Nalaganje ...
Mednarodni projekti vir: SICRIS

EDUKA2 Čezmejno upravljanje izobraževanja

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.07.00  Humanistika  Literarne vede   

Koda Veda Področje
H390  Humanistične vede  Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija 
Ključne besede
manjšinska literatura, čezmejna literatura, slovenska književnost v Italiji, Rezija, Benečija, Trst, Istra, furlanska literatura, istrska literatura, digitalna humanistika.
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  24996  dr. Barbara Baloh  Jezikoslovje  Raziskovalec  2017 - 2019  256 
2.  19914  Norina Bogatec  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2017 - 2019  113 
3.  21895  dr. Silva Bratož  Jezikoslovje  Raziskovalec  2017 - 2019  214 
4.  22628  dr. Sara Brezigar  Politične vede  Raziskovalec  2017 - 2019  254 
5.  26449  dr. Danijel Grafenauer  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2017 - 2019  317 
6.  21659  dr. Matejka Grgič  Jezikoslovje  Raziskovalec  2017 - 2019  279 
7.  39400  dr. Nina Krmac  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2017 - 2019  103 
8.  22448  dr. Maja Mezgec  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2017 - 2019  140 
9.  29625  dr. Katja Mihurko Poniž  Literarne vede  Raziskovalec  2017 - 2019  469 
10.  25006  dr. Sonja Starc  Jezikoslovje  Raziskovalec  2017 - 2019  151 
11.  27927  dr. Ana Toroš  Narodno vprašanje  Raziskovalec  2017 - 2019  215 
12.  34800  dr. Aleš Vaupotič  Literarne vede  Raziskovalec  2017 - 2019  252 
13.  32840  dr. Zaira Vidau  Politične vede  Vodja  2017 - 2019  168 
14.  39780  dr. Sofija Zver  Humanistika  Raziskovalec  2017 - 2019  23 
15.  05895  dr. Mitja Žagar  Pravo  Raziskovalec  2017 - 2019  653 
Organizacije (4)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0156  Slovenski raziskovalni inštitut  Trst, Italija    228 
2.  0507  Inštitut za narodnostna vprašanja  Ljubljana  5051517000  4.860 
3.  1540  Univerza v Novi Gorici  Nova Gorica  5920884000  13.847 
4.  2158  Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta  Koper  1810014003  14.838 
Povzetek
Projekt EDUKA2 Čezmejno upravljanje izobraževanja/Per una governance transfrontaliera dell’istruzione financira Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt EDUKA2 rešuje skupni izziv programskega območja, in sicer šibke zmogljivosti čezmejnega sodelovanja na področju izobraževanja. Splošni cilj projekta je krepiti te zmogljivosti in privesti do pričakovanih sprememb obstoječega stanja z razvijanjem orodij za usklajeno upravljanje in z izdelavo enotnih didaktičnih in izobraževalnih modelov. Predvidene dejavnosti koristijo še posebej šolam in univerzam programskega območja s tremi neposrednimi učinki. Prvi zadeva izdelavo enotnega strateškega dokumenta o skupnih didaktičnih modelih s smernicami, enotnimi metodami in skupnimi vsebinami o temah, ki zadevajo varstvo kulturnih, jezikovnih, okoljskih in naravnih virov; slednjega je pripravila mreža za čezmejno sodelovanje, sestavljena iz šol, univerz, raziskovalnih centrov in ustanov narodnih in jezikovnih manjšin. S projektnimi aktivnostmi smo izoblikovali več kot 40 učnih enot: - o t. i. čezmejnih razredih za različna predmetna področja; - za poučevanje literature čezmejnega območja; - za poučevanje manjšinskih jezikov: slovenščine v šolah s slovenskim ulnim jezikom v Italiji, italijanščine v šolah z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji in furlanščine v šolah v Italiji; - za poučevanje slovenščine in italijanščine v šolah kot sosedskih jezikov. Drugi učinek predvideva skupno usposabljanje učiteljev (tudi na daljavo), ki zagotavlja prenos zgoraj omenjenih skupnih didaktičnih modelov v šolsko in visokošolsko okolje. Tretji učinek zadeva izdelavo enotnega strateškega dokumenta med univerzami in deležniki z namenom lažjega upravljanja postopkov priznavanja nazivov in kvalifikacij čezmejnih študentov in diplomantov na področju vzgoje in izobraževanja. Oblikovali smo orodja za podporo študentom in diplomantom pri postopkih priznavanja izobrazbe in poklicnih kvalifikacij pridobljenih v sosednji državi: priročnik za študente ter model za informiranje in svetovanje študentom ter skupni program usposabljanja za strokovne delavce referatov, vpisnih služb in kariernih centrov. Načrtovani pristop mrežnega sodelovanja med učitelji različnih šol in univerz ter raziskovalci je temeljni pogoj za utrditev čezmejnega sodelovanja, saj zagotavlja sintezo najnovejših teoretskih znanj in neposrednih »terenskih« izkušenj v obeh državah. Novost in izvirna rešitev projekta je tudi v tem, da širi rabo tehnologij na področju vzgoje in izobraževanja prek spletnih didaktičnih gradiv in programov izobraževanja na daljavo (e-learninga). Realizirani smo tudi namensko spletno platformo z didaktičnim gradivom in programi izobraževanja na daljavo: www.eduka2.eu. Na FB-strani projekta sproti obveščamo o dejavnostih v teku. Predvidene dejavnosti se odvijajo v pokrajinah Trst, Gorica, Videm in Benetke v Italiji ter v Obalno-kraški, Osrednjeslovenski in Goriški statistični regiji v Sloveniji. Projekt se je začel 1. septembra 2017 in se bo zaključil 28. februarja 2019. Skupni strošek projekta, ki je bil upravičen do sofinanciranja, znaša 775.500,00 eur. Vodilni partner projekta je Slovenski raziskovalni inštitut – SLORI iz Trsta. Partnerji projekta so:  INV - Inštitut za narodnostna vprašanja iz Ljubljane;  Societât Filologjiche Furlane - Furlansko filološko društvo “Graziadio Isaia Ascoli” iz Vidma;  Univerza v Novi Gorici;  Università Ca’ Foscari v Benetkah;  Univerza na Primorskem v Kopru - Pedagoška Fakulteta. Pridruženi partnerji projekta so:  Deželni šolski urad dežele Furlanije - Julijske krajine ― Ministrstvo za izobraževanje, visoko šolstvo in znanost Republike Italije  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije  Sektor za šolstvo, izobraževanje in znanost Dežele Furlanije - Julijske krajine
Zgodovina ogledov
Priljubljeno