Loading...
PhD Alenka Gril

PhD Alenka Gril
no.: 15844 source: ARIS

researcher – active in research organisation
E-mail alenka.grilat signfsd.uni-lj.si
URL http://www2.arnes.si/~uljpeins/
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.07.00  Social sciences  Criminology and social work   
5.09.00  Social sciences  Psychology   
Keywords
Development of social cognition, socialization, interpersonal relationships, reasoning, problem solving, internalization of social rules, norms, values, beliefs.
Points
200.04
A''
8.59
A'
49.77
A1/2
49.77
CI10
61
CImax
55
h10
2
A1
0.6
A3
0.86
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 25, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 103  96  16 
Scopus 125  115  16.43 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Mojca Rožman  Uniform doctoral studies  10/1/2010 - 3/17/2014  29922 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
    Psychology  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1994 
Master's degree  M. Sc.     SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1998 
Doctor's degree  Ph. D.   Psychology  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 2002 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title ecris.org.employ_rolegroup
Full time employment (33%, RD:33%)  Educational Research Institute  Centre for Research on Cognition and Learning  11/1/1995  Researcher    Researcher 
Full time employment (67%, RD:0%)  University of Ljubljana, Faculty for Social Work  Research center of School for social work  11/1/2020  Assistant professor  Assistant professor  Researcher 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J5-9437  Effectiveness of different types of scaffolds in self-regulated e-learning   2018 - 2022  PhD Cirila Peklaj  4,319 
2. V5-1701  A stimulating learning environment for motivated learning and quality knowledge   2018 - 2020  PhD Alenka Gril  1,107 
3. V5-1027  Odnos do znanja v družbi znanja (Slovene)   2010 - 2012  PhD Alenka Gril  3,420 
4. L5-7358  International studies of students' knowledge: Explaning the Slovene students' lagging behind the students from best achieving countries   2005 - 2008  PhD Janez Justin  3,090 
5. J5-6450  Medkulturna primerjava temeljnih osebnostnih dimenzij v otroštvu: stabilnosti in spremembe (Slovene)   2005 - 2006  PhD Maja Zupančič  3,932 
6. V5-0955  Spodbujanje prostovoljnega dela z mladimi (Slovene)   2005 - 2006  PhD Matej Tušak  3,256 
7. V5-0656  Metodološka priprava mednarodno primerljivih kazalnikov spremljanja razvoja vzgoje in izobraževanja v RS (Slovene)   2004 - 2006  PhD Mojca Štraus  1,280 
8. V5-0658  Modeli inkluzivnega izobraževanja: koncepti, politike in strategije obravnave otrok s posebnimi potrebami (Slovene)   2004  PhD Stanislav Košir  1,677 
9. V5-0564  Spremljanje in primerjava ključnih elementov, ki določajo učinkovitost in kakovost naravoslovnega in matematičnega izobraževanja (Slovene)   2001 - 2004  Barbara Japelj Pavešič  1,079 
10. V5-0551  Vključevanje stališč in vrednot v vzgojnoizobraževalni proces s posebnim poudarkom na poučevanju človekovih pravic (Slovene)   2003 - 2004  PhD Marjan Šimenc  1,690 
11. V5-0554  Analiza pogojev za razvoj razumevanja pripovedovalnih in razlagalnih besedil (Slovene)   2001 - 2004  MSc Marjeta Doupona  786 
12. V5-0560  Učinki organizacije pouka na socialno spoznavni razvoj mladostnikov (Slovene)   2001 - 2004  PhD Alenka Gril  1,323 
13. L5-3344  Timss 2003 trends in international mathematics and science study   2002 - 2004  PhD Milena Ivanuš Grmek  3,491 
14. V5-0318  Mednarodno primerjalna analiza poteka učnih ur pri pouku matematike in naravoslovja v 8. razredu osnovne šole (Slovene)   2002  PhD Janez Justin  957 
15. V5-0320  Kritično mišljenje kot nujna sestavina specialnih didaktik (Slovene)   2000 - 2002  PhD Igor Žagar Žnidaršič  1,676 
16. L5-1006  Primerjalna raziskava državljanjskega izobraževanja in vzgoje-CEP (Slovene)   1999 - 2001  PhD Darko Štrajn  4,092 
17. L5-1474  Temeljni dejavniki učenja in motivacije za učenje v šoli (Slovene)   1999 - 2001  PhD Darja Kobal Grum  2,127 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P5-0062  Applied developmental psychology   2020 - 2024  PhD Maja Zupančič  4,231 
2. P5-0062  Applied developmental psychology   2015 - 2019  PhD Maja Zupančič  4,671 
3. P5-0062  Applied developmental psychology   2009 - 2014  PhD Maja Zupančič  4,651 
4. P5-0062  Applied developmental psychology   2005 - 2008  PhD Maja Zupančič  4,541 
5. P0-0501-0553  Educational research programme   2003  PhD Darko Štrajn  7,128 
Views history
Favourite