Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Pametne IKT rešitve za aktivno in zdravo staranje: Integriranje storitev neformalne e-oskrbe v Sloveniji

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.03.00  Družboslovje  Sociologija   

Koda Veda Področje
S215  Družboslovje  Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo 

Koda Veda Področje
5.04  Družbene vede  Sociologija 
Ključne besede
aktivno in zdravo staranje, informal care, k uporabnikom usmerjen metodološki pristop, na IKT temelječe podporne storitve
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  34636  dr. Eva Bertok  Politične vede  Raziskovalec  2017  59 
2.  30704  dr. Jernej Berzelak  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2016  120 
3.  23497  dr. Barbara Brečko  Sociologija  Raziskovalec  2017  115 
4.  52570  Tomaž Burnik  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2019  14 
5.  08430  dr. Matjaž Debevc  Komunikacijska tehnologija  Raziskovalec  2016 - 2019  627 
6.  23424  dr. Vesna Dolničar  Sociologija  Vodja  2016 - 2019  333 
7.  22639  dr. Simona Hvalič Touzery  Sociologija  Raziskovalec  2017 - 2019  497 
8.  28323  dr. Matic Kavčič  Sociologija  Raziskovalec  2018 - 2019  124 
9.  34497  dr. Ines Kožuh  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2016 - 2018  146 
10.  38051  Bojana Novak-Fajfar    Tehnični sodelavec  2016 - 2019 
11.  27574  dr. Andraž Petrovčič  Sociologija  Raziskovalec  2016 - 2019  290 
12.  17097  dr. Arso Savanović  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2016 - 2019  97 
13.  38019  Mojca Šetinc  Sociologija  Tehnični sodelavec  2016 - 2019  49 
14.  10155  dr. Vasja Vehovar  Sociologija  Raziskovalec  2016 - 2019  840 
15.  36910  Marijana Zelenik  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2018  21 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  40.369 
2.  0796  Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko  Maribor  5089638003  27.521 
3.  2426  SMART COM d.o.o. informacijski in komunikacijski sistemi  Ljubljana - Črnuče  5315727  104 
Povzetek
Potreba starejših, da bi čim dlje ostali na svojem domu, naraščajoči stroški dolgotrajne oskrbe (ki vodijo v nevzdržen zdravstveni in sistem socialnega varstva) in obremenjeni neformalni oskrbovalci so dejavniki, ki jih danes ni (več) mogoče prezreti. Ti dejavniki slovenske zakonodajalce, industrijo, raziskovalce in organizacije civilne družbe napeljujejo k razvoju na IKT temelječih podpornih storitev (PS). Kljub številnim dognanjem o pozitivnih učinkih takšnih PS, Slovenija še vedno zaostaja na področju sprejemanja pametnih storitev za aktivno in zdravo staranje (AZS). Predlagani projekt vključuje in razvija teoretsko in empirično podprt pristop za spodbujanje sprejemanja tehnoloških rešitev za AZS, ki ima tri koristi: 1) večje blagostanje starejših in njihovih neformalnih oskrbovalcev; 2) finančne koristi na področju zdravja in socialnega varstva; 3) nove tržne priložnosti za ponudnike PS.   Projekt predstavljene raziskovalne probleme naslavlja prek treh ključnih ciljev: Razumevanje možnosti za (re)design uporabnih, trajnostnih in cenovno dostopnih PS, razvitih na odprtokodni platformi, namenjenih daljšemu samostojnemu življenju ter aktivnemu in zdravemu staranju, ob upoštevanju potreb starejših in njihovih neformalnih oskrbovalcev. Testiranje in evalvacija platforme in PS v realnem okolju z vključitvijo prejemnikov oskrbe in oskrbovalcev v njihovem domačem okolju. Oblikovanje metodološkega pristopa, ki omogoča aktivno vključenost končnih uporabnikov v vse faze raziskovanja in razvoja (R&D) analizirane PS.   Delo na projektu bo vključevalo študijo (re)designa in izrabe prednosti na storitvi v oblaku temelječe PS za oskrbo na domu (CareSignal), ki jo razvija sofinancer in združuje oskrbo na daljavo in telezdravje.   Projekt ponuja preboj z razvojem: Inovativnega socio-tehničnega modela za evalvacijo dejavnikov sprejemanja prejemnikov oskrbe in oskrbovalcev v povezavi s (pre)oblikovanjem in implementacijo na IKT temelječih PS za samostojno življenje doma, uporabnega za oblikovanje novih rešitev in določitev novih smernic uvajanja PS. Rezultat pristopa bo natančno razumevanje potreb, zmožnosti, socialne opore, motivacije in vrednot starejših in njihovih neformalnih oskrbovalcev, njihovega razumevanja stroškov, prednosti in kakovosti na IKT temelječih PS. Našteti vidiki so ključni za sprejemanje PS in z njimi povezanega razvoja kompetenc med starejšimi. Nov metodološki pristop, temelječ na ideji iterativnega oblikovanja, ki bo vključeval starejše in njihove neformalne oskrbovalce in bo validiran z obsežno vključenostjo uporabnikov v R&D proces. Predlagani pristop bo pomenil premik od k tehnologiji do k uporabniku usmerjenega R&D na IKT temelječih PS. Potrebe uporabnikov bodo raziskane v treh korakih: 1) analiza želja uporabnikov in ustvarjanje novih predlogov za oblikovanje, 2) evalvacija obstoječe PS v laboratorijskem in realnem okolju in 3) ustvarjanje specifičnih predlogov za re(design), ki se bo zaključilo s predlogi za nove ali izboljšane funkcionalnosti in lastnosti CareSignal-a.   