Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Kineziologija za kakovost življenja

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.10.03  Družboslovje  Šport  Kineziologija - biomehanski, biometrični vidik 
5.10.01  Družboslovje  Šport  Kineziologija - pedagoški vidik (športna vzgoja, trening, motorično učenje) 

Koda Veda Področje
S273  Družboslovje  Telesna kultura, motorično učenje, šport 

Koda Veda Področje
3.03  Medicinske in zdravstvene vede  Zdravstvene vede 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (22)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  20038  dr. Dunja Bandelj  Biotehnologija  Raziskovalec  2013  276 
2.  32571  dr. Alenka Baruca Arbeiter  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2013  127 
3.  29345  dr. Tjaša Dimec Časar  Psihologija  Raziskovalec  2014  74 
4.  25995  dr. Petra Dolenc  Psihologija  Raziskovalec  2013 - 2014  191 
5.  21657  dr. Samo Fošnarič  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2013 - 2016  714 
6.  25787  dr. Mitja Gerževič  Šport  Raziskovalec  2013 - 2015  103 
7.  27826  dr. Mihaela Jurdana  Nevrobiologija  Raziskovalec  2013 - 2016  206 
8.  23936  Patricia Kompara    Tehnični sodelavec  2015 - 2016 
9.  33307  dr. Katja Koren  Šport  Mladi raziskovalec  2013 - 2014  42 
10.  34516  dr. Uroš Marušič  Šport  Raziskovalec  2013 - 2016  349 
11.  31305  dr. Cecil J.W. Meulenberg  Nevrobiologija  Raziskovalec  2015  76 
12.  25432  dr. Nina Mohorko  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2013 - 2015  168 
13.  33881  dr. Shawnda Morrison  Srce in ožilje  Raziskovalec  2015 - 2016  192 
14.  38248  dr. Armin Paravlić  Šport  Mladi raziskovalec  2015 - 2016  136 
15.  11612  dr. Rado Pišot  Šport  Vodja  2013 - 2016  1.011 
16.  19533  dr. Jurij Planinšec  Šport  Raziskovalec  2013 - 2016  443 
17.  32125  dr. Matej Plevnik  Šport  Raziskovalec  2013 - 2016  239 
18.  18581  dr. Mateja Sedmak  Sociologija  Raziskovalec  2013  544 
19.  21495  dr. Nejc Šarabon  Šport  Raziskovalec  2013  946 
20.  21102  dr. Boštjan Šimunič  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2013 - 2016  586 
21.  35275  dr. Marko Vidnjevič  Antropologija  Raziskovalec  2014 - 2015  64 
22.  15626  dr. Dorjana Zerbo Šporin  Šport  Raziskovalec  2013 - 2015  118 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0589  Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta  Maribor  5089638013  14.988 
2.  1510  Znanstveno-raziskovalno središče Koper  Koper  7187416000  14.174 
Povzetek
Kineziologija za kakovost življenja je pomenljiv naslov raziskovalnega programa, ki je v samem nastajanju dregnil v problem sodobne družbe, ki se z dneva v dan veča. Spiralni model dejavnikov gibalne/športne nedejavnosti (pasivnosti) postavlja v izhodišče tri osnovne dejavnike – vzroke: pomanjkanje gibanja, prekomerno telesno težo - debelost in pomanjkanje gibalnih kompetenc. Ti največkrat delujejo hkrati in vodijo v neracionalno gibalno/športno aktivnost, prekomerno porabo energije in hitro utrujenost, posledično pa se pojavlja negativna telesna samopodoba in slaba gibalna samopodoba, ki vpliva na slabo kakovost življenja in odtujevanje od družabnih aktivnosti. Skozi zgodovino je bil gibalni razvoj obravnavan v kontekstu razvoja človeka in skladno s pojmovanjem le tega oz. teorijami, ki so v posameznem obdobju veljale. Že zelo zgodaj se je oblikovalo zavedanje o vlogi in pomenu skladnega in kakovostnega fizičnega – telesnega, gibalnega in psihičnega – duševnega razvoja posameznika. Veljalo je, da kombinacija telesne konstitucije, moči prehrane in vadbe ustvari ustrezno in celovito shemo, ki ji mora biti dana tudi prava pozornost glede na letni čas, spremembe vetrov, starost posameznika in njegovi situaciji doma ter, da pomanjkanja pri hrani ali vadbi povzroča bolezen (Hipokrat, 480 p.n.š). Z evolucijo in tehnološkim razvojem pa si človek uspel odtujiti eno njegovih temeljnih potreb – gibanje in pozabil na vlogo in temeljne učinke tega na zdravje in skladnost organizma. Splošno pomanjkanje gibalne/športne aktivnosti, staranje populacije, nastop degenerativnih procesov že v prvem življenjskem obdobju, sedeči življenjski slog, neustrezna prehrana, klimatski in ergonomski vplivi ter ekstremne obremenitve pri delu so le nekateri dejavniki, ki neposredno vplivajo na posameznikovo delovno uspešnost in učinkovitost ter posledično na njegovo doživljanje kakovosti življenja nasploh. Psihofizična pripravljenost, odpornost in splošna vzdržljivost ter gibalna učinkovitost delujejo v izraziti medsebojni povezanosti in pomembno vplivajo na posameznikovo počutje in delazmožnost. Pri tem imajo gibalne kompetence prav posebno mesto, saj so ključne za posameznikov celostni razvoj, pri zagotavljanju zdravja in skozi vsa življenjska obdobja pomembno prispevajo k splošni kakovosti človekovega življenja. Na osnovi teoretičnih izhodišč, predhodnih študij, predvsem pa neposrednih raziskovalnih izkušenj in ugotovitev, smo uspeli ponuditi model gibalnega razvoja človeka, osnovanega na vlogi in pomenu gibalnih kompetenc v posameznih življenjskih obdobjih. Preverjanje in analiza Večdimenzionalnega kompetenčnega modela gibalnega razvoja, ki posameznika opredeljuje z vidika treh temeljnih obdobij: (1.) vzpostavljanja - oblikovanja gibalnih kompetenc;(2.) uporabe – izrabe gibalnih kompetenc;in (3.) upada - ohranjanja gibalnih kompetenc pred nas postavlja okvir nadaljnjega raziskovanja, ki smo ga zasnovali za prihajajoče obdobje.
Pomen za razvoj znanosti
Proučevanje kompetenc sodobnega človeka je eno najbolj raziskovanih področij v svetu in doma. Žal se med številnimi, za posameznikovo in družbeno preživetje pomembnimi kompetencami, le redko zavedamo pomena gibalne kompetence in splošnega gibalnega kapitala posameznika. Ta postane običajno pomemben in glavni predmet obravnave, ko je ogrožena posameznikova samostojnost, ko ni več opravilen ali pa zaradi delovanja v specifičnem okolju posameznik ne zmore dosegati konkurenčnosti ali pa je enostavno nezadovoljen s svojo telesno in gibalno samopodobo. Problematika se nas neposredno dotika in se zdi iz dneva v dan večja in kompleksnejša. Sodobni pristopi k reševanju problematike pozivajo k interdisciplinarnemu pristopu in predvsem odpirajo nova raziskovalna interdisciplinarna področja, ki povezujejo ugotovitve posameznih izoliranih projektov in programov v celovito zgodbo. Življenjski slog in kakovost življenja doživljata negativne trende v povezavi z razvojem človeka. Razvoj in aplikativna uporaba novih dovršenih tehnoloških postopkov in tehnik omogoča nadzorovano delo pri analizi stanja, kvalitetnejše interpretacije rezultatov in testiranje apliciranih rešitev. Program je bil neposredno vključen v tehnološki razvoj pomembnih tehnologij, ki prispevajo nove možnosti vpogleda v stanje in občutljivo vrednotenje intervencij za zoperstavljanje negativnim trendom življenjskega sloga na vseh ciljnih skupinah. Raziskovanje je doprineslo določene normirane rešitve, ki bodo v soglasju z moderno ergonomsko teorijo in prakso izhajale iz raziskovanega vzorca slovenske populacije. Pri tem je potrebno poudariti izvirnost raziskovalne usmeritve, saj je bilo v slovenskem prostoru podobnih celovitih raziskovanj zelo malo, oziroma datumsko posegajo v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Z razvojem sodobne družbe se spreminjajo psihofizične karakteristike tudi slovenske populacije, zato je raziskovanje te problematike danes nuja. Sodobni pristopi nam omogočajo izvirnejše obravnave problema, instrumentarij in sodobna raziskovalna oprema pa zagotavlja zanesljive raziskovalne izsledke, ki so neposredno uporabljivi. Preučevanje vpliva gibalne/športne neaktivnosti na človeka in energijska bilanca skozi prizmo gibalne/športne aktivnosti ciljne populacije imata osrednji pomen za proučevanje kineziološke znanosti. Prispevata predvsem k razvoju področij kineziološke znanosti, ki obravnavajo problematiko aktivnega življenjskega sloga, prehrane in energetske porabe ter razvoja otroka in mladostnika. Gre za prispevek tako k naravoslovnim, medicinskim kot tudi k družboslovnim vidikom kineziološke znanosti.
Pomen za razvoj Slovenije
Zdravje in z njim povezana kakovost življenja igrata pomembno vlogo v celotnem družbenem razvoju Slovenije. Slabše zdravje in pogostejše obolevanje zmanjšuje sposobnost starejših oseb za delo in vodi v višji absentizem. Starejši se pogosteje poškodujejo, izgubljajo delovne dni, potrošijo več sredstev iz zavarovanja, zaradi česar so dražji za delovno organizacijo in državo, obenem pa ogrožajo tako sebe kot svoje sodelavce. To je tudi eno do področij, na katerem je delovala programska skupina, ki je sodelovala s podjetji Lek, Cimos in Hidria pri optimizaciji in ustvarjanju zdravih delovnih mest. Zmanjševanje obolevnosti, absentizma in prezentizma (neučinkovitosti na delovnem mestu), bolnišničnih dni, izboljšanje kakovosti življenja in posledično učinkovitosti na delovnem mestu so le nekateri pozitivni vplivi. Predvsem so ti dejavniki pomembni za kakovost življenja mlajše populacije, ki jim bomo v raziskovanju posvečali tudi posebno pozornost. Ključnega pomena je pri tem bilo seznanjanje strokovne javnosti z raziskovalnimi ugotovitvami (kineziologi, športni pedagogi, zdravniki, učitelji, vzgojitelji, animatorji, delavci v turizmu), kot tudi splošne in politične javnosti preko organiziranja in udeležbe na domačih in med. strokovnih in znan. srečanjih. Nekaj pomembnejših, ki smo jih organizirali so: 5 med. znan. sestankov »Kineziologija za prihodnost« (2009-11), periodično na 2 leti znan. in strokovni simpozij »Otrok v gibanju« (od 2004), vsakoletno poljudnoznan. srečanja »Svetovni dan ledvic« (od 2010), vsakoletno »Znanje za zdravje–Spoznajmo bolezni srca in ožilja« (od 2011), vsakoletno »Teden možganov« (od 2012), vsakoletno »Svetovni dan mišic« (od 2014). Na ta način promoviramo tudi Slovenijo. Kot uspešno delo na prejšnjih projektih uvrščamo prijavo patenta metodološkega pristopa spremljanja kontraktilnih lastnosti skeletnih mišic, ki ga je prijavilo podjetje TMG-BMC. Člani predlagane programske skupine so dopolnilno zaposleni tudi v podjetjih, ki že vrsto let tržijo inovativne produkte, tehnologijo in nova znanja v obliki storitev kot tudi produktov na polju športa, medicine in rehabilitacije. Uporaba in snovanje merilno-diagnostične opreme se predlagana programska skupina (in z njo tudi Slovenija) postavlja ob bok tujim. Sodelovanja, ki so bila izključno produkt tovrstnega dela, so številni med. projekti in ostale oblike projektnega sodelovanja, ki je programska skupina uspešno vodila v vseh letih njenega obstoja. V okviru študijskega programa Aplikativne kineziologije (od 2010) člani predlagane programske skupine izobražujejo kadre na področju kineziologije in ergonomije in usposabljajo vaditelje in učitelje plavanja, alpskega in nordijskega smučanja, deskanja na snegu, trenerje atletike, nogometa itd. Preko Univerzitetnega kineziološkega centra in laboratorija Inštituta za kineziološke raziskave izvajajo tudi meritve vrhunskih športnikov in rekreativce in delujejo kot učinkovita podpora pri načrtovanju zdrave in učinkovite vadbe in treninga.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno