Loading...
MSc Marjeta Doupona

MSc Marjeta Doupona
no.: 14506 source: ARIS

researcher – not employed in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
6.06.00  Humanities  Culturology   
Keywords
Linguistic pragmatics, argumentation, rhetoric, ideology, logical analysis, conversation analysis, conversation logic, intercultural communication.
Points
0
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
1
CImax
1
h10
1
A1
0
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 24, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS
Scopus
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
      SI University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences 1993 
Master's degree  M. Sc.   Sociology of Culture  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1998 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V6-1647  Language Policy of the Republic of Slovenia and the Needs of Users   2016 - 2017  PhD Kozma Ahačič  15,081 
2. V5-0828  Analiza šolskih dejavnikov, ki vplivajo na razvoj bralne pismenosti (Slovene)   2003 - 2006  MSc Marjeta Doupona  642 
3. V5-0835  Izzivi naravoslovno-tehničnega izobraževanja (Slovene)   2004  PhD Sergij Gabršček  1,130 
4. V5-0564  Spremljanje in primerjava ključnih elementov, ki določajo učinkovitost in kakovost naravoslovnega in matematičnega izobraževanja (Slovene)   2001 - 2004  Barbara Japelj Pavešič  1,079 
5. V5-0554  Analiza pogojev za razvoj razumevanja pripovedovalnih in razlagalnih besedil (Slovene)   2001 - 2004  MSc Marjeta Doupona  786 
6. V5-0560  Učinki organizacije pouka na socialno spoznavni razvoj mladostnikov (Slovene)   2001 - 2004  PhD Alenka Gril  1,323 
7. L5-3344  Timss 2003 trends in international mathematics and science study   2002 - 2004  PhD Milena Ivanuš Grmek  3,491 
8. V5-0245  Mednarodna raziskava bralne pismenosti -INEA (Slovene)   2000 - 2003  PhD Janez Justin  1,338 
9. V5-0317  Vplivi na učne dosežke slovenskih učencev in povezava dosežkov s socioekonomskimi kazalci (Slovene)   2000 - 2003  PhD Mojca Štraus  549 
10. V5-0330  Zdravstveni, socialni status, motivacija in pogoji za trening vrhunskih, prespektivnih in nekdanjih vrhunskih športnikov (Slovene)   2000 - 2002  PhD Mojca Doupona  3,219 
11. V5-0318  Mednarodno primerjalna analiza poteka učnih ur pri pouku matematike in naravoslovja v 8. razredu osnovne šole (Slovene)   2000 - 2002  PhD Janez Justin  957 
Views history
Favourite