6717  Pathways of carbon, nutrients and pollutants through food-webs in Slovenian mountain lakes   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Anton Brancelj  5,033 
10. L1-0647  Natural heritage in wetland habitats   7/1/1998 - 6/30/2002  PhD Milan Lovka  1,290 
11. J1-7414  Slovenska alpska jezera: paleoekologija in ekologija (slo-al: pe) - procesi eutrofizacije v visokogorskih jezerih (Slovene)   1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Anton Brancelj  7,281 
12. J1-8738  Reed stands dynamic and stability on Lake Cerkniško jezero   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Alenka Gaberščik  1,694 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P1-0255  Communities, interactions and communications in ecosystems   1/1/2017 - 12/31/2022  PhD Meta Virant Doberlet  6,458 
2. P1-0255  Communities, relations and communications in the ecosystems   1/1/2014 - 12/31/2016  PhD Anton Brancelj  5,456 
3. P1-0255  Communities, relations and communications in the ecosystems   1/1/2009 - 12/31/2013  PhD Anton Brancelj  7,239 
4. P1-0255  Communities, relations and communications in the ecosystems   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Anton Brancelj  5,490 
5. P0-0504-0105  Structure and function of ecosystems   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Anton Brancelj  3,355 
Views history
Favourite