Loading...
PhD Simona Kranjc

PhD Simona Kranjc
no.: 13060 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 241 12 90
E-mail simona.kranjcat signguest.arnes.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
6.05.01  Humanities  Linguistics  Languages - research 
6.05.02  Humanities  Linguistics  Theoretical and applied linguistics 
Keywords
Linguistics, syntax, cognitive linguistics, psycholinguistics, spoken discourse, child language, pragmatics
Points
212.72
A''
131.65
A'
131.65
A1/2
131.65
CI10
46
CImax
13
h10
4
A1
0.84
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on November 29, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 39  27  4.5 
Scopus 74  54  6.75 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree      SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1992 
Master's degree      SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1995 
Doctor's degree  Ph. D.   Linguistics  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1999 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (116%, RD:6%)  University of Ljubljana, Faculty of Arts  Jezikoslovje pri Znanstvenem inštitutu (Slovene)  10/1/1998    Full professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V6-1647  Language Policy of the Republic of Slovenia and the Needs of Users   2016 - 2017  PhD Kozma Ahačič  14,939 
2. J5-2233  Sociokulturno okolje kot kontekst razvoja otroškega govora in zgodnje pismenosti (Slovene)   2009 - 2012  PhD Urška Fekonja  2,172 
3. V5-0246  Slovenščina kot drugi jezik v slovenskih osnovnih šolah (Slovene)   2007 - 2009  PhD Nataša Pirih Svetina  1,614 
4. V5-0935  Vloga psiholoških in družinskih dejavnikov v učni uspešnosti osnovnošolcev (Slovene)   2005 - 2006  PhD Ljubica Marjanovič-Umek  3,599 
5. V5-0826  Govorni razvoj in razvoj bralne pismenosti v vrtcu in šoli (Slovene)   2003 - 2006  PhD Ljubica Marjanovič-Umek  3,857 
6. M5-0042  Funkcionalna pismenost vojaških oseb v Slovenski vojski (Slovene)   2004 - 2006  PhD Simona Kranjc  3,265 
7. V6-0122  Zasnova na korpusu temelječih slovarskih in slovničnih opisov slovenskega jezika (Slovene)   2005  PhD Vojko Gorjanc  4,719 
8. V5-0655  Slovenski jezik ter narodna in posameznikova identiteta (Slovene)   2002 - 2005  PhD Simona Kranjc  3,248 
9. V5-0548  Slovenščina na daljavo (Slovene)   2001 - 2004  PhD Marko Stabej  2,089 
10. J6-7802  Skupni projekt jezikoslovnih raziskav Znanstvenega inštituta Filozofske fakultete (Slovene)   1996 - 2000  PhD Breda Pogorelec  12,293 
11. L5-8981  Cognitive approach to description and learning of slovene language   1998 - 1999  PhD Olga Kunst-Gnamuš  907 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P6-0215  Slovene Language - Basic, Contrastive, and Applied Studies   2022 - 2023  PhD Mojca Smolej  8,947 
2. P6-0215  Slovene Language - Basic, Contrastive, and Applied Studies   2015 - 2017  PhD Vojko Gorjanc  8,506 
3. P6-0215  Slovene language basic, contrastive, and applied studies   2009 - 2014  PhD Vojko Gorjanc  9,999 
4. P6-0215  Slovene language basic, contrastive, and applied studies   2004 - 2008  PhD Ada Vidovič-Muha  9,515 
5. P0-0505-0581  Jezikoslovje I - slovanski jeziki (Slovene)   2001 - 2003  PhD Aleksandra Derganc  6,884 
Views history
Favourite