Projekt združuje več kot dve desetletji mednarodno priznanega interdisciplinarnega raziskovanja projektne skupine na področjih družboslovne informatike in metodologije – ki vključuje kombinacijo metod za zbiranje podatkov in evalvacijo oblikovanja za starejše –, gerontehnologije, izkušenj z velikimi mednarodnimi empiričnimi projekti s področja digitalne vključenosti (FP5, FP6, FP7, Erasmus+, LLP, Interreg) in s projekti AZS ter R&D PS, spletnih iger za učenje in mobilnih aplikacij za starejše.   Raziskovalna skupina bo vključevala tudi dva mednarodno priznana raziskovalca na področju IČR in uporabniške izkušnje za starejše ter invalide iz Univerze v Mariboru, ki sta sodelovala v več kot 60 projektih, in podjetje SmartCom, ki je kot slovensko vodilno visoko tehnološko podjetje z močnim R&D in poslovnim interesom za uporabo IKT aplikacij na področju AZS – na kar kaže njihova vključenost v številne mednarodne R&D projekte – tudi sofinancer projekta
Pomen za razvoj znanosti
Projekt bo s svojimi znanstvenimi ugotovitvami pomembno doprinesel k nadaljnjemu znanstvenemu razvoju v vsaj dveh pogledih. V prvi vrsti bo projekt z utrditvijo in razširitvijo baze znanja o sprejemanju na IKT temelječih PS med starejšimi in njihovimi oskrbniki, pomembno vplival na področja družboslovne informatike, gerontehnologije, samostojnega življenja doma (ambient assisted living AAL), interakcije človek-računalnik (human-computer interaction HCI) in sociologije staranja. Kot drugo bo z uresničevanjem znanstvene rigoroznosti in odličnosti pri oblikovanju metodologije za participativni in k uporabniku usmerjeni razvoj na IKT temelječih PS, projekt pomembno vplival na področje razvoja metodologij za načrtovanje, razvoj in vrednotenje novih IKT.   Projekt se nanaša na relevantno vprašanje, kako je sprejemanje in uporaba IKT in na njih temelječih storitev, povezana z vprašanji aktivnega staranja in samostojnega življenja, ki so pomembna lastnost medgeneracijske solidarnosti v sodobnih družbah. S projektom želimo nadgraditi to znanje z raziskovanjem pogosto spregledanega, a pomembnega vprašanja, kakšne so potrebe, sposobnosti in kontekst heterogene skupine starejših in njihovih neformalnih oskrbovalcev pri preučevanju sprejemanja na IKT temelječih PS. Predlagan integrativen pristop predstavlja inovativno celovito socio-tehnično analizo sprejemanja specifične na IKT temelječe PS med starejšimi in neformalnimi oskrbovalci kot rezultat sodelovanja interdisciplinarne ekipe odličnih domačih raziskovalcev in vrhunskih tujih strokovnjakov, ki zajemajo različna ustrezna področja: sprejemanje tehničnih in socialnih novostih na področju AAL (Prof. Buhr, Dr. Pavlickova), gerontehnologija, AAL in HCI (Prof. Miesenberger, Prof. Lundberg, Jean-Bart) in družboslovna informatika (Prof. Taipale). Drug znanstveni doprinos predlaganega projekta se nanaša na razvoj izvirnega metodološkega pristopa za R&D podporne tehnologije za starejše potrošnike in neformalne oskrbovalce, ki temelji na načelih k uporabniku usmerjenega razvoja, sodelovanja in integracije. Namen razvoja predlaganega metodološkega pristopa je proučiti uporabo in uporabnost na IKT temelječih PS med starejšimi in neformalnimi oskrbovalci, s pomočjo kombiniranja kvalitativnih in kvantitativnih raziskovalnih metod, kot tudi aktivnega vključevanja potencialnih končnih uporabnikov. Z dokazovanjem, kako pomemben je optimiziran in k uporabniku usmerjen razvoj na podlagi natančnejše metodologije, ki bo zagotavljala bolj vključujoče sodelovanje starejših in neformalnih oskrbovalcev pri razvoju idej za potencialne tehnološke inovacije, pričakujemo velik vpliv na področju znanosti, ki se ukvarja s tovrstnimi vprašanji. Izsledki raziskovalnega projekta bodo predvidoma objavljeni v vrhunskih znanstvenih publikacijah (najmanj trije znanstveni članki v najboljših 10% revij in najmanj sedem objav v uglednih mednarodnih publikacijah).
Pomen za razvoj Slovenije
Kot rezultat predlaganega aplikativnega projekta so pričakovani številni neposredni učinki na različne ravni družbe: (1) za sofinancerja, (2) za širše gospodarstvo, (3) za posameznike, (4) za državo/družbo. Učinek za sofinancerja: Neposredni učinek za sofinancerja bo zagotovljen na temelju rezultatov prepoznavanja potreb prejemnikov oskrbe in oskrbovalcev, povezanih s podpornimi storitvami (PS), ki jih industrija napačno obravnava kot homogeno skupino. Tako bo na njihove potrebe mogoče odgovoriti s PS, ki so primerne tako za prejemnike oskrbe kot oskrbovalce. Nadalje bi lahko metodološki pristop za učinkovito preoblikovanje prihodnjih (PS) neposredno uporabili poslovni partnerji. Vpeljava takšne metodologije lahko zmanjša njihova finančna tveganja in izboljša sposobnost podjetij v branži za vpeljavo inovacij na trg. Vpliv za podjetja in gospodarstvo: Pričakovano je, da bodo metodološki pristop za interaktivno k uporabniku usmerjeno (re)design PS uporabila tudi druga podjetja na področju tehnologij za PS in na drugih področjih. Rezultati projekta bodo ponudili številne ideje za nove poslovne modele na trgu PS in/ali za inovativne rešitve na trgu oskrbe na daljavo. Slovenska zagonska podjetja, kot je na primer MESI Medical, ki je trenutno prisoten na globalnem trgu pripomočkov za medicinsko diagnostiko, lahko tako svoj portfelj razširijo na storitve oskrbe na daljavo. Projekt bo prav tako utrl pot nadaljnjemu aplikativnemu raziskovanju z javnimi in zasebnimi ponudniki storitev oskrbe in/ali drugimi poslovnimi partnerji v Sloveniji. Vpliv za starejše: Predlagane raziskovalne dejavnosti bodo predvidoma prispevale k izboljšanju življenja prejemnikov oskrbe in oskrbovalcev. Z aplikativnim znanjem bo projekt povečal njihovo dobro počutje, spodbudil in podprl zagotavljanje trajnostne dolgotrajne socialne in zdravstvene oskrbe za starajočo populacijo prek učinkovite rabe koristnih, cenovno dostopnih in uporabnih PS v domačem okolju. Z naslavljanjem potreb obeh skupin na ključnih področjih, ki imajo velik vpliv, kot so aktivnosti vsakdanjega življenja, varnost, medicinska in družbena podpora in pozitivnimi vplivi na kakovost življenja starejših, se odpira pot za aktivno staranje. Vpliv za državo/družbo: Predlagane R&D aktivnosti imajo lahko neposredni učinek na zmanjševanje obremenitev neformalnih oskrbovalcev, krepitev obstoječih modelov digitalne oskrbe ponudnikov storitev oskrbe na domu, kot tudi na optimizacijo finančnih vidikov zdravja in sistema socialne varnosti z dopolnjevanjem njunih funkcij. Zelo verjeten uspeh takšnih PS v kontekstu njihove trenutne odsotnosti v Sloveniji bi lahko spodbudil oblikovanje novih politik za pobude, ki so priporočene na ravni EU, a v Sloveniji niso v uporabi (prijavitelj je trenutno vključen v pisanje predloga na razpis Interreg Evropa, ki se nanaša na izboljšanje zakonodaje na tem področju).
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno