Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Aplikativna in bazična patofiziologija v medicinskih raziskavah

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.03.00  Medicina  Nevrobiologija   

Koda Veda Področje
B470  Biomedicinske vede  Fiziologija 
B530  Biomedicinske vede  Srce in obtočila 
B550  Biomedicinske vede  Gastroenterologija 
B640  Biomedicinske vede  Nevrologija, nevropsihologija, nevrofiziologija 
B700  Biomedicinske vede  Okoljsko zdravstvo 
B725  Biomedicinske vede  Diagnostika 
Ključne besede
Eksperimentalna diagnostika, MRI, MRS, ekotoksinologija, patofiziologija, degeneracija, regeneracija, reparacija, celica, membrana, srce, žilje, angiogeneza, prosti radikali, EPR, mikrospektrofluorimetrija, konfokalna mikroskopija, elektrofiziologija, krioperzervacija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  13672  dr. Igor Bartenjev  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2001 - 2003  293 
2.  02811  dr. Erika Brenčič  Medicina  Raziskovalec  2001 - 2003  145 
3.  15667  dr. Matjaž Bunc  Nevrobiologija  Raziskovalec  2001 - 2003  531 
4.  10779  dr. Rok Černe  Nevrobiologija  Raziskovalec  2001 - 2003  39 
5.  16048  dr. Igor Fajdiga  Onkologija  Raziskovalec  2001 - 2003  113 
6.  14542  dr. Irena Horvat-Žnidaršič  Nevrobiologija  Raziskovalec  2001 - 2003  15 
7.  02930  dr. Vladimir Jevtić  Medicina  Raziskovalec  2001 - 2003  223 
8.  18549  dr. Aleksandra Milutinović Živin  Srce in ožilje  Raziskovalec  2001 - 2003  126 
9.  08993  dr. Marko Potočnik  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2001 - 2002  252 
10.  07087  dr. Aleksander Rotter  Nevrobiologija  Raziskovalec  2001 - 2003  50 
11.  04293  dr. Janez Rozman  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2002 - 2003  246 
12.  02020  dr. Radovan Starc  Nevrobiologija  Raziskovalec  2001 - 2003  192 
13.  07002  dr. Dušan Šuput  Nevrobiologija  Vodja  2001 - 2003  434 
14.  11135  dr. Miloš Šurlan  Medicina  Raziskovalec  2001 - 2003  234 
15.  07088  dr. Boris Vodopivec  Nevrobiologija  Raziskovalec  2001 - 2003  36 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0381  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta  Ljubljana  1627066  48.703 
Povzetek
Ena od pomembnih usmeritev programske skupine 520 so raziskave mehanizmov delovanja ekotoksinov in njihovega vpliva na zdravje ljudi, kar sodi v sklop širše usmeritve proučevanja mehanizmov degeneracije, regeneracije in reparacije na celičnem in makroskopskem nivoju. Spoznanja, pridobljena s temi temeljnimi raziskavami uporabljamo tudi v temeljnih in aplikativnih raziskavah možnih terapevtskih in diagnostičnih pristopov. Raziskave so tesno povezane tako s temeljnimi naravoslovnimi vedami kot s kliničnimi raziskavami.1. Ekotoksini, predvsem še mikrocistini, so pomemben rizični faktor za zdravje ljudi predvsem s stališča kancerogeneze in tumor-promotorskega delovanja ter akutne hepatotoksičnosti. Te domneve bomo preverjali na eksperimentalnih modelih (celične kulture in poskusne živali) z uporabo MRI, konfokalne mikroskopije, EPR, SEM in biokemičnih metod. 2. Citolitični toksini, ki jih proizvajajo nekatere patogene bakterije, delujejo podobno kot kardiotoksični toksini - aktinoporini- izolirani iz Actiniae equinae. Predvidevamo, da je mehanizem cirkulatornih zapletov zato podoben pri obeh vrstah toksinov, kar bomo proučevali na modelnih sitemih z uporabo elektrofizioloških metod, konfokalne mikroskopije in MRI. Hkrati bomo v sodelovanju z IJS in s partnerjem iz ZDA razvijali aplikacije EPR oksimetrije, kar je lahko tudi pomemben nov diagnostični pripomoček.3. Mehanizem degenerativnih učinkov citolizinov je posledica vdora ekstracelularnih kationov, predvsem še kalcija, v intracelularni prostor. Preverjali bomo tudi vpletenost drugotnih prenašalcev in ionskih črpalk z uporabo elektrofizioloških in mikrospektrofluorimetričnih metod ter konfokalne mikroskopije.4. Mehanizem degenerativnih učinkov mikrocistinov je porušenje citoskeleta, kar je poznano pri hepatocitih. Glede na naše raziskave z uporabo MRI sklepamo, da so podobni mehanizmi vpleteni tudi v delovanje mikrocistinov na srčno mišico in na nekatere druge organe, kar bomo preverjali z MRI, EPR in konfokalno mikroskopijo.5. Uporaba sodobih diagnostičnih pristopov z uporabo funkcionalnega MRI in MRS predvidoma omogoča študij patogenetskih mehanizmov obolenj mehkih notranjih organov. V prvih petih letih se bomo usmerili predvsem na funkcionalni MRI in MRS srca in možganov.Proučevanje temeljnih mehanizmov procesa degeneracije, regeneracije in reparacije ter vloga ekotoksinov v iniciaciji procesov bo dalo nova spoznanja, ki jih lahko uporabimo za aplikativne diagnostiče, morda pa tudi terapevtske pristope.Hipoteze in postopki za njihovo preverjanje so komplementarni in slede od proučevanja temeljnih procesov na subcelularnem nivoju z uporabo sodobnih elektrofizioloških, biokemijskih in slikovnih tehnik do aplikativnega proučevanja kliničnih diagnostičnih in terapevtskih prijemov z uporabo MRI, MRS in EPR. Program tako zagotavlja povezavo temeljnih in aplikativnih raziskav.
Pomen za razvoj znanosti
Program skupine je tesno povezan s sodelavci v ZDA, Franciji, Italiji, Nemčiji, Irski in Angliji, ki proučujejo podobne pereče probleme. Ekologija s svojimi biomedicinsko pomembnimi ekotoksinološkimi problemi je izrednega pomena povsod po svetu; v Evropski skupnosti je v pripravi celo zakonodaja povezana s to še premalo raziskano problematiko. Problemi s področja proučevanja nevrodegenerativnih procesov, še zlasti centralnega živčnega sistema, so v ospredju raziskav ne le pri nas temveč po celem svetu ("stoletje možganov"), raziskave s področja patofizioloških učinkov naravnih učinkovin na vzdražne membrane pa zaradi usmerjenosti raziskav v patofiziologijo gladke in srčne mišice prav tako posegajo v najbolj pereče medicinske probleme razvitega sveta, saj so te motnje poleg neoplazm glavni vzrok smrtnosti. Prav proučevanje vloge ekotoksinov (n.pr. mikrocistinov) v razvoju neoplazem pa je ena od pomembnejših usmeritev programske skupine 520. Povezanost z uveljavljenimi razsikovalnimi skupinami po svetu zagotavlja tudi neposredne povratne informacije in stalno skrb za relevantnost raziskav s stališča znanosti po svetu.
Pomen za razvoj Slovenije
Predlagani raziskovalni program je pomemben za Slovenijo iz naslednjih vidikov: Medicinski pomen ekotoksinov v Sloveniji je velik, saj se v precejšnjem delu eutroficiranih voda v Sloveniji pojavljajo mikrocistini in drugi cianobakterijski toksini, ki so jih našli tudi že v zajetjih pitne vode. Ob kronični izpostavitvi je nevarnost razvoja kroničnih obolenj, tudi tumorjev, zelo resna. Zato so potrebne raziskave, ki bodo pokazale učinek kronične izpostavljenosti tem toksinom in tako usmerile zdravstvo tudi v to diferencialno-diagnostično možnost. Hkrati imajo ti toksini poleg medicinskega tudi gospodarski (kmetijstvo, turizem) in širši družbeni pomen. Degeneracija, regeneracija in reparacija so temeljni procesi ob bolezenskih stanjih, njihove mehanizme na celičnem nivoju pa še premalo poznamo. Tako bodo razsikave pomagale natančneje spoznati te procese, vplivale na diagnostične postopke in terapijo. Predvidevamo tudi gospodarski učinek, saj ob aplikaciji spoznanj v prakso lahko pričakujemo učinkovitejše medicinske posege. Smotrno nadaljevanje uporabe razsikav je v razvoju novih diagnostičnih postopkov, kar bomo uvajali s funcionalnim MRI, MRS in EPR oksimetrijo (vezana tudi na NIH projekt v ZDA in na SLO-USA sodelovanje). V predhodnih raziskavah smo ugotovili tudi farmakološke učinke nekaterih naravnih snovi, ki so lahko dobre izhodne snovi za načrtovanje novih učinkovin. S tega stališča je program pomemben tudi za slovensko farmacevtsko industrijo, ki sodi med pomembnejše panoge našega gospodarstva. Aktinoporini, izolirani iz nekaterih morskih organizmov so, kot smo ugotovili v preteklih letih, kardiotoksični. Podatki kažejo tudi na vlogo sproščanja vazoaktivnih snovi iz endotelija in zato so aktinoporini pomembni za študij endotelne celice. Prav endotelne celice pa so vpletene v številne patološke procese, ki so pomembni vzroki obolevnosti in smrti prebivalstva v Sloveniji (ateroskelroza, ishemične bolezni srca, možganov ipd.)
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno