Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Metrologija in kakovost

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.15.00  Tehnika  Meroslovje   

Koda Veda Področje
P180  Naravoslovno-matematične vede  Meroslovje, fizikalna instrumentacija 
P190  Naravoslovno-matematične vede  Matematična in splošna teoretična fizika, klasična mehanika, kvantna mehanika, relativnost, gravitacija, statistična fizika, termodinamika 
T200  Tehnološke vede  Termično inženirstvo, uporabna termodinamika 
Ključne besede
metrologija, kalibracija, diseminacija temperature, sledljivost, negotovost, avtomatizacija temperaturnih merjenj, termometri (uporovni, termoeleni, tekoeinski, indikacijski), optieni termometri, etaloni (nacionalni, primarni, delovni, grupni), sistem kakovosti, akreditacija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (7)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  07648  dr. Dušan Agrež  Meroslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  247 
2.  19218  dr. Valentin Batagelj  Meroslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  145 
3.  01940  dr. Franc Bergelj  Meroslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  136 
4.  10774  dr. Janko Drnovšek  Meroslovje  Vodja  2001 - 2003  520 
5.  17135  Janez Marn    Raziskovalec  2001 - 2003 
6.  18280  dr. Igor Pušnik  Meroslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  346 
7.  17128  Marjan Slabe    Raziskovalec  2001 - 2003 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1538  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko  Ljubljana  1626965  27.615 
Povzetek
Delo programske skupine temelji na treh ključnih podsklopih: temeljna metrologija, aplikativna metrologija-termometrija in kakovost sistemov. TEMELJNA METROLOGIJA: Področje raziskav je bazična metrologija s stališča temeljnih principov merjenj v smislu simbolične reprezentacije merjenj, formalne teorije in informacijske vsebine merjenj ter uvajanje novih pristopov na področju merilne tehnike. Poseben poudarek je dan razvoju temeljnih principov merjenja na področju bio-socialnih oziroma tipično "nemerljivih" področjih. Poleg "merljivosti" je predmet raziskav analiza vplivnih veličin, njihovi medsebojni vplivi oziroma minimizacija, analiza in razvoj postopkov računanja merilnih negotovosti, ter modeliranje. Hipoteze se preverjajo na sistemu grupnih etalonov, kjer se obravnavajo teoretične osnove, možne metode in razvoj postopkov, kako vzdrževati, nadzirati in voditi grupo merilnih etalonov, ki so tipično sestavljeni iz skupine posameznih transfernih etalonov. Cilj raziskav je zagotoviti najvišji nivo točnosti ob najmanjši merilni negotovosti hierarhično organizirane metrološke infrastrukture v danem okolju, ki je lahko nivo nacionalnih merilnih etalonov v metroloških laboratorijih ali pa metrološki laboratoriji v posameznih proizvodnih sistemih, ki ključno vplivajo na kakovost proizvodnje in storitev. S tem je zagotovljena sledljivost na najvišji nivo, tipično do primarnih etalonov, ter vzpostavljen prenos vrednosti enot posameznih fizikalnih veličin na nižje nivoje z najmanjšo dodano merilno negotovostjo. APLIKATIVNA METROLOGIJA: predstavlja implementacijo teoretičnih dosežkov v realnem okolju, neodvisno od področja merjenj, oziroma konkretnih fizikalnih veličin, vendar je poudarek na osnovnih enotah SI sistema merskih enot in ključnih izpeljanih veličinah, pomembnih za nacionalno gospodarstvo. To pomeni, da se za konkretno aplikacijo na področju merjenj, kalibracije, preskušanja, evalvacije, ugotavljanja skladnosti itd. zahteva maksimalno absolutno točnost pri dani tehnologiji, minimalno negotovost, čim večjo zanesljivost in s tem zagotoviti industriji in ostalim uporabnikom sledljive meritve. V konkretnem primeru to pomeni realizacijo grupnih etalonov, kjer s teoretičnimi dosežki, implementiranimi kot programska podpora dosežemo primerljive rezultate kot z uporabo primarnih merilnih etalonov. Verifikacija vseh hipotez je predvidena na področju termometrije, na diseminaciji enote termodinamske temperature kelvin (K) iz najvišjega nivoja, realizacije enote na principih kvantne metrologije, na nižje nivoje, ob primerjavi z metrološkimi karakteristikami grupnih etalonov. Pomemben element je ekonomska analiza posameznih dognanj s stališča konkretnih aplikacij. KAKOVOST SISTEMOV: Ker je razvoj merilne tehnike, metrologije le redko sam sebi namen, temveč je ključni element tehniške kakovosti, kot znanstvene in tehnološke discipline, raziskave vključujejo tudi nove metode kontrole, zagotavljanja in izboljšanja kakovosti, ki temeljijo na novih merilnih postopkih, predvsem merjenju novih parametrov, izboljšani občutljivosti sistemov, robustnosti in merilni točnosti.
Pomen za razvoj znanosti
Pomen predlaganega programa je uvajanje novih teoretičnih pristopov na področje, ki po eni strani velja za izrazito konservativno, a je hkrati zaradi razvoja novih tehnologij možno doseči velike napredke. Glede na izredno pomembnost merilne tehnike-metrologije na področju proizvodnih sistemov in storitev ter mednarodne kompatibilnosti na teh področjih, so nova teoretična dognanja, implementirana v praksi, izrednega pomena. Še prav posebno to velja pri vzpostavitvah nacionalnih metroloških sistemov, ki so hierarhično strukturirani ter vodeni po določenih zakonitostih. Analogno tem so vzpostavljeni hierarhični metrološki sistemi na nižjih nivojih, npr. proizvodnih sistemih, službah kot npr. poštni sistemi, kjer je ravno tako potrebna etalonska baza (pri pošti npr. čas in frekvanca), katere sistem temelji na grupnih etalonih podprt z ustrezno programsko podporo. Gre torej za razvoj novih znanj uporabnih na različnih nivojih ter različnih področjih. Ena pomembnejših dilem je, kako s programskimi orodji nadoknaditi, oziroma kompenzirati cenejše tehnološke rešitve, ter tako izvesti določene etalonske hierarhične strukture z vrhunskimi metrološkimi karakteristikami, a na mnogo ekonomičnejši način. Le- ta ne pomeni le stroškov investicij, temveč predvsem stroške vzdrževanja, uporabe, servisiranja, nadgradnje itd.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalni program je predviden kot pridobivanje novih znanj na področju metrologije, a ravno tako kot možnost neposredne aplikacije na področju vzpostavitve slovenske nacionalne metrološke baze. Slovenska nacionalna metrološka baza osnovnih enot SI sistema, ter izpeljanih enot SI sistema, temelji na tehnologiji transfernih merilnih etalonov, ker so za Slovenijo v principu , razen v nekaterih izjemah, druge rešitve predrage, oziroma neizvedljive tako s stališča vzpostavitve, a še bolj s stališča vzdrževanja. Ne glede na to pa se zaradi aktivnega vključevanja v mednarodne, visoko konkurenčne trge zahteva, da je metrološka infrastruktura Slovenije, merilni etaloni in kalibracijska dejavnost na mednarodno primerljivem nivoju. Le-to je mogoče doseči z vzpostavitvijo grupnih etalonov za posamezne fizikalne veličine, jih organizirati v ustrezne hierarhične povezave, ter vzpostaviti sledljivostno shemo na mednarodne, primarne etalone. Vse to je potrebno matematično ovrednotiti, ter metrološko organizirati. Naštete zahteve predstavljajo bistvo opisanega raziskovalnega programa, ki je s tem za Slovenijo izrazito pomemben.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno