Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Kineziologija za kakovost življenja

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.10.01  Družboslovje  Šport  Kineziologija - pedagoški vidik (športna vzgoja, trening, motorično učenje) 
5.10.03  Družboslovje  Šport  Kineziologija - biomehanski, biometrični vidik 
5.10.02  Družboslovje  Šport  Kineziologija - medicinski vidik (ortopedija, fiziatrija itn.) 

Koda Veda Področje
3.03  Medicinske in zdravstvene vede  Zdravstvene vede 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (12)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  33853  dr. Cornelis Peter Bogerd  Šport  Raziskovalec  2011 - 2012  41 
2.  21657  dr. Samo Fošnarič  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2009 - 2012  714 
3.  27826  dr. Mihaela Jurdana  Nevrobiologija  Raziskovalec  2009 - 2012  206 
4.  33307  dr. Katja Koren  Šport  Mladi raziskovalec  2010 - 2012  42 
5.  34516  dr. Uroš Marušič  Šport  Mladi raziskovalec  2011 - 2012  350 
6.  25432  dr. Nina Mohorko  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2011 - 2012  168 
7.  11612  dr. Rado Pišot  Šport  Vodja  2009 - 2012  1.019 
8.  19533  dr. Jurij Planinšec  Šport  Raziskovalec  2009 - 2012  443 
9.  32125  dr. Matej Plevnik  Šport  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  239 
10.  21495  dr. Nejc Šarabon  Šport  Raziskovalec  2009 - 2012  947 
11.  21102  dr. Boštjan Šimunič  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2009 - 2012  586 
12.  35490  dr. Matej Voglar  Šport  Mladi raziskovalec  2012  100 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0589  Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta  Maribor  5089638013  14.992 
2.  1510  Znanstveno-raziskovalno središče Koper  Koper  7187416000  14.188 
Pomen za razvoj znanosti
Program je zasnovan na osnovi modernih znanosti, med. izkušenj in mednarodne vključenosti. Cilji programa so usmerjeni v smeri trajnostnega zagotavljanja zdravja in s tem visoke kakovosti življenja. Raziskujemo 3 pomembne vidike človekovega razvoja: razvojni vidik, vidik gibalnih kompetenc in vidik življenjskega sloga. Značilnost sodobne družbe je splošna gibalna neaktivnost, neustrezna prehrana in iz tega vidika nizka kakovost življenja. Potrebno je globalno kot tudi lokalno snovati programe promocije zdravega načina življenja in s tem boljšega zdravja. Odmevnost naših rezultatov gre izpostaviti predvsem na naslednjih dosežkih raziskovalnega programa: 1. Izobraževanje novih kadrov na področju kineziologije in ergonomije. Akreditacija in izvedba štud. programa Aplikativna kineziologija 1., 2. stopnje in 3. stopnje. Akreditacija nove Fakultete za ergonomske in kineziološke študije. Program je edinstven v Sloveniji in njeni okolici. Poudarek je predvsem na razumevanju in razvoju naravoslovnih in medicinskih znanosti za razvoj aplikativnih vej kineziologije. Predvsem na področjih fiziologije, okoljske fiziologije, ergonomije, biomehanike, patofiziologije, fiziologije gibalne/športne aktivnosti, itd. Študijski program na 2. in 3. stopnji vključuje tudi vrsto priznanih predavateljev iz tujine. Preko izmenjav, predavateljev in študentov, smo skrbeli za prenos znanja v obe smeri. 2. Sistematizacija znanj na področju merjenja v kineziologiji. Ustanovitev Mednarodnega foruma Kineziometrije. Forum vključuje 13 elitnih raziskovalcev področja proučevanja zdravja iz 6 držav. Misija foruma je sistematično delovanje na področju zagotavljanja kakovosti raziskovalnih pristopov proučevanja človeka. Forum se najmanj 1-krat letno srečuje na rednih srečanjih z namenom posvetovanj, skupnih prijav, promocije pravilnih postopkov in metod raziskovanja. Od 2011 je sodelavec programa prevzel predsedovanje forumu. 3. Desiminacija najnovejših znanj znotraj in izven raziskovalnega programa oz. institucije. Organizacija rednih mednarodnih znanstvenih sestankov. V obdobju programa smo dosegli 61% več znanstveni točk, 819% več čistih citatov, 52% več objav v revijah s faktorjem vpliva, kot v 3-letih pred programom. 4. Konstantna želja po nadgrajevanju in napredovanju. Nadgradnja laboratorija Inštituta za kineziološke raziskave. V 2010 smo začeli načrtovati nove prostore inštituta - kampus Livade, Izola. Žal trenutna finančna situacija ne dovoli dokončanje teh projektov. 5. Obuditev naših raziskovalnih področij vesoljske fiziologije in ergonomije, v okviru pridobljenih mednarodnih projektov (INTERREG in EU COST). 6. Izdajateljska dejavnost. Izdali smo štiri številke nove znanstvene revije s področja kineziologije Annales Kinesiologiae 7. Direktni prenos znanja na mladi rod raziskovalcev. Danes imamo štiri mlade raziskovalce in dva od njih že odobreno temo doktorske disertacije.
Pomen za razvoj Slovenije
Inštitut za kineziološke raziskave, kot jedro raziskovalnega programa, za raziskovalne in razvojne projekte pridobiva večinski delež sredstev s trga. Ravno to dejstvo gre pripisati uspešnemu sodelovanju z gospodarstvom, tako doma kot tudi v tujini. Prenos znanja se še dodatno krepi preko študijskega programa, ki je logičen rezultat večletnega izjemnega raziskovalnega dela Inštituta za kineziološke raziskave UP ZRS. Največji pomen raziskovalnih dosežkov raziskovalnega programa, za Slovenijo, vidimo predvsem v: 1. Raziskovanju popularnih in kritičnih raziskovalnih vprašanj. Edinstveni analizi gibalnih navad otrok, telesnemu stanju otrok in razvoju njihovih elementarnih gibalnih vzorcev. Z najnovejšimi tehnologijami smo izpeljali niz longitudinalnih meritev, ki prikazujejo dejansko stanje slovenskih otrok. Analize redno poročamo strokovni, znanstveni javnosti, staršem ter jih apliciramo tudi v učne načrte študijskih programov kineziologije. 2. Zapolnitev vrzeli novih strokovnjakov na področju aplikativne kineziologije in ergonomije, ki imata poseben pomen v trajnostnem razvoju sodobne družbe. Pričeli smo z izvajanjem 1., 2. In 3. stopnje novega študijskega programa Aplikativna kineziologija. Že v prvem vpisnem roku zapolnjujemo vsa vpisna mesta. V študijskem programu izobražujemo v smeri novega strokovnega profila strokovnjakov in sicer z naravoslovnimi orodji in znanji opremljenega strokovnjaka, ki bodo delovali na področju kineziologije in kineziologiji sorodnih področjih. 3. Širjenje znanj izven geografskih mej raziskovalnega programa. Člani raziskovalnega programa so iz Kopra in Maribora, vendar danes naše aktivnosti odmevajo tudi na drugih področjih Slovenije (Ljubljana, Gorenjska, Dolenjska, Pomurje). Za potrebe študijskega programa vključujemo prodorne institucije in s tem tudi njihova znanja v izobraževanje. Preko uspešno pridobljenega projekta Ministrstva za zdravje (KVAK 2 – Kakovostna športna vadba z roko v roki s prehrano za krepitev zdravja) širimo svoja znanja na končne porabnike preko rednih delavnic po celotni Sloveniji. 4. Prenos znanja iz Slovenije v evropske in svetovne politike varovanja zdravja in s tem promocija Slovenske znanosti. Raziskovalci raziskovalnega programa sodelujejo pri prenosu slovenskega znanja v evropsko okolje za potrebe vesoljskih raziskav, gibalnega razvoja otroka, legislacije politik kolesarskih čelad, opreme NATO in javnega zdravstva – starostniki. Na področju vesoljske medicine smo bili večkrat vabljeni predavatelji, dobitniki nagrad in smo danes vključeni v pripravo predlogov raziskav.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno