Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Celovito upravljanje malih ukrepov za zadrževanje vode in preprečevanje erozije tal v kmetijskih povodjih - CeVoTak

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.03.03  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava  Voda, kmetijski prostor, okolje 

Koda Veda Področje
4.01  Kmetijske vede in veterina  Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
Ključne besede
zadrževanje vode, erozija tal, mali kmetijski ukrepi, učinkovita raba vode, podnebne spremembe, ekonomska trajnost, kmetijska povodja
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (35)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  22304  dr. Mojca Bavcon Kralj  Kemija  Raziskovalec  2021 - 2023  199 
2.  50531  dr. Miha Curk  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2020 - 2023  56 
3.  11062  dr. Zalika Črepinšek  Fizika  Raziskovalec  2020 - 2023  271 
4.  54888  Jure Ferlin    Tehnični sodelavec  2021 - 2023 
5.  14983  Zita Flisar Novak  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2020 - 2023  54 
6.  28495  dr. Matjaž Glavan  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2020 - 2023  294 
7.  19262  Svetlana Gogič Knežić    Tehnični sodelavec  2020 - 2023 
8.  11790  dr. Tjaša Griessler Bulc  Biologija  Raziskovalec  2020 - 2023  508 
9.  52680  Timotej Horvat  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2022 - 2023 
10.  54919  Uroš Ipavec    Tehnični sodelavec  2021 - 2023 
11.  27679  dr. Darja Istenič  Biologija  Raziskovalec  2020 - 2023  249 
12.  14979  Damjan Jerič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2020 - 2023  92 
13.  09593  dr. Lučka Kajfež-Bogataj  Fizika  Raziskovalec  2020 - 2021  2.689 
14.  11563  dr. Stanislav Kapun  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2020 - 2023  192 
15.  28008  mag. Stanislava Klemenčič-Kosi  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2020 - 2023 
16.  34227  Erika Komel  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2020  55 
17.  24234  Peter Korpar  Rastlinska produkcija in predelava  Tehnični sodelavec  2020 
18.  54804  Katarina Kresnik  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2020 - 2023 
19.  13073  dr. Rok Mihelič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2020 - 2023  475 
20.  39994  Davor Mrzlić  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2020 - 2023 
21.  56506  Matic Noč    Raziskovalec  2023  14 
22.  51866  dr. Urša Pečan  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2020 - 2022  39 
23.  21843  dr. Anton Perpar  Biotehnika  Raziskovalec  2020 - 2023  179 
24.  10024  dr. Marina Pintar  Rastlinska produkcija in predelava  Vodja  2020 - 2023  840 
25.  33038  Anka Poženel  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2021 - 2023  77 
26.  50603  dr. Matej Radinja  Vodarstvo  Raziskovalec  2022 - 2023  61 
27.  29190  dr. Gašper Rak  Vodarstvo  Raziskovalec  2020 - 2023  251 
28.  09274  dr. Franc Steinman  Vodarstvo  Raziskovalec  2022 - 2023  843 
29.  31633  dr. Mateja Škerjanec  Vodarstvo  Raziskovalec  2020 - 2023  56 
30.  53476  Urška Šunta  Varstvo okolja  Mladi raziskovalec  2021 - 2023  34 
31.  19261  Irena Tič    Tehnični sodelavec  2020 - 2023  240 
32.  11539  dr. Polonca Trebše  Varstvo okolja  Raziskovalec  2021 - 2023  510 
33.  10584  dr. Andrej Udovč  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2020 - 2023  559 
34.  08834  dr. Marko Zupan  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2020 - 2023  512 
35.  19259  dr. Vesna Zupanc  Varstvo okolja  Raziskovalec  2020 - 2023  361 
Organizacije (6)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0148  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor  Maribor  5129877000  1.022 
2.  0382  Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta  LJUBLJANA  1627155  14.264 
3.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  66.549 
4.  0792  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo  Ljubljana  1626981  26.327 
5.  1360  KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA  Nova Gorica  5051754  961 
6.  1394  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Murska sobota  Murska Sobota  5129940000  419 
Povzetek
Tla in voda, temeljna vira za obstoj življenja, sta zaradi neprimernega upravljanja, intenzivne rabe in podnebnih sprememb pod velikim pritiskom. Mali ukrepi za zadrževanje vode zavarujejo in okrepijo vodno-zadrževalni tal ter izboljšajo kakovost vodnih virov; omogočajo zadrževanje vode v času mokrih obdobij, ki je zato v času sušnih obdobij bolj dostopna za vzdrževanje agro-ekosistemov. Glavni cilj raziskave je preučiti vpliv podnebnih sprememb na ekonomsko trajnostno gospodarjenje z vodo v kmetijskih tleh (viški, pomanjkanje) in gospodarjenjem s tlemi (erozija) na območju izbranih povodij, z uporabo malih ukrepov za zadrževanje vode in preprečevanje erozije z namenom prilagajanja kmetijskega sektorja novim podnebnim in okoljskim razmeram. Za preverjanje učinkovitosti kmetijskih ukrepov pri zadrževanju vode v tleh bomo pripravili poljske poskuse za izbrane relevantne kmetijske ukrepe zadrževanja vode in preprečevanje erozije tal na kmetijskih zemljiščih (npr. blažilni pasovi, minimalna obdelava, setev vzdolž plastnic, kolobarji, ozelenitev, prezimni/neprezimni posevki, terasiranje, nadzorovan dostop kmetijske mehanizacije, zmanjšana gostota pašnih živali, mulčenje). Različne poskuse bomo zasnovali na kmetijskih površinah v treh topološko in pedo-klimatsko različnih povodjih rek Ledave in Pesnice v subpanonskem in reke Vipave v submediteranskem območju. Vsa tri povodja so močno izpostavljena različnim vremenskim pojavom (suše in poplave). Poskusi se bodo začeli na začetku prvega polnega leta po pridobitvi projekta in bodo potekali nepretrgoma dve leti. V tem času bomo na izbranih poskusnih ploskvah izvajali redne terenske meritve tal in vzorčenja vsebnosti vode v tleh, v najmanj eno tedenskih intervalih. Na izbranih parcelah bodo ovrednotili premik talnih delcev oziroma sedimenta zaradi erozije. Za komponento specifično analizo stabilnih izotopov se bodo odvzeli vzorci zgornjih tal iz vsake rabe zemljišč iz različnih delov povodja. Za posamezna povodja, kjer se bodo nahajali ukrepi, bodo izdelani celoviti modeli povodij z orodjem Soil and Water Assessment Tool (SWAT). S pomočjo orodja za strojno učenje bomo vzpostavili razmerje med ocenjenimi vplivi (modeliranje) in izmerjenim stanjem (poskus, meritve) opazovanih kmetijskih ekosistemov v obliki regresijskega modelnega drevesa. Pripravili bomo celoviti analizo in oceno trajnosti preučevanih ukrepov, ki se bo osredotočila na ekonomske in okoljske vidike z vidika umestitve, vzdrževanja in dolgoročnih koristi. To bomo izpeljali z uporabo večkriterijskega odločitvenega procesa DEXi, ki omogoča, da lahko med seboj primerjamo monetarizirane in nemonetarizirane kazalnike glede na njihove učinke na socialno in ekonomsko trajnost. Projekt bo organiziran v pet medsebojno povezanih delovnih paketov (DP1 – Koordinacija projekta; DP2 – Učinkovitost kmetijskih ukrepov ; DP3 – Modeliranje učinkovitosti kmetijskih ukrepov; DP4 – Trajnost preučevanih ukrepov; DP5 – Prenos znanja in diseminacija). Uporabljali bomo različne metode terenskega monitoring, laboratorijskih in statističnih analiz ter modeliranja povodij. Diseminacija in prenos znanja bosta potekala na regijskem, državnem in mednarodnem nivoju. Raziskovalno ekipo sestavljajo znanstveni sodelavci Univerze Ljubljane iz področij upravljanja kmetijskih zemljišč in agrohidrologije, agrarne ekonomike, agrometeorologije, zdravstvene ekologije in hidrotehnike. Projektna skupina vključuje tudi raziskovalce iz področja agronomije treh Kmetijsko gozdarskih zavodov iz Maribora, Murske Sobote in Nove Gorice.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno