Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Potresno inženirstvo

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.01.00  Tehnika  Gradbeništvo   

Koda Veda Področje
T220  Tehnološke vede  Gradbeništvo, hidravlika, priobalna tehnologija, mehanika zemljin 
T230  Tehnološke vede  Visoke gradnje 
P500  Naravoslovno-matematične vede  Geofizika, fizična oceanografija, meteorologija 
Ključne besede
potresno inženirstvo, potresno varna gradnja, gradbene konstrukcije, numerično modeliranje, inženirska seizmologija, računalniški programi, računalniško podprto učenje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (9)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  18793  dr. Matjaž Dolšek  Gradbeništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  778 
2.  00025  dr. Peter Fajfar  Gradbeništvo  Vodja  2001 - 2003  870 
3.  08358  dr. Matej Fischinger  Gradbeništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  665 
4.  11418  dr. Peter Gašperšič  Gradbeništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  27 
5.  11409  dr. Tatjana Isaković  Gradbeništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  532 
6.  21368  dr. Peter Kante  Gradbeništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  47 
7.  10121  dr. Vojko Kilar  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2001 - 2003  395 
8.  00512  dr. Janez Lapajne  Gradbeništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  160 
9.  16420  dr. Damjan Marušić  Gradbeništvo  Raziskovalec  2003  63 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0792  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo  Ljubljana  1626981  25.761 
Povzetek
Slovenija leži v aktivnem sredozemskem seizmičnem področju, kjer pogosto prihaja do močnih potresov. Potresi naenkrat povzročijo veliko človeških žrtev in ogromne materialne izgube. Njihove posledice je mogoče preprečiti ali bistveno omiliti z gradnjo potresno varnih objektov. Raziskave na področju potresnega inženirstva v naslednjem obdobju bodo posvečene predvsem problemom, ki v svetovnem merilu še niso ustrezno rešeni in ki so istočasno zelo pomembni tudi za uporabo pri nas: nelinearna analiza konstrukcij, energijske metode, obnašanje armiranobetonskih stenastih konstrukcij, obstoječih objektov, vključno s kulturno-zgodovinskimi spomeniki, okvirov s polnili in inženirskih objektov, uporaba sodobne informacijske tehnologije pri širjenju izkustveno pridobljenega znanja. Med močnimi potresi pride do poškodb običajnih objektov, zato je mogoče njihovo dejansko obnašanje simulirati le z nelinearno analizo. Ta je za komplicirane konstrukcije izjemno zahtevna in neprikladna za prakso. Cilj raziskav je izdelati razmeroma točne postopke, ki bodo uporabni za zahtevne analize pomembnih objektov, kot tudi poenostavljene metode, uporabne za vsakdanjo prakso. Pri tem bo velik poudarek na energijskem pristopu. Največ žrtev in največjo materialno škodo povzročajo rušenja starejših objektov. V to kategorijo sodijo tudi številni kulturno-zgodovinski spomeniki neprecenljive vrednosti. Da bi dolgoročno izboljšali potresno ogroženost obstoječih objektov, so potrebne raziskave v zvezi z določevanjem njihove potresne odpornosti in v zvezi z racionalnimi načini utrjevanja. Sestavni del objektov visokogradnje so t. i. nekonstruktivni elementi, ki lahko bistveno spremenijo obnašanje konstrukcije med potresi. Potrebne so raziskave, na osnovi katerih bo mogoče izdelati ustrezne modele in metode računa za upoštevanje teh elementov. Pri inženirskih objektih (npr. mostovi, pregrade) obstajajo specifični problemi. Raziskavam v zvezi s potresno varnostjo teh objektov nameravamo posvetiti več pozornosti kot doslej, saj imajo njihove morebitne poškodbe ali rušenja lahko katastrofalne posledice. Za analizo konstrukcij na potresnih območjih moramo poznati značilnosti pričakovane potresne obtežbe. Pri določanju te obtežbe so potrebne interdisciplinarne raziskave, ki segajo tudi na področje inženirske seizmologije. Vse raziskave bodo pretežno analitične in numerične. Pri tem bomo uporabljali dostopne rezultate eksperimentov, ki jih opravljajo raziskovalne skupine po svetu. Tako kot doslej bomo sodelovali s številnimi raziskovalnimi centri v svetu in se trudili pridobiti čim več mednarodnih projektov. Ob raziskavah se bodo, tako kot doslej, usposabljali mladi raziskovalci.Rezultate temeljnih raziskav bomo v največji možni meri uporabljali pri aplikativnih in razvojnih raziskavah, med njimi tudi pri raziskavah v zvezi s posodabljanjem predpisov. Raziskovalne dosežke bomo na različne načine prenašali v prakso.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalna skupina se je s svojimi rezultati uveljavila v mednarodnem merilu, o čemer pričajo številni citati objavljenih del, članstva v uredniških odborih mednarodnih revij in znanstvenih odborih mednarodnih konferenc, vabljena predavanja na mednarodnih konferencah in vabila za gostujočega profesorja na najuglednejših univerzah po svetu. Zaradi formalnega in neformalnega sodelovanja z večino najpomembnejših raziskovalnih centrov po svetu je raziskovalni program v veliki meri usklajen z raziskavami po svetu in obravnava nekatere najbolj aktualne probleme. Glede na navedeno lahko upravičeno pričakujemo, da bodo rezultati raziskav prispevali k svetovni zakladnici znanja na področju potresnega inženirstva in s tem v končni fazi pomagali pri zmanjševanju človeških žrtev in materialne škode zaradi močnih potresov.
Pomen za razvoj Slovenije
Potresna varnost gradbenih objektov in njihove opreme je izjemnega pomena za varnost prebivalcev Slovenije kot tudi za materialne dobrine. V okviru raziskovalne skupine se istočasno z osnovnimi raziskavami izvajajo tudi aplikativne raziskave, rezultati pa se v raznih oblikah uspešno prenašajo v prakso (v obliki predpisov, seminarjev, razvojni projektov, preko mladih raziskovalcev in študentov). Končni rezultat raziskav so postopki za zagotavljanje potresne varnosti objektov in opreme, metode za projektiranje potresno varnih objektov in opreme in ustrezni računalniški programi, ki projektantom olajšajo uporabo razvitih metod. Pomemben rezultat so tudi določbe v predpisih za gradnjo objektov na seizmičnih področjih. Pri širjenju pridobljenega znanja bomo uporabljali sodobno informacijsko tehnologijo. Rezultati raziskav bodo pripomogli k povečanju varnosti obstoječih in novih konstrukcij pri potresni obtežbi, izboljšavi razmerja stroškov in učinkov, produktivnosti in kvalitete pri načrtovanju in projektiranju objektov na potresnih območjih. Uvajanje vseh novih metod in računalniških programov v študijske programe na univerzah bo diplomantom omogočilo uporabo rezultatov v praksi.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno