Nalaganje ...
Mednarodni projekti vir: SICRIS

Promocija in implementacija ETV kot prostovoljne verifikacijske sheme za preverjanje okoljskih tehnologij

Raziskovalci (4)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  25599  dr. Alenka Mauko Pranjić  Geologija  Vodja  2020 - 2024 
2.  34345  dr. Sara Seršen  Kemija  Raziskovalec  2020 - 2024 
3.  35413  dr. Mateja Štefančič  Gradbeništvo  Raziskovalec  2020 - 2024 
4.  54950  dr. Darina Štyriakova  Geologija  Raziskovalec  2020 - 2024 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1502  Zavod za gradbeništvo Slovenije  Ljubljana  5866324000 
Povzetek
Po podatkih Evropske agencije za okolje se vpliv, ki ga povzroča industrija na okolje, v zadnjih letih izboljšuje, vendar pa je ta še vedno odgovorna za znatno obremenitev okolja, v smislu visokih vrednosti onesnažil in toplogrednih plinov, nastajanja odpadkov, rabe energije in porabe surovin. Vedno večja okoljska ozaveščenost podjetij, obveznosti izpolnjevanja okoljskega pravnega reda ter trenutnega okvira EU in nacionalnih politik, so pripomogli do večjega povpraševanja po novih, okoljsko bolj sprejemljivih tehnologijah. Okoljsko sprejemljive tehnologije zagotavljajo nove tehnične rešitve za izboljšanje rabe surovin, večjo energetsko učinkovitost, zmanjšujejo emisije in nastajanje odpadkov na okoljsko in stroškovno učinkovitejši način. Običajno potencialni uporabniki tovrstnih tehnologij, zlasti velika industrijska podjetja, kljub vsem prednostim, ki jih ponujajo ekološke inovacije, niso naklonjeni preizkušanju novih konceptov, saj niso prepričani v njih oziroma ali jim je mogoče zaupati. Glavni razlog je pomanjkanje verodostojnih informacij o učinkovitosti in vplivih novih okoljskih tehnologij, kar povzroča resne ovire pri vstopu okoljskih tehnologij na trg. Na žalost, posledično ostajajo industrije manj učinkovite pri izboljšanju svoje okoljske uspešnosti, kot bi bile, če bi bilo na trgu uveljavljenih več ekoloških inovacij. Kot pomoč pri tej težavi je Evropska komisija leta 2011 uvedla pilotni program EU ETV (angl. Environmental Technology Verification) kot prostovoljno okoljsko shemo, v katerem je sodelovalo 7 držav članic EU in je pokrival 3 tehnološka področja. Shema EU ETV, ki temelji na ISO 14034 standardu, je že dobro prepoznana na trgih EU, potrebno pa jo je zagotoviti dosledno vsem, od razvijalcev tehnologij do kupcev, vlagateljev in oblastem, ter hkrati omogočiti neodvisno preverjanje učinkovitosti in vplivov novih tehnologij na okolje. Okoljske pobude, ki vključujejo neodvisno preverjanje, imajo tudi večje možnosti za uspeh, saj gradijo na verodostojnosti in zaupanju uporabnikov do teh tehnologij, da se okoljske trditve dejansko izpolnjujejo. To je še posebej pomembno, če namerava industrija s svojimi okoljskimi dejavnostmi pridobiti finančno korist, četudi to ni njihova glavna motivacija. Zato mora prostovoljna okoljska shema ETV pridobiti še večjo prepoznavnost in sprejemljivost na trgu, tako da bo: 1) vzpostavila večje zaupanje v inovativne okoljske tehnologije, 2) pomagala industrijam, da jih uvedejo in s tem zmanjšajo svoje okoljsko breme, 3) prispevala k izvajanju okoljskih politik EU, povezanih z zmanjševanjem vplivov industrij na okolje, izvajanju krožnega gospodarstva in krepitvi tržnega deleža zelenih tehnologij, 4) pripomogla k povečanju okoljskih tehnologij na evropskem trgu, 5) povečala konkurenčnost gospodarstva EU, kot je določeno v 7. okoljskem akcijskem programu, svežnju o krožnem gospodarstvu, časovnem okviru za Evropo, gospodarno z viri, zelenem akcijskem načrtu za mala in srednja podjetja in k cilju podnebne nevtralnosti zelenega dogovora za Evropo.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno