Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Institucionalna dvojezičnost na narodnostno mešanih območjih v Sloveniji: evalvacija dodatka za dvojezičnost

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.05.00  Humanistika  Jezikoslovje   

Koda Veda Področje
H360  Humanistične vede  Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika 

Koda Veda Področje
6.02  Humanistične vede  Jeziki in književnost 
Ključne besede
institucionalna dvojezičnost, narodnostno mešano območje, dodatek za dvojezičnost, jezikovna politika, evalvacija, izobraževanje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  23368  dr. Tatjana Balažic Bulc  Jezikoslovje  Raziskovalec  2019 - 2022  193 
2.  18129  dr. Attila Kovacs  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2018 - 2022  568 
3.  22763  dr. David John Limon  Jezikoslovje  Raziskovalec  2018  501 
4.  15882  dr. Mojca Medvešek  Sociologija  Raziskovalec  2018 - 2022  219 
5.  11852  dr. Katalin Munda-Hirnoek  Etnologija  Raziskovalec  2018 - 2022  497 
6.  01970  dr. Sonja Novak-Lukanović  Jezikoslovje  Vodja  2018 - 2022  516 
7.  06323  dr. Vesna Požgaj-Hadži  Jezikoslovje  Raziskovalec  2018 - 2022  488 
8.  17087  dr. Anja Zorman  Jezikoslovje  Raziskovalec  2018 - 2022  165 
9.  24613  dr. Nives Zudič Antonič  Literarne vede  Raziskovalec  2018 - 2022  375 
10.  05895  dr. Mitja Žagar  Pravo  Raziskovalec  2018 - 2022  667 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0507  Inštitut za narodnostna vprašanja  Ljubljana  5051517000  4.525 
2.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  98.224 
3.  1822  Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije  Koper  1810014001  9.883 
Povzetek
Jezikovna politika v Sloveniji temelji na načelu zagotavljanja enakovrednega položaja narodnih manjšin na narodnostno mešanih območjih, tj. na obali slovenske Istre (italijansko govoreča manjšina) in v Prekmurju na severovzhodu Slovenije (madžarsko govoreča manjšina). Slovenska ustava določa, da ima vsakdo pravico uporabljati svoj prvi jezik pri uresničevanju svojih pravic in dolžnosti ter v postopkih pred državnimi in drugimi organi, ki opravljajo javno službo. To pa zahteva institucionalno dvojezičnost, torej zmožnost delovanja javnih organov v dveh jezikih. Pogoj za zaposlitev v javnem sektorju je znanje tako večinskega kot tudi manjšinskega jezika. Če je znanje jezika narodne skupnosti pogoj za opravljanje dela, so javni uslužbenci in sodniki upravičeni do dodatka k plači, znanega kot dodatek za dvojezičnost. Program dodatka za dvojezičnost pa ni tako učinkovit, kot je bilo pričakovano, zato se večinski jezik (slovenščina) ter manjšinska jezika (italijanščina in madžarščina) ne uporabljajo enakovredno. V tem projektu z uporabo interdisciplinarnega pristopa, ki združuje etnografske raziskave, ekonomijo in analizo politike, raziskujemo, kako se program dodatka za dvojezičnost odziva na kulturne, družbene, politične in gospodarske dejavnike v slovenski Istri ter kako ti dejavniki prispevajo k njegovi uspešnosti oziroma neuspešnosti. Postavljena je hipoteza, da je neučinkovitost programa dodatka za dvojezičnost mogoče pripisati neustreznemu oblikovanju politike in nezadostnemu izvajanju in ne pomanjkanju podpore prebivalstva.
Pomen za razvoj znanosti
Pomen pričakovanih rezultatov:   Znanstveno – raziskovalno delo, s katerim se ukvarjamo in znanstvena usposobljenost nam odpira številna nova raziskovalna vprašanja, ki se jim želimo poglobljeno posvetiti. Eno izmed teh predstavlja tudi tema predlaganega projekta. Projekt bo po pričakovanju prispeval nove empirične rezultate s področja mehanizmov oblikovanja in uresničevanja  politik v Sloveniji. Rezultati projekta bodo osvetlili pomanjkljivo učinkovitost programa dodatka za dvojezičnost in empirično potrdili njegov pomen ter spodbudili javno debato o njegovem pomenu in vlogi. Z rezultati predlaganega projekta bomo pridobili odgovore, ki jih načrtovalci politike v Sloveniji lahko uporabijo pri izboljšanju rabe manjšinskega jezika (italijanskega in madžarskega) na institucionalni ravni. Rezultati projekta bodo na osnovi primerjalnega pristopa empirično pojasnili, kateri specifični faktorji so dejansko vzrok pomanjkljive učinkovitosti politike dodatka za dvojezičnost na etnično mešanih območjih Pomen za razvoj znanosti oziroma stroke: Projekt postavlja teoretičen model, ki upošteva notranje in zunanje faktorje (kulturne, družbene, politične in ekonomske), ki vplivajo na oblikovanje in implementacijo programa dodatka za dvojezičnost na narodno mešanem območju. Učinkovitost programa pa bo projekt ugotavljal z empirično zastavljenim delom (intervjuji, fokusne skupine) v povezavi tudi z ugotavljanjem vitalnost italijanske in madžarske manjšine (COD model). Na ta način projekt postavlja temelj nacionalni validaciji programa dvojezičnega dodatka in mu na osnovi analize mednarodnih dokumentov in primerov v svetu dodaja tudi mednarodno primerljivost. Predlagana tema projekta sodi na področje uporabno jezikoslovnega raziskovanja. S postavitvijo teoretičnega modela z empiričnimi podatki projekt predstavlja tudi izviren prispevek k razvoju medstrokovnega jezikoslovja. Predlagana tema projekta torej pomeni izviren, znanstveno in uporabnostno relevanten prispevek na področju uporabnega jezikoslovja.
Pomen za razvoj Slovenije
Relevance of the results expected from the proposed research project:   Our scientific – research work and professional qualification open several new research issues we would like to deal with in depth. One of these is the topic of the proposed project. The project is expected to produce new empirical results on the problems and mechanisms of policy design and implementation in Slovenia. The results of the project  will clarify the lack of effectiveness of the bilingualism bonus programme, and validate empirically its importance  and can consequently  stimulate public debate on the bilingualism bonus programme. The results of the project will provide answers and help policy maker to make better decisions in  increasing the use of minority language (Italian and Hungarian) at the institutional level The result  will clarify empirically which specific factors actually explain the lack of effectiveness of the bilingualism bonus policy in the ethnically mixed areas following a comparative approach.   Relevance to the development of science or a scientific field: The project proposes a theoretical model that takes into account the internal and external factors (cultural, political and economic) that influence the shaping and implementation of a bilingual bonus programme in ethnically mixed areas. The effectiveness of the programme will be evaluated empirically (interviews, focus groups), alongside evaluation of the vitality of the Italian and Hungarian minorities (COD model). In this way the project will also put in place the foundations for national validation of the bilingual bonus programme, as well as international comparability through the analysis of international documents. The proposed project theme involves applied linguistic research. By setting up a theoretical model and adding empirical data, the project will also represent an original contribution to interdisciplinary linguistics. The proposed theme thus represents an original academic contribution in the field of applied linguistics which will also be of great practical value.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno