Loading...
Projekti / Programi vir: ARRS

Leksikološke, slovnične in dialektološke raziskave slovenskega jezika

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.05.00  Humanistika  Jezikoslovje   

Koda Veda Področje
H350  Humanistične vede  Jezikoslovje 
H353  Humanistične vede  Leksikologija 
Ključne besede
jezikoslovje, leksikologija, dialektologija, slovenščina, pravopis, lematizacija, slovar, terminologija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (31)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  06454  Martin Ahlin  Jezikoslovje  Raziskovalec  1998 - 2000  45 
2.  17092  dr. Aleksandra Bizjak Končar  Jezikoslovje  Raziskovalec  1999 - 2000  120 
3.  09456  Ljudmila Bokal  Jezikoslovje  Raziskovalec  1996 - 2000  423 
4.  07322  dr. Varja Cvetko-Orešnik  Jezikoslovje  Vodja projekta/programa  1996 - 2000  139 
5.  05792  dr. Metka Furlan  Jezikoslovje  Raziskovalec  1998 - 2000  374 
6.  07488  mag. Alenka Gložančev  Humanistika  Raziskovalec  1996 - 2000  126 
7.  03876  mag. Sonja Marija Horvat  Jezikoslovje  Raziskovalec  1998 - 2000  35 
8.  03877  Marjeta Humar  Jezikoslovje  Raziskovalec  1998 - 2000  361 
9.  05494  dr. Primož Jakopin  Jezikoslovje  Raziskovalec  1996 - 2000  216 
10.  00464  Janez Keber  Jezikoslovje  Raziskovalec  1996 - 2000  1.440 
11.  10288  dr. Carmen Kenda-Jež  Jezikoslovje  Raziskovalec  1996 - 2000  284 
12.  03749  Polonca Vesna Kostanjevec  Jezikoslovje  Raziskovalec  1998 - 2000  24 
13.  00977  Borislava Košmrlj-Levačič  Jezikoslovje  Raziskovalec  1998 - 2000  63 
14.  09457  Branka Lazar  Jezikoslovje  Raziskovalec  1996 - 2000  35 
15.  06500  dr. Majda Merše  Jezikoslovje  Raziskovalec  1998 - 2000  296 
16.  00333  Jakob Mueller  Jezikoslovje  Raziskovalec  1998 - 2000  283 
17.  05798  dr. Jožica Narat  Jezikoslovje  Raziskovalec  1996 - 2000  125 
18.  06331  dr. Vladimir Nartnik  Jezikoslovje  Raziskovalec  1998 - 2000  364 
19.  01005  dr. France Novak  Jezikoslovje  Raziskovalec  1998 - 2000  277 
20.  02327  dr. Martina Orožen  Sociologija  Raziskovalec  1996 - 2000  519 
21.  06474  Zvonka Praznik  Jezikoslovje  Raziskovalec  1998 - 2000  43 
22.  06475  dr. Frančiška Premk  Jezikoslovje  Raziskovalec  1998 - 2000  213 
23.  05799  dr. Vera Smole  Jezikoslovje  Raziskovalec  1998 - 2000  494 
24.  07485  dr. Jerica Snoj  Jezikoslovje  Raziskovalec  1996 - 2000  75 
25.  00973  Ivana Šircelj-Žnidaršič  Jezikoslovje  Raziskovalec  1996 - 2000  36 
26.  10353  dr. Jožica Škofic  Jezikoslovje  Raziskovalec  1996 - 2000  619 
27.  06503  Cvetana Tavzes  Jezikoslovje  Raziskovalec  1996 - 2000  37 
28.  06192  dr. Silvo Torkar  Jezikoslovje  Raziskovalec  1998 - 2000  449 
29.  09464  Nastja Vojnovič  Jezikoslovje  Raziskovalec  1996 - 2000  24 
30.  07635  dr. Peter Weiss  Jezikoslovje  Raziskovalec  1996 - 2000  687 
31.  12845  dr. Andreja Žele  Jezikoslovje  Raziskovalec  1996 - 2000  799 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  93.513 
2.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana   5105498000  58.577 
Povzetek
Cilj projekta leksikoloških, slovničnih in dialektoloških raziskav slovenskega jezika je obravnava aktualnih vprašanj slovenskega jezika in izdelava temeljnih slovenističnih jezikoslovnih del. Raziskovalni projekt zajema raziskave sodobnega knjižnega jezika, dialektologije in zgodovine jezika ter obravnavo strokovnega izrazja. Slovenski pravopis rešuje pisno, izgovorno in slovnično normativno problematiko slovenskega besedja, poleg tega pa tudi besedotvorno in stilistično problematiko. Podatkovna zbirka vseh slovenskih pregibnih oblik (tj. občnih in lastnih imen, zaimkov, glagolov, pridevnikov) bo predstavljena v lematizacijskem slovarju. Enozvezkovni slovar slovenskega knjižnega jezika bo pripravljen na osnovi SSKJ, vendar bo ob uporabi novih metod prilagojen potrebam sodobnih uporabnikov. Etimološki slovar rešuje pomembna vprašanja jezikovnega razvoja. Etimologija osvetljuje tudi dosežke drugih znanosti, predvsem zgodovine, etnologije in primerjalnega jezikoslovja. Slovar slovenskih protestantskih piscev je pomemben kot dokument začetkov slovenskega knjižnega jezika. Dialektološke raziskave, priprave fonoloških opisov, izdelava dialektoloških kart in slovarjev prispevajo k boljšemu poznavanju slovenskega jezika, pomembne pa so tudi za primerjalne jezikovne študije. Terminološki slovarji prispevajo k urejenemu strokovnemu izrazju in boljšemu uveljavljanju posameznih strok v mednarodnih okvirih. Rezultati raziskovalnega dela omogočajo vpogled v slovenski jezik v sedanjosti in preteklosti. Dobljeni rezultati so pomembni za nacionalni razvoj in splošno širjenje znanja.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno