Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Raziskava zvezdogleda in platnice na reki Savi in pritokih ter raziskava učinkovitosti ribjih stez/prehodov za vodne organizme na spodnji Savi

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.03.00  Naravoslovje  Biologija   

Koda Veda Področje
1.06  Naravoslovne vede  Biologija 
Ključne besede
Ribe, reka Sava, velike reke, hidroelektrarne, Natura2000, platnica, zvezdogled, ribje steze, prehodi za vodne organizme, ribje steze, učinkovitosz, ogrožena vrsta, upravljanje, omilitveni ukrepi, trajnostne tehnologije
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (6)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  38109  dr. Mateja Klun  Vodarstvo  Raziskovalec  2021 - 2023 
2.  08354  dr. Andrej Kryžanowski  Vodarstvo  Raziskovalec  2021 - 2023 
3.  38531  dr. Klaudija Lebar  Vodarstvo  Raziskovalec  2021 - 2023 
4.  24342  dr. Simon Rusjan  Vodarstvo  Raziskovalec  2021 - 2023 
5.  22766  dr. Gorazd Urbanič  Biologija  Vodja  2021 - 2023 
6.  10924  dr. Andrej Vidmar  Vodarstvo  Raziskovalec  2021 - 2023 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  5263  Zasebni raziskovalec Gorazd Urbanič  Mirna  2561441 
2.  0792  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo  Ljubljana  1626981 
Povzetek
Eno od pomembnih vprašanj je, kako zadostiti ciljem obnovljivih virov energije ob trajnostnem upravljanju naravnih virov vključno s trajnostnim upravljanjem populacij ključnih evropskih vrst, kot sta zvezdogled in platnica. V tej raziskavi naslavljamo vprašanje stanja populacij ciljnih vrst rib (zvezdogled in platnica) na območju reke Save in pritokov ter učinkovitost omilitvenih ukrepov t.j. prehodov za vodne organizme na območju spodnje Save s prisotnimi hidroelektrarnami. Na podlagi obstoječih podatkov o združbah rib in njihovih značilnostih z reke Save in pritokov ter pridobljenih ali izmerjenih lokalnih in regionalnih okoljskih parametrov npr. hitrost vode, substrat, longitudinalna povezanost, hidromorfološke razmere, raba zemljišč, bodo razviti modeli habitatskih preferenc posameznih ciljnih vrst, pri čemer bo upoštevana celotna združba rib. Razviti modeli bodo osnova za določitev optimalnih in suboptimalnih habitatov za posamezno vrsto in za določitev za vodotok oz. rečni sistem značilnih razmer t.j. značilnosti populacije posamezne vrste z oceno številčnosti in prostorsko razširjenostjo, ki predstavlja izhodišče za oceno stanja populacije. Modeli bodo razviti s pomočjo kanoničnih metod ali z uporabo mešanih linearnih modelov, ki so robustni tudi v primeru nehomogenih vzorcev. Na podlagi razvitih modelov in pridobljenih podatkov bo razvita metoda za raziskavo zvezdogleda in platnice, ki bo osnovana na reprezentativnem vzorčenju, ki bo odraz časovno-prostorskih značilnosti obravnavanega rečnega sistema. Na odsekih reke Save s hidroelektrarnami bomo posebej preverjali ustreznost vzorčenja rib z vlečnimi mrežami in točkovnega vzorčenja z elektroribolovom v litoralu akumulacije (PASE), ki bi v kombinaciji naj bili najustreznejši metodi za pridobitev reprezentativnih podatkov o Natura2000 vrstah rib v globokih velikih rekah in pretočnih akumulacijah. Pomemben del ocene stanja populacij bo tudi ocena povezljivosti populacij, ki bo osnovana na oceni učinkovitosti prehodov za vodne organizme (ribji prehodi) za platnico in zvezdogleda. V okviru raziskovalnega projekta bomo preučili dejansko učinkovitost delovanja ribje steze pri Brežicah. Odsek reke Save pod elektrarno Brežice je evidentiran kot habitat obeh ciljnih vrst, ki sta predmet raziskave v tem projektu. Najprej bomo izvedli meritve referenčnih hitrosti z točkovnim 3D akustičnim merilcem z namenom pridobitve podatke o hitrostih na posameznih odsekih ribje steze. Na osnovi analiz hitrostnega polja bo mogoče podati oceno o ustreznosti hitrosti vode glede na plavalno oz. migratorno sposobnost ciljnih vrst in bo možno izdelati korektivne ukrepe s katerimi omilimo dinamične učinke vodnega toka in ga prilagodimo plavalnim sposobnostim ciljnih vrst. Nato bomo postavili video nadzorni sistem, ki omogoča popolnoma neinvazivno spremljanje velikosti in smeri plavanja rib, ki prehajajo skozi ribjo stezo. Razvite metode in pridobljena znanja bo možno uporabiti za spremljanje stanja zvezdogleda in platnice v podobnih rečnih sistemih, z uporabo modelov oceniti pričakovano stanje populacij pred izvedbo načrtovanih posegov in aplicirati na vseh podobnih objektih, za potrebe ugotavljanja učinkovitosti delovanja prehodov za vodne organizme.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno