Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Kineziologija za kakovost življenja

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.10.00  Družboslovje  Šport   

Koda Veda Področje
B580  Biomedicinske vede  Okostje, mišice, revmatologija, lokomocija 

Koda Veda Področje
3.03  Medicinske in zdravstvene vede  Zdravstvene vede 
Ključne besede
Gibalna aktivnost, Šport, Zdravje, Staranje, Ergonomija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (25)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  55427  Jan Čžan Stermšek    Tehnični sodelavec  2021 
2.  21657  dr. Samo Fošnarič  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2017 - 2021  708 
3.  50196  Matej Kleva    Tehnični sodelavec  2017 - 2021  22 
4.  23936  Patricia Kompara    Tehnični sodelavec  2017 - 2019 
5.  33307  dr. Katja Koren  Šport  Raziskovalec  2017 - 2020  42 
6.  34516  dr. Uroš Marušič  Šport  Raziskovalec  2017 - 2021  332 
7.  22709  dr. Črtomir Matejek  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2021  165 
8.  31305  dr. Cecil J.W. Meulenberg  Nevrobiologija  Raziskovalec  2017 - 2021  73 
9.  52551  dr. Zoran Milanović  Šport  Raziskovalec  2018 - 2021  69 
10.  38863  dr. Marco Vincenzo Narici  Šport  Raziskovalec  2017 - 2021  169 
11.  50740  Barbara Pandev    Tehnični sodelavec  2017 - 2021 
12.  38248  dr. Armin Paravlić  Šport  Raziskovalec  2017 - 2021  127 
13.  55532  dr. Ljubomir Pavlović  Šport  Raziskovalec  2021 
14.  11612  dr. Rado Pišot  Šport  Vodja  2017 - 2021  997 
15.  31634  dr. Saša Pišot  Družboslovje  Raziskovalec  2017 - 2021  170 
16.  19533  dr. Jurij Planinšec  Šport  Raziskovalec  2017 - 2021  443 
17.  50898  dr. Franjo Prot  Šport  Raziskovalec  2017 - 2018  18 
18.  39009  dr. Stojan Puhalj  Šport  Raziskovalec  2021  124 
19.  55916  Katarina Puš  Šport  Mladi raziskovalec  2021  18 
20.  50897  dr. Carlo Reggiani  Šport  Raziskovalec  2017 - 2021  93 
21.  50777  Nives Rupnik    Tehnični sodelavec  2017 - 2021 
22.  21102  dr. Boštjan Šimunič  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2017 - 2021  575 
23.  55056  dr. Luka Šlosar  Šport  Raziskovalec  2020 - 2021  34 
24.  56174  Jure Urbanc    Tehnični sodelavec  2021 
25.  50436  dr. Damir Zubac  Šport  Raziskovalec  2017 - 2021  65 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0589  Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta  Maribor  5089638013  13.132 
2.  1510  Znanstveno-raziskovalno središče Koper  Koper  7187416000  13.879 
Povzetek
Kineziologija za kakovost življenja pridobiva na pomenu. Z evolucijo in tehnološkim razvojem smo si odtujili eno temeljnih bioloških potreb–gibanje in pozabili na pomen gibanja za zdravje in funkcionalnost. Splošno pomanjkanje gibalne aktivnosti, staranje populacije, zgodnejši nastop degenerativnih procesov, sedeči življenjski slog, neuravnotežena prehrana, klimatski in ergonomski vplivi ter ekstremne obremenitve so le nekateri dejavniki, ki neposredno vplivajo na razvoj, delovno uspešnost in učinkovitost ter kakovost življenja. Spiralni model dejavnikov gibalne neaktivnosti postavlja v izhodišče tri osnovne dejavnike: pomanjkanje gibanja in gibalnih kompetenc ter debelost. Ti največkrat delujejo hkrati in vodijo v neracionalno gibalno aktivnost, prekomerno porabo energije in hitro utrujenost, posledično pa se pojavlja negativna telesna in gibalna samopodoba, ki vplivata na slabo kakovost življenja in odtujevanje od družabnih aktivnosti. Na osnovi teoretičnih izhodišč in znanstvenih dokazov smo zastavili okvir nadaljnjega raziskovanja skozi prizmo 3 obdobij večdimenzionalnega kompetenčnega modela gibalnega razvoja, ki smo ga razvili na osnovi dosedanjega raziskovanja: (1) vzpostavljanja gibalnih kompetenc; (2) uporabe gibalnih kompetenc; (3) ohranjanja gibalnih kompetenc. Redki se zavedajo, da je potrebno gibalno neaktivnost obravnavati ločeno od gibalne aktivnosti. Strokovnjaki uvrščajo gibalno neaktivnost že na vodilno mesto dejavnikov umrljivosti. V najpomembnejši objavi smo poročali, da obstaja močan skupni učinek staranja in gibalne neaktivnosti na zdravje ter da slednja povzroča ireverzibilne spremembe skeletne mišice starejših. Zato se bomo v nadaljevanju usmerjeni v preučevanje skeletne mišice, mehanizmov prilagajanja na vadbo in gibalno neaktivnost, v odvisnosti od starosti, spola in okolja. Za dosego cilja bomo še naprej razvijali diagnostične metode s ciljem, da bi vzpostavili nove zlate standarde merjenja. Ker smo pred 15 leti že uporabljali inovativne rešitve merjenja lastnosti skeletnih mišic, bomo lahko te meritve ponovili na isti populaciji in odgovorili vzročno-posledičnem odnosu med mišičnimi lastnostmi v otroštva do odraslosti. Osredotočili se bomo tudi na intervencije, ki bodo temeljile na večji izkoriščenosti obstoječega šolskega kurikuluma in kasneje tudi na uvedbo ciljanih intervencij za dvig gibalne aktivnosti. Preučevali bomo mehanizme športnih poškodb (s tem napovedovanja), rehabilitacije in varne vrnitve v šport. Zanimajo nas tudi kineziološki-ergonomski dejavniki zdravja na delovnem mestu, saj je delovno okolje izvrsten primer obstoječih kohort, v sklopu katerih lahko iščemo primere dobre prakse varovanja zdravja. Staranje oz. zoperstavljanje procesom staranja in komorbidnosti bomo preučevali skozi kontrolirane eksperimente dimenzioniranja vadbe za različne ciljne skupine in s tem razvijali področje klinične kineziologije. S tem bo mladim rodovom omogočili novo vejo izobraževanja, nov poklic in nove zaposlitvene možnosti.
Pomen za razvoj znanosti
Proučevanje kompetenc sodobnega človeka je eno najbolj raziskovanih področij v svetu in doma. Žal se med številnimi, za posameznikovo in družbeno preživetje pomembnimi kompetencami, le redko zavedamo pomena gibalne kompetence in splošnega gibalnega kapitala posameznika. Ta postane običajno pomemben in glavni predmet obravnave, ko je ogrožena posameznikova samostojnost, ko ni več opravilen ali pa zaradi delovanja v specifičnem okolju posameznik ne zmore dosegati konkurenčnosti ali pa je enostavno nezadovoljen s svojo telesno in gibalno samopodobo. Problematika se nas neposredno dotika in se zdi iz dneva v dan večja in kompleksnejša. Sodobni pristopi k reševanju problematike pozivajo k interdisciplinarnemu pristopu in predvsem odpirajo nova raziskovalna interdisciplinarna področja, ki povezujejo ugotovitve posameznih izoliranih projektov in programov v celovito zgodbo. Življenjski slog in kakovost življenja doživljata negativne trende v povezavi z razvojem človeka. Razvoj in aplikativna uporaba novih dovršenih tehnoloških postopkov in tehnik omogoča nadzorovano delo pri analizi stanja, kvalitetnejše interpretacije rezultatov in testiranje apliciranih rešitev. Predlagani program bo neposredno vključen v  tehnološki razvoj pomembnih tehnologij, ki bodo dala nove možnosti vpogleda v stanje in občutljivo vrednotenje intervencij za zoperstavljanje negativnim trendom življenjskega sloga na vseh ciljnih skupinah. Povezave, ki so bile doslej večkrat definirane kot opisne bodo konkretizirane in preverjene ter na njihovi osnovi izdelani modeli/simulacije potencialnih spodbud/rešitev za preprečitev svetovnih kot tudi nacionalnih negativnih trendov v gibalnem in telesnem razvoju človeka. Raziskovanje bo doprineslo določene normirane rešitve, ki bodo v soglasju z moderno ergonomsko teorijo in prakso in bodo izhajale iz raziskovanega vzorca slovenske populacije. Pri tem je potrebno poudariti izvirnost raziskovalne usmeritve, saj je bilo v slovenskem prostoru podobnih celovitih raziskovanj zelo malo, oziroma datumsko posegajo v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Z razvojem sodobne družbe se spreminjajo psihofizične karakteristike tudi slovenske populacije, zato je raziskovanje te problematike danes nuja. Sodobni pristopi nam omogočajo izvirnejše obravnave problema, instrumentarij in sodobna raziskovalna oprema pa zagotavlja zanesljive raziskovalne izsledke, ki so neposredno uporabljivi. Preučevanje vpliva gibalne/športne neaktivnosti na človeka in energijska bilanca skozi prizmo gibalne/športne aktivnosti ciljne populacije imata osrednji pomen za proučevanje kineziološke znanosti. Prispevata predvsem k razvoju področij kineziološke znanosti, ki obravnavajo problematiko aktivnega življenjskega sloga, prehrane in energetske porabe ter razvoja otroka in mladostnika. Gre za prispevek tako k naravoslovnim, medicinskim kot tudi k družboslovnim vidikom kineziološke znanosti.
Pomen za razvoj Slovenije
Zdravje in z njim povezana kakovost življenja igrata pomembno vlogo v celotnem družbenem razvoju Slovenije. Slabše zdravje in pogostejše obolevanje zmanjšuje sposobnost starejših oseb za delo in vodi v višji absentizem. Starejši se pogosteje poškodujejo, izgubljajo delovne dni, potrošijo več sredstev iz zavarovanja, zaradi česar so dražji za delovno organizacijo in državo, obenem pa ogrožajo tako sebe kot svoje sodelavce. To je tudi eno do področij, na katerem bo delovala programska skupina, ki že sodeluje s podjetji Lek, Cimos in Hidria pri optimizaciji in ustvarjanju zdravih delovnih mest. Zmanjševanje obolevnosti, absentizma in prezentizma (neučinkovitosti na delovnem mestu), bolnišničnih dni, izboljšanje kakovosti življenja in posledično učinkovitosti na delovnem mestu so le nekateri pozitivni vplivi. Predvsem so ti dejavniki pomembni za kakovost življenja mlajše populacije, ki jim bomo v raziskovanju posvečali tudi posebno pozornost. Ključnega pomena bo pri tem seznanjanje strokovne javnosti z raziskovalnimi ugotovitvami (kineziologi, športni pedagogi, zdravniki, učitelji, vzgojitelji, animatorji, delavci v turizmu), kot tudi splošne in politične javnosti preko organiziranja in udeležbe na domačih in med. strokovnih in znan. srečanjih. Nekaj pomembnejših, ki smo jih že organizirali so: 5 med. znan. sestankov »Kineziologija za prihodnost« (2009-11), periodično na 2 leti znan. in strokovni simpozij »Otrok v gibanju« (od 2004), vsakoletno poljudnoznan. srečanja »Svetovni dan ledvic« (od 2010), vsakoletno »Znanje za zdravje–Spoznajmo bolezni srca in ožilja« (od 2011), vsakoletno »Teden možganov« (od 2012), vsakoletno »Svetovni dan mišic« (od 2014). Na ta način promoviramo tudi Slovenijo. Kot uspešno delo na prejšnjih projektih uvrščamo prijavo patenta metodološkega pristopa spremljanja kontraktilnih lastnosti skeletnih mišic, ki ga je prijavilo podjetje TMG-BMC. Člani predlagane programske skupine so dopolnilno zaposleni tudi v podjetjih, ki že vrsto let trži inovativne produkte, tehnologijo in nova znanja v obliki storitev kot tudi produktov na polju športa, medicine in rehabilitacije. Uporaba in snovanje merilno-diagnostične opreme se predlagana programska skupina (in z njo tudi Slovenija) postavlja ob bok tujim. Sodelovanja, ki so bila izključno produkt tovrstnega dela, so številni med. projekti in ostale oblike projektnega sodelovanja, ki jih predlagana programska skupina uspešno vodi v vseh letih njenega obstoja. V okviru študijskega programa Aplikativne kineziologije (od 2010) člani predlagane programske skupine izobražujejo kadre na področju kineziologije in ergonomije in usposabljajo vaditelje in učitelje plavanja, alpskega in nordijskega smučanja, deskanja na snegu, trenerje atletike, nogometa itd. Preko Univerzitetnega kineziološkega centra in laboratorija Inštituta za kineziološke raziskave izvajajo tudi meritve vrhunskih športnikov in rekreativce in delujejo  kot učinkovita podpora pri načrtovanju zdrave in učinkovite vadbe in treninga.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno