Loading...
Projekti / Programi vir: ARRS

Razvojna vrednotenja

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.11.03  Tehnika  Konstruiranje  Specialna razvojna znanja 

Koda Veda Področje
T210  Tehnološke vede  Strojništvo, hidravlika, vakuumska tehnologija, vibracije in akustično inženirstvo 

Koda Veda Področje
2.03  Tehniške in tehnološke vede  Mehanika 
Ključne besede
mešane porazdelitve, elastomeri, reološki modeli, energijske metode, baterije, dinamična zdržljivost, trenutna zdržljivost, ulitki, hibridne in polimerne nosilne strukture, mehanski varnostni elementi, lahka gradnja, 3D tiskani izdelki, les, lesni hibridi in kompoziti, mehanika loma, utrujanje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
6.431,03
A''
442,07
A'
3.147,86
A1/2
4.149,49
CI10
1.351
CImax
76
h10
19
A1
21,19
A3
13,15
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 03. december 2022; A3 za obdobje 2016-2020
Podatki za razpise ARRS ( 04.04.2019 - Programski razpis , arhiv )
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS  177  1.786  1.191  6,73 
Scopus  196  2.200  1.569  8,01 
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  50469  Silva Brenčič    Tehnični sodelavec  2019 - 2022 
2.  15683  dr. Gorazd Fajdiga  Konstruiranje  Raziskovalec  2019 - 2022  253 
3.  32075  dr. Aleš Gosar  Konstruiranje  Raziskovalec  2019 - 2022  100 
4.  23494  dr. Bojan Gospodarič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2019 - 2022  67 
5.  53509  Jure Kajbič  Konstruiranje  Mladi raziskovalec  2019 - 2022  13 
6.  16334  dr. Jernej Klemenc  Konstruiranje  Raziskovalec  2019 - 2022  686 
7.  54776  Aljaž Litrop  Konstruiranje  Mladi raziskovalec  2020 - 2022  20 
8.  22063  dr. Miran Merhar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2019 - 2022  87 
9.  13469  dr. Marko Nagode  Konstruiranje  Vodja projekta/programa  2019 - 2022  749 
10.  10370  dr. Ivan Okorn  Konstruiranje  Raziskovalec  2019 - 2020  99 
11.  26561  dr. Simon Oman  Konstruiranje  Raziskovalec  2019 - 2022  208 
12.  39189  dr. Branislav Panić  Konstruiranje  Mladi raziskovalec  2019 - 2020  18 
13.  29047  dr. Domen Šeruga  Konstruiranje  Raziskovalec  2019 - 2022  301 
14.  32526  dr. Andrej Škrlec  Konstruiranje  Raziskovalec  2019 - 2022  83 
15.  28018  Drago Vidic    Tehnični sodelavec  2019 - 2022 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  63.767 
2.  0782  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo  Ljubljana  1627031  27.549 
Povzetek
A. Poenostaviti, pohitriti in izboljšati želimo REBMIX algoritem. Vanj želimo dodati EM stopnjo, dokazati njegovo superiornost na področju klasifikacije, ga nadgraditi z možnostjo upoštevanja cenzuriranih podatkov ter dodajati nove parametrične družine. B. Metodo ocenjevanja dobe trajanja elastomerov želimo nadgraditi, verificirati ter vključiti v komercialni programski paket. Določiti želimo parametre za popis modela za nekaj različnih vrst elastomerov in formirati pripadajočo bazo podatkov. C. Raziskovati želimo lezenje kovinskih in nekovinskih gradiv. Poškodbo zaradi lezenja želimo modelirati s Prandtlovimi operatorji. Testirati želimo nova gradiva. Krivulje lezenja želimo povezati z nateznimi preskusi pri različnih hitrostih specifične deformacije in temperaturah. D. Razvijati želimo reološke modele. Zanimajo nas modeli pri cikličnem obremenjevanju. Posebej nas zanimajo tisti, ki izkazujejo izrazito nesimetričen odziv v nateznem in tlačnem območju. Modele želimo eksperimentalno in numerično preveriti. E. Energijski model ocenjevanja dobe trajanja želimo nadgraditi z možnostjo ločenega upoštevanja elastične, plastične in viskozne energije k poškodbi. Pri tem želimo upoštevati vpliv srednjega nivoja napetosti in spreminjajočo se temperaturo. F. Modelirati želimo napetostni odziv baterij kot funkcijo temperature in toka. Izpopolnjevati želimo tudi ocenjevanje dobe trajanja baterij. Izsledke raziskav želimo numerično in eksperimentalno preveriti pri spreminjajoči se temperaturi in toku. G. Zanima nas napovedovanje zanesljivosti pri dinamičnem obremenjevanju s spremenljivimi amplitudami obremenitvenih ciklov. Dokazati želimo, da lahko pri numeričnih ocenah dobe trajanja upoštevamo tudi tehnološko zgodovino izdelka. H. Raziskovati želimo možnosti izboljšanja ocene dobe trajanja pri dinamičnih obremenitvah nosilnih struktur, ki vsebujejo pore. Cilj je kvalitetna ocena dobe trajanja, ki bo uporabna na aplikativni ravni in ne bo zahtevala izvedbe dragih in zamudnih preskusov. I. Iščemo nosilnost bio-razgradljivih polimerov, ojačenih z naravnimi vlakni in njihove lastnosti. Pri ocenah napetostno-deformacijskih stanj in dobe trajanja želimo upoštevati dejansko stanje materiala v nosilnih elementih vključno s hibridi. Prototipe želimo izdelati s 3D tiskanjem. J. Raziskovati želimo kratkotrajne in sunkovite obremenitve. Parametre materialnega modela bomo z uporabo več-kriterijskih optimizacijskih procesov simultano ocenjevali z različnimi tipi preskusov pri različnih hitrostih obremenjevanja. K. Teoretično in eksperimentalno želimo raziskovati zdržljivost različnih drevesnih vrst pri različnih robnih pogojih (dinamična obremenitev, temperatura, vlaga). L. Cilj raziskave je izdelati in vrednotiti numeričen model za napovedovanje in analizo mehanskega obnašanja lesene konstrukcije oziroma hibrida na osnovi lesa. Model bo omogočil skrajšanje razvojnih časov in vpogled v stanje izdelka v uporabi že v fazi razvoja.
Pomen za razvoj znanosti
A. Končne mešane porazdelitve, grozdenje in klasifikacija so pomembna področja raziskovanja v svetu. REBMIX po večini kriterijev presega konkurenčne algoritme. Njegov pomen v znanosti se postopno krepi. B. Ocenjevanje dobe trajanja je že od nekdaj pomembno raziskovalno področje, ki prinaša z novimi materiali tudi nove izzive. Elastomerni materiali so primer, kjer izboljšave pomembno prispevajo k razvoju varnih in okolju prijaznih izdelkov. C. Hitrejši in cenejši oceni zdržljivostne krivulje in poškodbe zaradi lezenja bosta omogočili boljšo oceno dobo trajanja izdelkov, izpostavljenim termomehanskemu obremenjevanju. D. S hitrim in natančnim modeliranjem napetostno-deformacijskega odziva bo mogoče bolje oceniti dobo trajanja termomehansko obremenjenih izdelkov. E. Z nadgrajenim modelom bo ocenjevanje dobe trajanja celovitejše, kar bo vodilo do boljših napovedi tudi za najbolj zahtevne termomehansko obremenjene izdelke. F. Termomehansko utrujanje Li-ionskih baterij je še slabo raziskano, znanstvenih objav praktično ni. Zaradi razvoja električnih vozil je področje izjemno aktualno. G., H., I., J. Raziskave bodo predstavljale doprinos k znanosti na področju numeričnega napovedovanja zdržljivosti, dobe trajanja izdelkov in zanesljivosti v realnih obratovalnih pogojih. Rezultati raziskav predstavljajo napredek glede na obstoječe stanje razvojnih vrednotenj na posameznih področij, saj bodo omogočali kakovostnejše analize izdelkov v zgodnejših fazah razvoja, še preden so izdelani in preskušeni prvi prototipi. S prenosom preskušanj iz realnega v virtualno okolje se znatno poceni in skrajša razvojni proces izdelka, hkrati pa se razvijalcem izdelkov omogoči enostavnejšo študijo vpliva različnih parametrov na stanje izdelka v eksploataciji. K., L. Z znanimi krivuljami zdržljivosti različnih drevesnih vrst za različne robne pogoje ter validiranimi numeričnimi modeli, bo mogoče že v fazi razvoja izdelka z določeno verjetnostjo napovedati mehansko obnašanje izdelka v eksploataciji.
Pomen za razvoj Slovenije
A. REBMIX se uporablja za spremljanje stanja gradbenih konstrukcij velikih razsežnosti (mostovi, TV stolpi i.p.d.). PS bilateralno uspešno sodeluje z Zhejiang University Kitajska. V razvoj REBMIX je vključen mladi raziskovalec. Poteka izmenjava znanja z Zhejiang University Kitajska in z uporabniki rebmix paketa iz različnih držav sveta. B. V raziskave bosta vključeni dve tuji podjetji. Rezultati bodo neposredno uporabljeni v industriji in bodo vgrajeni v globalni programski paket. Prispevali bomo k napredku na področju utrujanja elastomernih materialov in ustvarjanju novih možnosti pri razvoju in optimizaciji gumenih izdelkov. V delo bo vključen raziskovalec. Med tujimi podjetji in PS poteka izmenjava znanja. C., D. V raziskave bo vključeno slovensko podjetje, ki mora svojim kupcem dokazati ustreznost svojih izdelkov glede na kupčeve zahteve. V delo bo vključen raziskovalec. Med podjetjem in PS poteka izmenjava znanja. E. Za naše raziskave se zanima tuje podjetje za ocenjevanje dobe trajanja termomehansko obremenjenih motorjev. Pričakujemo tudi sodelovanje tujega podjetja pri razvoju pripadajoče programske kode. Pričakujemo izmenjavo znanj na relacijah podjetja, PS. F. Električna vozila imajo velik vpliv na promet, mobilnost in okolje, saj zagotavljajo vožnjo brez emisij in zmanjšujejo odvisnost od fosilnih goriv. Pričakujemo izmenjavo znanj med partnerji mednarodnega projekta H2020. G., H., I., J. Ko bodo razvite metode dosegle ustrezno stopnjo zrelosti (t.j. ko bodo uspešno validirane na primerih enostavnih nosilnih struktur v laboratorijskih pogojih preskušanja), bodo aplicirane na primerih različnih nosilnih struktur in izdelkov, ki jih razvijajo ali jih še bodo razvijali slovenski dobavitelji avtomobilske industrije. Pri tem se bomo posluževali najnaprednejših proizvodnih tehnologij, kot je na primer hitro prototipiranje s 3D tiskanjem ter analizirali njihove vplive na funkcijo in nosilnost izdelka. Na ta način bo mogoče v razvojne procese v gospodarstvu prenesti tako inovativne postopke razvojnih vrednotenj, kakor tudi inovativne pristope k izdelavi prototipov, s čimer se skrajša razvojne postopke za nove izdelke in posledično izboljša konkurenčnost gospodarstva. Hkrati z izvajanjem raziskav se bo izvajalo tudi izobraževanje na podiplomskem doktorskem študiju. V aktivnosti bosta vključena dva doktorska študenta. Omenjena raziskovalca in ostali člani PS bodo vključeni v sodelovanje s podjetji iz avtomobilske industrije, kar bo omogočilo validacijo razvitih metod na realnih primerih izdelkov ter hitrejši prenos znanja v industrijo. Poleg tega bomo sodelovanje na opisanih raziskovalnih temah poskusili razširiti tudi s povezovanjem z raziskovalnimi skupinami iz tujine. K., L. V raziskave so že vključena podjetja iz Lesarskega grozda. Podjetja se zanimajo tako za eksperimentalni del raziskav, kot tudi za numerični del, ki se kot razvojno orodje na področju lesarstva do sedaj še ni uporabljalo. Ta orodja bi slovenskim podjetjem omogočala hitrejši in cenejši razvoj in s tem večjo konkurenčnost na tujem trgu. V delo bo vključen raziskovalec, ki je strokovnjak na področju modeliranja poroznih materialov. Pričakujemo dodatno razvojno aktivnost s slovenskim podjetjem.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno