Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Reaktorska fizika

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.03.00  Tehnika  Energetika   
1.07.00  Naravoslovje  Računalniško intenzivne metode in aplikacije   

Koda Veda Področje
T160  Tehnološke vede  Jedrsko inženirstvo in tehnologija 
P170  Naravoslovno-matematične vede  Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola 
B140  Biomedicinske vede  Klinična fizika, radiologija, tomografija, medicinska instrumentacija 
Ključne besede
reaktorska fizika, nuklearni podatki, Monte Carlo transport, reaktorski preračuni, terapija raka z zajetjem nevtrona v boru, inverzno planiranje doze
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (9)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  06743  dr. Bogdan Glumac  Energetika  Vodja  2001 - 2003  132 
2.  03943  dr. Ivan Aleksander Kodeli  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2001 - 2002  950 
3.  04538  dr. Marjan Kromar  Energetika  Raziskovalec  2001 - 2003  292 
4.  05097  dr. Matjaž Ravnik  Energetika  Raziskovalec  2001 - 2003  437 
5.  15739  Dušan Rudman    Raziskovalec  2001 - 2003 
6.  07991  Slavko Slavič  Energetika  Raziskovalec  2001 - 2003  92 
7.  08557  dr. Andrej Trkov  Energetika  Raziskovalec  2001 - 2003  786 
8.  18276  dr. Tomaž Žagar  Energetika  Raziskovalec  2001 - 2003  266 
9.  15742  Bojan Žefran    Raziskovalec  2001 - 2003  149 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  88.610 
Povzetek
Raziskovalni program bo pokrival vsa pomembna podrocja reaktorske fizike, ki nudijo osnovo za razvoj racunskih in eksperimentalnih metod analize energijskih in raziskovalnih reaktorjev ter podkriticnih pomnoževalnih sistemov. Osnovna podrocja raziskovanja bodo:- procesiranje osnovnih jedrskih podatkov,- metode za preracun osnovne celice,- metode za globalne preracune reaktorja,- izracuni in meritve zgorelosti,- Monte Carlo modeliranje in preracuni zahtevnih geometrij ter, kot spin-off - uporaba Monte Carlo metod na podrocju medicine (BNCT, inverzno planiranje doze).Pri procesiranju podatkov se bomo osredotocili na študij najmodernejših podatkovnih baz (ENDF-B/VI) za razlicne testne in realne primere s ciljem preveriti kvaliteto podatkov ter jo izboljšati. Uporabljati nameravamo metodo obcutljivostne analize. Pri metodah za vecgrupne preracune osnovne celice in celega reaktorja bomo iskali nove, bolj ucinkovite in natancne metode za homogenizacijo in parametriziranje grupnih konstant. Študirali bomo tudi nove metode za meritev zgorelosti, ki so zasnovane na integralnih eksperimentih.Pri uporabi Monte Carlo metode bomo na podrocju reaktorske fizike nadaljevali s preracuni in pripravo testnih primerov raziskovalnih in energetskih reaktorjev. Kot dosedaj bomo uporabljali program MCNP in knjižnice podatkov, temeljece na evaluaciji ENDF-B/VI. Študirali bomo metode redukcije variance (DSA in WW) v zahtevnih reaktorskih geometrijah ter obsevalnih napravah ob raziskovalnem reaktorju, predvsem z namenom zmodelirati klinicno uporabljivo obsevalno napravo za BNCT.Na podrocju uprabe Monte Carlo tehnik pri natancnem planiranju obsevalnih doz v radioterapiji bomo nadaljevali z razvojem metode inverznega planiranja doze, ki je zelo obetavna zaradi svoje natancnosti (kljub velikim zahtevam po racunalniškem casu) in možnosti za avtomatizacijo (definiranje obsevalne geometrije direktno iz CT scana).
Pomen za razvoj znanosti
Raziskave na podrocju osnovnih podatkov in metod za reaktorske preracune se tudi v svetu intenzivno izvajajo s ciljem izboljšati ucinkovitost in natancnost racunalniških programov za projektiranje in nadzorovanje obratovanja jedrskih reaktorjev. Glede na dosedanje izkušnje lahko pricakujemo, da bodo rezultati raziskovalnega dela odmevni zlasti na podrocjih:- verifikacije osnovnih podatkov,- metod za homogenizacijo in globalni preracun reaktorja,- metod za meritev zgorelosti, varnostnih analiz kriticnosti,- projektiranja obsevalnih naprav (zlasti za potrebe terapije raka z zajetjem nevtrona v boru, ki bi jo skupaj z Onkološkim inštitutom želeli v Ljubljani spraviti v klinicno prakso),- metod za planiranje obsevalnih doz pri radioterapiji.
Pomen za razvoj Slovenije
Predlagana programska skupina "Reaktorska fizika" je edina raziskovalna skupina s tega podrocja v Republiki Sloveniji. Raziskovalna situacija programske skupine vsekakor ni zavidljiva: Slovenija ima dva obratujoca jedrska reaktorja ter samo sedem raziskovalcev z doktoratom na podrocju reaktorske fizike. Kot zanimivost naj omenim, da Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost trenutno zaposluje le enega reaktorskega fizika in da je povsem odvisna od strokovne podpore (v statusu tehnicne podporne organizacije), ki ji jo nudi programska skupina "Reaktorska fizika". Jedrska elektrarna Krško med svojimi zaposlenimi prav tako nima reaktorskih fizikov z doktoratom znanosti, zato je v veliki meri, še zlasti pa sedaj med obnovo elektrarne, odvisna od ekspertnih uslug, raziskav in analiz, ki jih zanjo opravljajo sodelavci predlagane programske skupine.Situacija je prakticno enaka na podrocju dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja na podrocju reaktorske fizike: trije habilitirani sodelavci predlagane programske skupine so nosilci oziroma sonosilci vseh predmetov (deset!) s podrocja reaktorske fizike in tehnologije pri obeh slovenskih univerzah.Ker Slovenija dolgorocno (še najmanj stoletje, skupaj s planiranim trajanjem razgradnje ter odstranitvijo izrabljenega jedrskega goriva) ostaja "jedrska država", mora predlagana programska skupina:- opravljati vse naštete Sloveniji potrebne raziskave, povezane z nadaljnjim varnim obratovanjem obeh reaktorjev,- opravljati raziskave na podrocju varnega hranjenja in odstranitve izrabljenega jedrskega goriva,- šolati ustrezno število mladih raziskovalcev in cimprej zvišati število kompetentnih reaktorskih fizikov.Vsekakor je potrebno pripomniti še tole: predlagana projektna skupina namerava kot dosedaj še naprej delovati ob polni vpetosti v svetovne trende na podrocju reaktorske fizike (vsi trije habilitirani sodelavci so, naprimer, eksperti OZN - MAAE).
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno