Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Raziskave za opredelitev in preprečevanje obremenjevanja vodozbirnega zaledja Jelševniščice in Otovca, s posebnim ozirom na habitat črne človeške ribice (HaČloRi)

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.08.00  Naravoslovje  Varstvo okolja   

Koda Veda Področje
1.05  Naravoslovne vede  Zemlja in okolje 
Ključne besede
Bilanca dušika, proteus, kras, podzemna voda, ukrepi za preprečevanje onesnaženja
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (16)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  32051  dr. Sonja Cerar  Geologija  Raziskovalec  2021 - 2024  234 
2.  31232  dr. Rozalija Cvejić  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2021 - 2024  176 
3.  54888  Jure Ferlin    Tehnični sodelavec  2022 - 2024  10 
4.  28495  dr. Matjaž Glavan  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2021 - 2024  302 
5.  50321  Katja Koren  Geologija  Tehnični sodelavec  2021 - 2024  263 
6.  01259  dr. Nina Mali  Geologija  Raziskovalec  2021 - 2024  434 
7.  17247  Miroslav Medić    Tehnični sodelavec  2021 - 2024  79 
8.  20220  dr. Janez Mulec  Biologija  Raziskovalec  2021 - 2024  493 
9.  51866  dr. Urša Pečan  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2021 - 2022  41 
10.  12605  dr. Metka Petrič  Geologija  Vodja  2021 - 2024  531 
11.  10024  dr. Marina Pintar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2021 - 2024  842 
12.  25648  dr. Mitja Prelovšek  Geografija  Raziskovalec  2021 - 2024  261 
13.  52013  dr. Astrid Švara  Geografija  Mladi raziskovalec  2021 - 2022  60 
14.  10584  dr. Andrej Udovč  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2021 - 2024  560 
15.  04862  dr. Janko Urbanc  Geologija  Raziskovalec  2021 - 2024  461 
16.  17552  Mateja Zadel    Tehnični sodelavec  2021 - 2024 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0215  Geološki zavod Slovenije  Ljubljana  5051410000  11.232 
2.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  66.240 
3.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  62.908 
Povzetek
Projekt se osredotoča na opredelitev ukrepov, ki bi učinkovito zagotovili ustrezen habitat za življenje in razmnoževanje bele in črne podvrste človeške ribice (Proteus anguinus) v zaledju dveh belokranjskih kraških izvirov, in sicer Jelševnišice in Otovca. Za določitev strokovno utemeljenih, relevantnih in tarčno usmerjenih ukrepov je ključna ugotovitev stopnje in virov obremenjevanja podzemne vode s posebnim ozirom na nitrat. Ker so ukrepi in obremenitve tudi prostorsko pogojeni, sta temeljnega pomena opredelitev obsega (in hidrogeoloških karakteristih) kraških zaledij obeh izvirov. Tri partnerji bomo z aktivnostmi interdisciplinarno povezali ekološke, hidrogeološke, agronomske in okoljske raziskave. Površino hidrološkega zaledja bomo ugotovili s klasično bilančno hidrološko študijo izračuna napajalnega zaledja. Izračunana površina bo v zaledni prostor umeščena na podlagi prisotnosti naravnih in umetnih sledil v izvirski vodi. Pri umetnih sledilih se bomo osredotočili na onesnaževala, ki jih lahko povežemo s specifičnimi viri v hidrološkem zaledju. Pri opredeljevanju zaledja izvirov si bomo pomagali tudi s študijo ekotoksičnosti in izvora sedimentov. Preučili bomo glavna dva in sosednje izvire, ki nam lahko pokažejo na karakteristične razlike v obsegu in karakteristikah vodozbirnih območjih. Vzporedno bomo z zveznimi meritvami, občasnim in pasivnim vzorčenjem ugotavljali prisotnost klasičnih, novodobnih organskih in mikrobioloških onesnaževal v vodi. Z vzporednimi zveznimi meritvami pretoka in koncentracije nitrata na izviru, kasneje pa tudi z določanjem emisijskih vrednosti dušika primarno iz kmetijstva in odpadne vode, bomo vzpostavili kvantitativen model masne bilance dušika, iz katerega bo razviden delež posameznih dejavnosti v prostoru k celokupnemu obremenjevanju obeh izvirov. Vrednosti parametrov naravnega ozadja bomo ugotavljali v zalednih jamah in na okoliških manjših potencialno bistveno manj antropogeno obremenjenih izvirih. Osnovni cilj ukrepov je zmanjšanje obremenjevanja obeh izvirov na za človeško ribico sprejemljivo raven. To je možno predvidoma primarno na kmetijskem področju in z ustreznejšim čiščenjem in odvajanjem komunalne odpadne vode. Specifični potencialni ukrepi bodo določeni po identifikaciji ključnih dejavnosti in razlogov za prekomerno obremenjevanje, npr. neprimeren način gnojenja. Izvedljivost in sprejemljivost strokovno podprtega predloga ukrepov bomo preverili na delavnicah in intervjujih s strokovnimi službami (komunalna javna služba, kmetijske svetovalne službe, naravovarstvene službe), lokalnim prebivalstvom (kmeti, društva), državnimi službami in lokalno skupnostjo, s čemer bomo povečali implementabilnostni potencial predlaganih ukrepov.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno