Loading...
Oprema vir: ARRS

Sistem za izdelavo mikroskopskih preparatov Logitech

Namembnost opreme
Sistem za izdelavo mikroskopskih preparatov Logitech je namenjen za kon_no izdelavo zbruskov iz arheolo_kih, geolo_kih, biolo_kih (rastlinskih in skeletnih), pedolo_kih in drugih nekovinskih in kovinskih materialov za prou_evanje pod opti_nim mikroskopom (v presevni in odsevni svetlobi, s katodno luminiscenco, UV luminiscenco itd.) ter z drugimi mikroskopskimi tehnikami (z vrsti_nim elektronskim mikroskopom, mikrosondo itd.). Jedro sistema je naprava za precizno bru_enje in poliranje vzorcev (Logitech PM5 single-workstation precision lapping and polishing machine), dodatni deli pa so prilagojeni za monta_o (lepljenje) vzorcev, predpripravo preparatov (grobo rezanje vzorcev, prilepljenih na steklo), obdelavo razli_nih materialov in za razli_ne velikosti vzorcev.
Dostop do opreme
Skrbnik opreme: mag. Adrijan Košir
Spletni naslov: http://is.zrc-sazu.si/oprema
Oprema je postavljena v laboratoriju ZRC SAZU na Novem trgu 2. Laboratorij izdeluje preparate za raziskovalce ZRC SAZU in za zunanje naročnike.
Raziskovalni in infrastrukturni programi ARRS (3) Legenda
št. Evidenčna št. Naziv Obdobje Vodja Štev. publikacij
1.  P6-0064  Arheološke raziskave  1.1.2009 - 31.12.2014  dr. Anton Velušček  4.122 
2.  I0-0031  Naravna in kulturna dediščina  1.1.2009 - 31.12.2014  dr. Jerneja Fridl  12.355 
3.  P1-0008  Paleontologija in sedimentarna geologija  1.1.2009 - 31.12.2012  dr. Špela Goričan  1.205 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana   5105498000  58.654 
Zgodovina ogledov
Priljubljeno