Loading...
PhD Ljubica Marjanovič-Umek

PhD Ljubica Marjanovič-Umek
no.: 07606 source: ARIS

researcher – retired
Phone number (01) 241 11 52
E-mail ljubica.marjanovicat signff.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.09.00  Social sciences  Psychology   
Keywords
Cognitive and language development, symbolic play, early childhood and preschool education
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
898.54
A''
0
A'
258.31
A1/2
398.31
CI10
508
CImax
275
h10
10
A1
2.84
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 21, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 20  452  423  21.15 
Scopus 29  594  540  18.62 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Katja Grgić  Uniform doctoral studies  10/1/2004 - 6/27/2012  25572 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Psychology  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1976 
Master's degree      SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1979 
Doctor's degree  Ph. D.   Psychology  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1989 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V5-1655  Encouraging early and academic literacy within family, preschool and school   2016 - 2018  PhD Ljubica Marjanovič-Umek  3,974 
2. J7-5569  Relation between the acquisiton of the dual and of the number system as an indicator of the connection/independence of language and general cognition   2013 - 2016  PhD Franc Marušič  2,068 
3. V5-1026  Kazalniki socialnega kapitala, kulturnega kapitala in šolske klime v napovedovanju šolske uspešnosti otrok in mladostnikov (Slovene)   2010 - 2012  PhD Milena Valenčič Zuljan  11,613 
4. J5-2233  Sociokulturno okolje kot kontekst razvoja otroškega govora in zgodnje pismenosti (Slovene)   2009 - 2012  PhD Urška Fekonja  2,227 
5. J5-6450  Medkulturna primerjava temeljnih osebnostnih dimenzij v otroštvu: stabilnosti in spremembe (Slovene)   2004 - 2006  PhD Maja Zupančič  3,978 
6. V5-0935  Vloga psiholoških in družinskih dejavnikov v učni uspešnosti osnovnošolcev (Slovene)   2004 - 2006  PhD Ljubica Marjanovič-Umek  3,676 
7. V5-0544  Vpliv vrtca na otrokov razvoj in njegovo uspešnost v šoli (Slovene)   2003 - 2006  PhD Maja Zupančič  4,273 
8. V5-0826  Govorni razvoj in razvoj bralne pismenosti v vrtcu in šoli (Slovene)   2003 - 2006  PhD Ljubica Marjanovič-Umek  3,963 
9. M5-0042  Funkcionalna pismenost vojaških oseb v Slovenski vojski (Slovene)   2004 - 2006  PhD Simona Kranjc  3,350 
10. V5-0655  Slovenski jezik ter narodna in posameznikova identiteta (Slovene)   2004 - 2005  PhD Simona Kranjc  3,321 
11. V5-0663  Samoevalvacija predšolske vzgoje v vrtcu: zagotavljanje kakovosti (Slovene)   2002 - 2005  PhD Ljubica Marjanovič-Umek  3,547 
12. V5-0545  Kakovost v vzgoji in izobraževanju - samoevalvacija (Slovene)   2001 - 2004  PhD Zdenko Medveš  3,841 
13. V5-0332  Ugotavljanje in zagotavljanje predšolske vzgoje v vrtcih (Slovene)   2000 - 2002  PhD Ljubica Marjanovič-Umek  1,309 
14. V5-0247  Pojmovanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju in možni dejavniki kakovosti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah (Slovene)   2000 - 2002  PhD Zdenko Medveš  6,624 
15. V5-0249  Priprava razvojnih skla za ugotavljanje in spremljanje otrokovega razvoja v predšolskem obdobju (Slovene)   2000 - 2002  PhD Ludvik Horvat  2,845 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P5-0062  Applied developmental psychology   2020 - 2024  PhD Maja Zupančič  4,313 
2. P5-0062  Applied developmental psychology   2015 - 2019  PhD Maja Zupančič  4,759 
3. P5-0062  Applied developmental psychology   2009 - 2014  PhD Maja Zupančič  4,703 
4. P5-0062  Applied developmental psychology   2004 - 2008  PhD Maja Zupančič  4,587 
5. P0-0523-0581  Psihološke raziskave (Slovene)   2001 - 2003  PhD Janek Musek  10,603 
Views history
Favourite