Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Proizvodne tehnologije in sistemi

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.10.00  Tehnika  Proizvodne tehnologije in sistemi   

Koda Veda Področje
T150  Tehnološke vede  Tehnologija materialov 
T165  Tehnološke vede  Laserska tehnologija 
6155  6000  6155 
T450  Tehnološke vede  Kovinska tehnologija, metalurgija, kovinski izdelki 
T111  Tehnološke vede  Upodabljanje, obdelava podob 
Ključne besede
Tehnologija materialov, Izdelovalne tehnologije, Toplotna obdelava, Laserska toplotna obdelava, Lasersko pretaljevanje, Lasersko rezanje, Indukcijsko kaljenje, Neporušne preiskave, Integriteta površin, Mikroskopija, Ultrazvok, Mikromagnetika.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (14)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  17058  mag. Slavko Božič  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003  307 
2.  03551  dr. Janez Grum  Proizvodne tehnologije in sistemi  Vodja  2001 - 2003  2.269 
3.  18703  Tatjana Jovič    Raziskovalec  2001 - 2003 
4.  18701  Marko Karlovšek    Raziskovalec  2001 - 2003 
5.  05568  dr. Marija Kisin  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003  87 
6.  08136  dr. Miran Kovač  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003  107 
7.  18702  Vane Kralj    Raziskovalec  2001 - 2003 
8.  21350  dr. Janez Marko Slabe  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003  77 
9.  13026  dr. Roman Šturm  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003  328 
10.  10422  dr. Darjo Zuljan  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  311 
11.  06762  dr. Danilo Zupančič  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003  21 
12.  18588  dr. Martin Zupančič  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003  83 
13.  09067  dr. Pavle Žerovnik  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003  223 
14.  10897  dr. Matjaž Žnidaršič  Materiali  Raziskovalec  2001 - 2003  77 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0782  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo  Ljubljana  1627031  29.182 
Povzetek
Predlagani program Proizvodne tehnologije in sistemi zajema vee segmentov raziskav in sicer: Razvoj in raziskava integritete površin materiala orodja in obdelovanca po mehanski in toplotni obdelavi; Obravnavana bodo orodna jekla za delo v vroeem stanju, ki se uporabljajo za izdelavo orodij za tlaeno litje. Orodja so izpostavljena velikim termo - mehanskim obremenitvam zato bodo raziskana standardna jekla za namen H11 in H13 s klasieno toplotno obdelavo ter na novo razvita maraging jekla, ki se starajo. Raziskave bodo usmerjene na žilavost jekel razlienih proizvajalcev pri razlienih pogojih toplotne obdelave. Raziskave vpliva vrste gasilnih medijev in ter mase jekel pri kaljenju. Razvoj in raziskave tehnologije indukcijskega in laserskega površinskega kaljenja ter naknadnega brušenja z vidika popisa lastnosti kaljenega sloja; Indukcijsko površinsko kaljenje je izjemno hitra tehnologija, dovolj kvalitetna in zanesljiva ter je izjemno uporabna za izdelavo številnih delov. Osnovna naloga je, kako izdelati visokofrekvenene zanke, ki koncentrirajo vrtinene tokove v površinskem sloju in so primerni za izdelavo finih in zahtevnih delov. Metoda je izjemno uporabna saj ima izjemno dober energetski izkoristek in je aktualna tudi za našo industrijo. Zelo pomembno je poznavanje velikosti zaostalih notranjih napetosti tako pri razlienih naeinih indukcijskega segrevanja in / ali po razlienih naeinih gašenja, kar bo tudi zelo pomemben del raziskav. V raziskavo bodo vkljueeni tudi razlieni naeini brušenja, ki bodo analizirani z vidika vrste izbranega brusa, znaeilnosti brusa, kot tudi obdelovalnih pogojev na nastanek dodatnih zaostalih napetosti v površinskem sloju. Razvoj tehnologije laserskega utrjevanja s pretaljevanjem tankega površinskega sloja z vidika popisa lastnosti utrjenega sloja; Lasersko utrjevanje s kaljenjem in s pretaljevanjem tankega površinskega sloja bo usmerjeno na modeliranje toplotnih razmer v vzorcih med in po obdelavi. Izvedena bo eksperimentalna verifikacija z merjenjem temperature na znaeilnih mestih, merjene bodo notranje napetosti in deformacije med obdelavo in merjene bodo zaostale napetosti po obdelavi. Proces bomo optimirali glede na obdelovalne pogoje z vidika deformacij in notranjih oziroma zaostalih napetosti v vzorcu. Razvoj in raziskava tehnologije laserskega oplemenitenja površinskih slojev in raziskave mehanskih in/ali fizikalno kemienih lastnosti materiala tega sloja; Postopki laserskega oplemenitenja površin bodo usmerjene tako na orodne kot konstrukcijske materiale. Raziskovali bomo za izbrane materiale vplive razlienih dodajnih materialov in obdelovalnih pogojev na velikost in kvaliteto oplemenitenega sloja. Raziskave bodo omogoeale optimiranje procesa oplemenitenja površin z oplastenjem oziroma z delnim ali popolnim zlitjem dodajnega materiala z osnovnim materialom. Raziskava procesa laserskega rezanja materialov ter raziskava tankih površinskih slojev materialov v okolici reza; Raziskave procesa laserskega rezanja bodo usmerjena na razvoj tehnologije, ki naj na velikih preoblikovanih delih zagotovi eim manjšo deformacijo oziroma zvijanje po izrezu ali obrezu polizdelka. Razviti bodo kriteriji za optimiranje procesa laserskega rezanje glede na postopek rezanja in vnos energije pri razlienih preoblikovanih ploeevinastih delih. Raziskave lastnosti feromagnetnih materialov z magnetnim Barkhausnovim šumom
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalna skupina redno sodeluje na specializiranih konferencah, ki obravnavajo posamezne segmente raziskav. Prav tako je vodja skupine elan nekaterih ekspertnih skupin, ki obravnavajo problematiko in sistematizacijo obravnavanih raziskav. Gašenje jekel in deformacije oziroma zaostale napetosti pri toplotnih obdelavah materialov so trenutno zelo aktualne raziskave v svetu, saj so napori kako zmanjšati izmet v proizvodnji. Neporušitvene preiskave materialov, kjer sodelujemo v skupini z nekaterimi nemškimi raziskovalci za raziskavo lastnosti materialov z mikromagnetnimi metodami in delujem v ekspertni skupini v okviru ISS združenja za mikrostrukturno analizo materialov saj je njihova zanesljivost zelo pomembna pri obvladovanju razlienih procesov v materialih povezanih s snovnimi lastnostmi; V okviru ekspertne skupine "Quenching & Distortion" pri ASM (American Society for Metals) bo naša skupina izvedla uvodne raziskave vplivov gasilnih sredstev in naeine gašenja na nastanek zaostalih notranjih napetosti in deformacij po kaljenju jekel; Razvoj in testiranje nove metode za merjenje zaostalih notranjih napetosti z mikromagnetno metodo posredno z vrednotenjem Barkhausnovega šuma. Optimizacija procesa laserskega kaljenja, pretaljevanja in oplastenja oziroma legiranja z vidika zaostalih notranjih napetosti je izjemno zahtevna, zato je v zaeetni fazi v svetu in naša skupina je med vodilnimi v svetu.
Pomen za razvoj Slovenije
V sklopu naloge gašenje jekel bomo sodelovali tudi s posameznimi delovnimi organizacijami in sicer Olma Ljubljana, STO Ravne, Metal Ravne itd.; Raziskave obstojeeih gasilnih sredstev in razvoj novih gasilnih sredstev v Olmi Ljubljana; Optimiranje procesa toplotne obdelave z upoštevanjem gasilnega sredstva in mase strojnih delov, kar pomeni veejo kvaliteto proizvodov in nižje izdelovalne stroške; Optimiranje procesa laserskega rezanja in laserskih procesov utrjevanja, da bo zagotovljena eim manjša deformacija izdelkov; Rezultate raziskav o laserskem pretaljevanju in postopkih oplastenja oziroma legiranja bodo prispevali k enostavnejši, cenejši in kvalitetnejši reparaturi poškodovanih strojnih delov in delov orodij. Postopki se v svetu že uvajajo in so vsekakor za našo strojno - predelovalno industrijo izjemno primerni; Rezultate razvoja in testiranje doma razvite mikromagnetne metode so zelo zanimivi za Slovenijo saj se napoveduje da bodo morali biti vsi strojni deli podvrženi 100 % kontroli. Mikromagnetna metoda in metode na osnovi vrtinenih tokov ter ultrazvoka so zelo primerne saj je hitra, relativno cenena in dovolj zanesljiva, zato je idealna za nadzor kvalitete v avtomatiziranih izdelovalnih sistemih. Ker sodelujem kot predsednik slovenskega drušva za neporušitvene preiskave tudi na rednih letnih zasedanjih generalne skupšeine evropske federacije za neporušitvene preiskave lahko trdim, da bodo vse te metode, ki so vkljueene v raziskovalni program zelo potrebne in pomembne za slovensko industrijo. Brez razvoja in izdelave ter uvajanja neporušitvenih metod nimamo možnosti, da te metode uvajamo in s tem zagotavljamo 100 % kontrolo izdelkov. Nakupi takih sistemov v razvitih državah so zelo dragi in pogosti preplaeani za faktor 5x oziroma 10x, pa še pogosto ne ustrezajo postavljenim zahtevam. Po napovedih bo po letu 2004 potrebno zagotavljati 100 % kontrolo materiala, strojnih delov in proizvodov.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno